Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Seminář IP verze 6 – rozvoj a implementace

Čas nutný k přečtení
2 minut
Již přečteno

Seminář IP verze 6 – rozvoj a implementace

0 comments

Dne 22. října 2003 se konal v prostorách Akademie věd ČR v Praze seminář věnovaný protokolu IP verze 6. Organizátorem semináře bylo sdružení CESNET a jeho hlavním cílem bylo seznámit odbornou komunitu se stavem standardizace protokolu IPv6 a zkušenostmi s jeho nasazením v sítích internetového typu. Přednášejícími byli členové výzkumného týmu, kteří řeší projekt "Implementace IPv6 v síti CESNET2" a podílejí se na řešení mezinárodního projektu "6NET", jenž je součástí 5. rámcového programu EU.

V úvodní přednášce Představení sdružení CESNET - význam informačních technologií seznámil Jan Gruntorád, ředitel sdružení CESNET, přítomné s hlavními aktivitami sdružení CESNET, především s minulými i budoucími výzkumnými projekty souvisejícími s rozvojem sítě a síťových aplikací.

Pavel Satrapa z Technické univerzity v Liberci se ve své přednášce Aktuální stav standardů IPv6 soustředil na tvorbu a praktické užití mezinárodních standardů souvisejících s implementací IPv6, včetně vývoje IPv6 standardů v nejbližší budoucnosti.

Ladislav Lhotka z Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích ve své přednášce Současná světová IPv6 infrastruktura hovořil o fungujících světových IPv6 sítích.

O své praktické zkušenosti v oblasti provozu IPv6 sítě se s přítomnými podělil Martin Pustka z Vysoké školy báňské – Technické univerzity v Ostravě v přednášce Zkušenosti s provozem IPv6 v síti CESNET2.

V závěrečné přednášce Projekt Liberouter ukázal Jiří Novotný z Masarykovy univerzity v Brně všem přítomným konkrétní výsledek řešeného projetu, tj.prototyp směrovacích karet vysokorychlostního IPv6 směrovače.

Všichni přednášející na závěr své přednášky položili účastníkům kontrolní otázku, týkající se obsahu přednášky a správnou odpověd odměnili věcným darem, kterým byla např. kniha P. Satrapy o IPv6, tričko s logem CESNET nebo hrníček s logem Liberouteru. Odměňování pozorných posluchačů přispělo k příjemné pracovní atmosféře semináře, který byl zakončen živou diskusí.

Sdružení CESNET bude i v příštím roce pokračovat v organizaci tematicky zaměřených seminářů určených pro odborníky v oblasti informačních technologií. Jedním ze základních cílů těchto seminářů je rozšířit povědomí o sdružení CESNET od provozovatele vysokorychlostní sítě národního výzkumu k subjektu s širokými výzkumnými aktivitami v oblasti sítí a síťových aplikací.

Klíčová slova: 
Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
KRČMAŘOVÁ, Gabriela. Seminář IP verze 6 – rozvoj a implementace. Ikaros [online]. 2003, ročník 7, číslo 11 [cit. 2023-11-29]. urn:nbn:cz:ik-11430. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/11430

automaticky generované reklamy