Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Rodinka v Městské knihovně Chodov

Čas nutný k přečtení
5 minut
Již přečteno

Rodinka v Městské knihovně Chodov

0 comments

Vždy první čtvrtek v měsíci si knihovnice dětského oddělení Městské knihovny Chodov připraví pásmo básniček, písniček a pohádek pro nejmenší čtenáře od dvou do pěti let a jejich maminky, tatínky, babičky, dědečky s názvem Rodinka. Ta, která proběhla ve čtvrtek 7. května 2009, měla název Srdíčko pro maminku. Chtěly jsme tak trochu netradičně s maminkami oslavit jejich nedělní svátek. Když jsem se tak rozhlížela po maminkách a dětech, které se tu v tento den sešly, nedalo mi, abych nezavzpomínala na začátek Rodinky. Tenkrát jsem coby maminka na rodičovské dovolené s povděkem vítala každou akci, díky níž jsme se synem dostali mezi lidi. Musím přiznat, že co se toho týká, nebyla to v Chodově žádná sláva. Navštěvovali jsme cvičení pro maminky s dětmi v místním Domě dětí a mládeže, čímž byla veškerá aktivita pro maminky s malými dětmi vyčerpaná. Jsem velká čtenářka a k lásce ke knížkám vedu i syna, proto když mu bylo asi 20 měsíců, přihlásila jsem ho do dětském oddělení. Nezapomenu, jak hrdě svíral svojí průkazku a těšil se, jak si bude „brát“ knížky. Díky tomu, že jsme se stali pravidelnými čtenáři, dozvěděli jsme se o tom, že se bude každý první čtvrtek v měsíci konat setkání dětí a maminek v našem věku ještě dříve, než se po městě objevily plakátky. Zmínila jsem se o tom kamarádkám, kterým stejně jako já chyběly akce pro děti, a těšily jsme se na první Rodinku, která se konala 6. března 2008. Musím říct, že předčila naše očekávání. Jejím tématem bylo Vítání jara. Knihovnice připravily pásmo básniček, písniček a pohádek o jaru. Předvedly dětem, jak se z housenky stane motýl. Pověděly jim o jarních kytičkách a o jaru vůbec. Na některé říkanky si děti i zacvičily. Byla radost pozorovat ty malé človíčky, jak je to baví. Na závěr jsme si spolu s dětmi z barevných papírů vyrobily housenku. Hotové výrobky byly vystaveny na dětském oddělení. Tak se začala psát historie chodovské Rodinky. V dubnu 2008 jsme „Cestovali do Afriky“, v květnu 2008 jsme „Poznávali naše tělo“, v červnu 2008 proběhlo „Soutěžní klání“ plné her pro malé sportovce, po prázdninách jsme si v září 2008 řekli „Co rádi jíme a mlsáme“, v říjnu 2008 to byl „Veselý podzim“, v listopadu 2008 si děti vyzkoušely různé hudební nástroje při Rodince “My jsme muzikanti“. V prosinci 2008 proběhlo „Čekání na Vánoce“. S novým rokem se změnila i moje pozice. Místo maminky, která si přišla pohrát, jsem se stala knihovnicí, která Rodinku pomáhá realizovat. Také se vyměnily maminky s dětmi, odešly maminky, které se vrátily do práce a děti začaly chodit do školky. Ale k naší radosti k nám začaly chodit nové maminky s batolátky. Leden 2009 jsme si zpříjemnily povídáním a písničkami na téma „Máme rádi zvířata“, v únoru 2009 jsme povídání o povoláních nazvaly „Ten dělá to a ten zas tohle“. Než jsme se nadály, byl tu březen 2009 a tím i rok existence Rodinky, což jsme nemohly opomenout, a tak se tématem března 2009 stala oslava prvních narozenin s názvem „Krok za krokem prvním rokem“. Připravily jsme si výběr básniček a písniček, které jsme děti během toho uplynulého roku učily. A protože ke každé pořádné oslavě patří dort, tak i my jsme spolu s dětmi a maminkami sfoukly jednu svíčku na krásném dortu, který na tuto oslavu upekla naše paní knihovnice Věrka Čalounová. Další ročník Rodinky jsme zahájily v dubnu 2009 - jak jinak po dlouhé zimě - zvoláním „Hurá, je tu jaro“. Měly jsme štěstí, že nám za okny krásně svítilo sluníčko, takže vyprávění o jaru, kytičkách a zvířátkách mělo i správnou kulisu. A tím moje vzpomínání končí.

