Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Regionální knihovna Karviná získává peníze z Evropské unie

Čas nutný k přečtení
2 minut
Již přečteno

Regionální knihovna Karviná získává peníze z Evropské unie

0 comments

Regionální knihovna Karviná stejně jako jiné instituce a organizace využila možnosti přihlásit se k získání finančních prostředků z fondů Evropské unie.

V březnu 2006 byl projekt Regionální knihovny Karviná na zasedání zastupitelstva kraje doporučen k financování z prostředků programu SROP. Na projekt s názvem „Veřejný přístup k internetu v Regionální knihovně Karviná“ získala knihovna 1,371 milionu Kč ze Společného regionálního operačního programu a ze státního rozpočtu ČR.

Projekt je zaměřen na rozšíření veřejně přístupných míst k internetu včetně obnovy stávajícího přístupu. Knihovna má možnost zakoupit 47 nových počítačů, které budou sloužit návštěvníkům knihovny – občanům Karviné, návštěvníkům ze sousedících obcí, ale i turistům a lázeňským návštěvníkům – a umožní jim kvalitní přístup k internetu. Nákup počítačů umožní pořádání lekcí, kde budou občané seznámeni s fungováním nejen internetu, ale i dalších programů, jejichž znalost je v dnešní době základem pro získání a udržení zaměstnání. Partnerem projektu je Úřad práce v Karviné, jenž zajistí propagaci vzdělávacích akcí, které budou uskutečněny po nákupu nových počítačů.

Projekt, který podávala Regionální knihovna Karviná v listopadu 2005 k Sekretariátu Regionální rady (výzvu k podávání projektů vyhlašovalo zastupitelstvo Moravskoslezského kraje), zpracovávali samotní pracovníci knihovny. S podobným projektem se knihovna přihlásila již v červenci 2005, tehdy byl projekt přijat jako náhradní. Po přepracování projektu a jeho znovupřihlášení do dalšího kola se již knihovně zadařilo a finanční prostředky na uskutečnění své myšlenky získala.

Realizace projektu je možná také díky Statutárnímu městu Karviná. Žadatel musí projekt financovat z vlastních prostředků, což není pro knihovnu možné. Zastupitelstvo města však rozhodlo, že knihovně pomůže s finančním krytím projektu poskytnutím půjčky. Po ukončení a závěrečném hodnocení projektu budou uznatelné náklady proplaceny a knihovna půjčku vrátí zpět městu.

Ukončení projektu je plánováno na prosinec 2006. V současné době knihovna čeká na vydání Podmínek a Rozhodnutí k realizaci projektu, po němž bude následovat výběrové řízení na nákup výpočetní techniky.

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
SUKOPOVÁ, Svatava. Regionální knihovna Karviná získává peníze z Evropské unie. Ikaros [online]. 2006, ročník 10, číslo 7 [cit. 2024-07-21]. urn:nbn:cz:ik-12191. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/12191

automaticky generované reklamy