Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Rozmanitost do knihoven

Čas nutný k přečtení
3 minut
Již přečteno

Rozmanitost do knihoven

0 comments

Již třetím rokem pořádá Multikulturní centrum Praha projekt Rozmanitost do knihoven. I letos získá 500 veřejných knihoven publikace o historii, současnosti, zvycích a tradicích rozličných kultur, o etnických skupinách, národnostních menšinách a aktuálních tématech multikulturní společnosti. Během podzimu proběhnou v knihovnách semináře, dílny pro děti a kulturní pořady, které mají na rozesílané tituly upozornit. Společným záměrem je vytvořit ve veřejných knihovnách jedinečný prostor k setkávání rozmanitých kultur.

Začátkem školního roku obdrží knihovny z celé České republiky několik knížek určených jak dětským čtenářům a studentům, tak laické a odborné veřejnosti. Vybrané knihovny mají pro své návštěvníky připravené živé pořady, které lidem přiblíží zvyky a tradice národnostních menšin a cizinců žijících u nás. Z knihoven se tak stávají nejen instituce pro půjčování knih, ale především místa pro setkávání a poznávání skutečných lidí různých kultur, vyznání, barvy pleti a jazyka. Nedílnou součástí projektu je výtvarná a literární soutěž pro děti, tento rok na téma Mami, tati, co je to rasismus?

Rozmanitost do knihoven se věnuje rovněž vzdělávání knihovníků a informačních pracovníků veřejných knihoven. Těm jsou určena regionální školení a mezinárodní semináře. Školení se zabývají např. nabídkou služeb českých veřejných knihoven pro menšiny a cizince, multikulturní výchovou v praxi knihoven, akvizicí multikulturní literatury či praktickými tipy na pořádání kulturních akcí o menšinách.

Pro knihovníky a informační pracovníky zapojené do projektu je aktuálně připraven dotazník, který zkoumá aktivity a služby veřejných knihoven pro národnostní a etnické menšiny a sleduje půjčovanost rozesílaných knih z dvou předchozích let. Dostatek prostoru je věnován přáním, novým námětům a připomínkám knihovníků k průběhu Rozmanitosti do knihoven. Výsledky dotazníkového výzkumu budou pro organizátory důležitou zpětnou vazbou a na inspirativní podněty knihovníků budou brát ohled při přípravách dalších ročníků. Dotazník bude poslán do 500 knihoven s rozesílkou letošních knih a je také dostupný na internetových stránkách Multikulturního centra Praha a stránkách Rozmanitost.cz, které jsou letošní novinkou.

Stránky Rozmanitost.cz slouží nejen jako prezentace projektu Rozmanitost do knihoven, ale i jako cenný informační zdroj pro knihovníky, kterým je problematika národnostních menšin blízká a aktivně se zajímají o multikulturní dění. Internetové stránky podrobně informují např. o nově rozesílaných knihách v roce 2004, o průběhu soutěže Mami, tati, co to je rasismus?, o výstavě komiksu Cože? Já a rasista?, o probíhajících nebo chystaných multikulturních akcích v knihovnách po celé ČR. Na www.rozmanitost.cz jsou průběžně publikovány tipy na multikulturní literaturu, která vychází a je dostupná na českém knižním trhu, veselé hry a kvízy, podklady z konferencí a školení pro knihovníky a tipy na možné financování činností knihovny, které se týkají etnických a národnostních menšin. Stránky by se měly stát postupem času platformou pro vzájemné sdílení multikulturních zkušeností mezi knihovníky.

Díky projektu Rozmanitost do knihoven obdrží 500 knihoven v celé ČR zdarma následující tituly:
FREDERICSON, George M. Rasismus. Praha : BBart 2004. 160 s. ISBN: 80-7341-124-5.
HALUŠKA, Vladislav. O božím sidorkovi - pal le devleskero sidorkus. Praha : Signeta 2003. 89 s. ISBN: 80-902608-8-8.
BEN JELLOUN, Tahar. Tati, co je to rasismus? Praha : 2004. 80 s.
My a ti druzí : příručka pro multikulturní výchovu a vzdělávání na základní škole. Praha : Multikulturní centrum, 2004. 83 s. : 1 CD. ISBN 80-239-2099-5.
Konflikt, koření života : průvodce řešením konfliktů pro učitele středních škol. Praha : České centrum pro vyjednávání a řešení konfliktů, 1996. 199 s.
KARPETOVÁ, Barbara, SLÁDKOVÁ, Kateřina. Nenuda : cestujeme po Evropě. Praha : Prostor, 1998. 55 s. ISBN 80-85190-73-7.
Výchova k toleranci a proti rasismu [sborník]. Praha : Portál, 1998.

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
RAMEŠOVÁ, Blanka. Rozmanitost do knihoven. Ikaros [online]. 2004, ročník 8, číslo 10 [cit. 2024-07-13]. urn:nbn:cz:ik-11702. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/11702

automaticky generované reklamy