Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Seminář o informačních zdrojích o EU

Čas nutný k přečtení
1 minuty
Již přečteno

Seminář o informačních zdrojích o EU

0 comments

Dne 19. února t. r. se uskutečnil v Moravské zemské knihovně v Brně první ze dvou plánovaných odborných seminářů zaměřených na problematiku Evropské unie, vč. vyhledávání informací o EU na internetu. Seminář, určený pro profesionální knihovnickou veřejnost Jihomoravského kraje, byl zorganizován ve spolupráci s Regionálním evropským informačním střediskem, fungujícím od roku 2000 při Knihovně J. Mahena v Brně. Tyto vzdělávací aktivity jsou součástí projektu REIS Brno v období před referendem o vstupu ČR do EU a jejich finanční zabezpečení je hrazeno z prostředků Odboru komunikační strategie MZV.

O zdárný průběh semináře se zasloužily především obě přizvané lektorky, obě členky Teamu Europe (pozn. redakce: Projekt Team Europe, který probíhá pod patronátem Delegace Evropské komise v ČR, je uskupení nezávislých odborníků, kteří se specializují na problematiku EU.). M. Pitrová z Fakulty sociálních studií MU v Brně seznámila přítomné s hlavními mezníky evropského integračního procesu, s důrazem na institucionální strukturu EU - především v souvislosti se změnami po summitu v Nice. M. Mazačová z Evropského dokumentačního střediska Univerzity Karlovy v Praze se zaměřila na informace zprostředkované internetovými informačními zdroji - tj. serverem Ministerstva zahraničních věcí ČR Euroskop, serverem Delegace Evropské komise v ČR, Informačním systémem pro aproximaci práva (ISAP), nalézajícím se na webovských stránkách naší vlády, a oficiálním serverem Evropské unie, zprostředkovávajícím informace v 11 jazycích členských států EU.

K pozitivnímu vyznění semináře přispělo také útulné a estetické prostředí počítačové učebny Moravské zemské knihovny.

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
ŠABATOVÁ, Alena. Seminář o informačních zdrojích o EU. Ikaros [online]. 2003, ročník 7, číslo 3 [cit. 2024-07-21]. urn:nbn:cz:ik-11226. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/11226

automaticky generované reklamy
registration login password