Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Seminář Automatizace v knihovnách - strategie pro budoucí léta

Čas nutný k přečtení
3 minut
Již přečteno

Seminář Automatizace v knihovnách - strategie pro budoucí léta

0 comments
Anglicky
English abstract: 
One of the main problem in libraries now is their future strategy concerning automation. That is why they are looking for a partner offering them clear strategy for next (five and more) years. That is why the open source is such a temptation for them. „We give you the solution” was the topic of a joint Ex Libris and MULTIDATA seminar „Automation in Libraries – Strategy for Future Years“ held on May 10, 2010 at National Technical Library premises in Prague.
Autoři: 

Společnost MULTIDATA Praha poskytuje své služby českým a slovenským knihovnám již 13 let. Po tři roky podporujeme a distribuujeme produkty společnosti Ex Libris a náš vztah k zákazníkům, stávajícím i potenciálním, je vyjádřen heslem  „mluvte s námi o svých problémech, my vám poskytneme řešení“.

Jedním z hlavních problémů, se kterými se střetávají knihovny výzkumných a akademických instituci, je budoucnost jejich automatizačních systémů. Knihovny dnes požadují, aby dodavatel jejich  systémů měl jasnou strategii vývoje a podpory alespoň na pět let dopředu. Abychom seznámili knihovny s představami, plány a strategií pro příští léta, uspořádali jsme ve spolupráci se společností Ex Libris seminář “Automatizace v knihovnách - strategie pro budoucí léta“.  Seminář se uskutečnil v Národní technické knihovně a byli na něj pozváni vedoucí pracovníci všech velkých českých knihoven a všech knihoven používajících produkty Ex Libris.

Hlavním tématem semináře, jak už jsme se zmínili výše, byla strategie společnosti Ex Libris pro příští léta jako  reakce společnosti na měnící se roli akademických knihoven.

Mezi hlavní témata patřila problematika “cloud computing”, snižování nákladů knihoven na automatizaci, zvyšující se poptávka po elektronických službách typu “vzdálený přístup” a konzorciální přístup ve smyslu usnadnění spolupráce mezi knihovnami. Pozornost byla věnována rovněž novému systému URM, který umožňuje oddělit správu knihovny od služeb pro koncové uživatele.   

Úvodní slovo na semináři přednesl ing. Svoboda, ředitel Národní technické knihovny, která je dlouholetým uživatelem produktů společnosti Ex Libris. Ve svém vystoupení se dotkl mnoha palčivých problémů českých knihoven.

Mnoho institucí se připravuje učinit závažné rozhodnutí – zvolit pro budoucnost systém typu “open source” nebo se spolehnout na profesionální a dodavatelem podporovaný systém? Proto byl na seminář pozván prof. dr. Matthias Hemmje, vedoucí katedry pro multimédia a internetové aplikace na univerzitě v Hagen (FernUniversität in Hagen).

Jeho přednáška, jak se dalo vzhledem k účasti mnoha příznivců řešení “open source” očekávat, vyvolala velmi živou diskusi. Mnoho diskutujících podpořilo strategii “open platform”, která je i strategií společnosti Ex Libris. Problematice “open platform a open source”  byla věnována  samostatná přednáška (Open Source vs. Standard Software).

Semináře se zúčastnili i pracovníci společnosti Ex Libris, včetně Marca Daubacha, presidenta Ex Libris pro Evropu. Přednášku o strategii map (viz Ex Libris Strategy) společnosti přednesl ředitel strategie pro Evropu Axel Kaschte. Věnoval se v ní systému URM (Unified Resource Management),  v současnosti nejdiskutovanějšímu systému na českém trhu, jediném integrovaném knihovnickém systému postaveném na principu “cloud computing”. A. Kaschte se věnoval vazbě URM na stávající firemní produkty a seznámil účastníky s road mapou systému URM.

Na semináři vystoupil s přednáškou i Wolfgang Hamedinger, ředitel Rakouské knihovnické sítě  (Die Österreichische Bibliothekenverbund und Service GmbH,  OBVSG).

Věnoval se knihovním systémům a službám provozovaným v konzorciálním prostředí s důrazem na snižování nákladů  (viz Cost Savings with Consortial Services). Popsal řešení vyvinuté v OBVSG a používající produkty  Ex Libris Primo®, Aleph®, MetaLib® a SFX®  v systému sloužícím  80 institucím, včetně Rakouské národní knihovny a všech rakouských univerzitních knihoven.

Z reakce účastníků bylo zřejmé, že přednášky a diskuse mohou pomoci knihovnám v jejich rozhodováni o budoucí strategii. Zvláště pak účastníci ocenili  možnost dozvědět se o strategii společnosti Ex Libris od jejích vedoucích pracovníků a seznámit se s reakcí na tuto strategii od svých profesních kolegů.

Poznámka redakce: Text je placenou inzercí společnosti MULTIDATA Praha s.r.o.

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
KRBEC, Pavel. Seminář Automatizace v knihovnách - strategie pro budoucí léta. Ikaros [online]. 2010, ročník 14, číslo 11 [cit. 2024-06-16]. urn:nbn:cz:ik-13571. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/13571

automaticky generované reklamy
registration login password