Ale to není úplně vše, naše Rodinka, ke které nás inspirovala podobná akce v knihovně v Praze, by nemohla vzniknout bez přispění všech pracovníků knihovny v čele s paní ředitelkou. Skrývá se za ní nadšení a zápal pracovníků knihovny a také chuť si hrát, i když už jsme vyrostly z dětských střevíčků. Odměnou nám je nejenom úsměv dětí a maminek a poděkování ve formě pravidelných návštěv. Rodinka stála také u rozvoje dalších aktivit pro maminky s dětmi. V Chodově přibližně v té době začal působit klub pro maminky s dětmi Světlušky. Maminky se scházely na místní faře, kde jim byly poskytnuty prostory. Díky tomu, že knihovna začala podporovat aktivity pro maminky s dětmi tím, že vznikla Rodinka, požádaly maminky, které Světlušky vedly, pana starostu a vedení knihovny o poskytnutí půdních prostor Městské knihovny, které slouží pro různé akce konající se v knihovně. Domluvily se, že je budou využívat každé úterý dopoledne. Díky přesídlení do těchto prostor se začaly řady Světlušek rozšiřovat, protože se o nich dozvěděly maminky, které chodily do knihovny, a to díky plakátku umístěnému v dětském oddělení. Světlušky také oslavily na jaře rok svého působení. Byla to velká oslava, na níž nechyběl dort a kterou si maminky s dětmi užily, jako každou správnou narozeninovou oslavu.

Letos v dubnu, tedy skoro přesně po roce od vzniku Rodinky a Světlušek, bylo v Chodově otevřeno skutečné Mateřské centrum Pavouček. Mimoto se stala Rodinka i inspirací pro knihovnu v Nové Roli. Tam místní paní knihovnice pořádá tuto akci každou první středu v měsíci. Když je potřeba, jezdíme si navzájem pomáhat. Buď některá z nás jede do Nové Role, nebo naopak paní knihovnice z Nové Role přijede pomoci nám. Spolupracujeme i tak, že si navzájem půjčujeme materiály a pomůcky na jednotlivé Rodinky. Také v Nové Roli začaly po pár setkáních maminek v knihovně fungovat Hry s batolátky, které probíhají v místním DDM. Díky tomu, že maminky s dětmi přicházejí pravidelně každý měsíc do knihovny, stoupá nám počet nejmenších čtenářů. Maminky se tak totiž dozvědí, že máme pro batolátka na dětském oddělení krásný Dětský koutek plný hraček a leporel. Tady si mohou kdykoliv během výpůjčních hodin děti pohrát a prohlížet si vystavená leporela, které paní ředitelka právě pro ně stále přikupuje. Mohou si je samozřejmě půjčit i domů. Tato leporela a i knihy pro nejmenší nám také slouží jako inspirace a pomůcky při přípravě Rodinek.

A co říct závěrem? Přejeme Rodince v Chodově i v Nové Roli a všem podobným aktivitám spoustu spokojených maminek a dětí. Vždyť co je krásnější než upřímný dětský úsměv a rozzářená očička dětí, kterým se takto snažíme přiblížit svět kolem nás.

Děti v maskách, které si vyrobily při Cestě do Afriky

Děti v maskách, které si vyrobily při "Cestě do Afriky"

Hurá, je tu jaro 2009

Hurá, je tu jaro 2009

Soutěže během oslavy 1. narozenin

Soutěže během oslavy 1. narozenin

Oslava narozenin - dort

Oslava narozenin - dort

Máme rádi zvířata

Máme rádi zvířata

Máme rádi zvířata

Máme rádi zvířata

Vyrábění při Rodince Máme rádi zvířata

Vyrábění při Rodince Máme rádi zvířata

Malý muzikant při Rodince My jsme muzikanti

Malý muzikant při rodince My jsme muzikanti

Někdy přijdou i tatínci – Rodinka Veselý podzim

Někdy přijdou i tatínci – Rodinka Veselý podzim

Fotografie z poslední Rodinky Srdíčko pro maminku

Fotografie z poslední Rodinky Srdíčko pro maminku

Srdíčko pro maminku

Srdíčko pro maminku

Čekání na Vánoce

Čekání na Vánoce

Z Rodinky o povoláních nazvané Ten dělá to a ten zas tohle

Z Rodinky o povoláních nazvané Ten dělá to a ten zas tohle

Klíčová slova: 
Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
VALENTOVÁ, Marie. Rodinka v Městské knihovně Chodov. Ikaros [online]. 2009, ročník 13, číslo 6 [cit. 2024-07-21]. urn:nbn:cz:ik-13182. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/13182

automaticky generované reklamy