Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Regionální funkce knihoven - zpráva ze semináře

Čas nutný k přečtení
1 minuty
Již přečteno

Regionální funkce knihoven - zpráva ze semináře

0 comments

Konferenční sál Moravské zemské knihovny v Brně uvítal v úterý 23. dubna 2002 na 130 ředitelů a vedoucích pracovníků krajských, okresních a některých městských knihoven. Seminář nazvaný lakonicky "Regionální funkce" byl od okamžiku vyhlášení středem zájmu všech tzv. "pověřených" knihoven, tedy knihoven, které poskytují (některé od letošního roku) služby malým obecním, ale i dalším knihovnám v menších či větších regionech.

Seminář uspořádaly Národní knihovna ČR a Moravská zemská knihovna. Nabitý program dvoudenního setkání měl přesně vystavěnou strukturu; každé vystoupení mělo předem určenou a přísně hlídanou délku, řízená diskuse probíhala věcně a nad očekávání konstruktivně; byly formulovány jasné závěry, uloženy úkoly... Výsledný dojem: nabitý sál, precizně připravené prezentace, soustředěná atmosféra, zainteresovaná vystoupení, dělné jednání a spokojené auditorium (poslední tvrzení je odvozeno z osobních i písemných děkovných vyjádření účastníků).

Co bylo na programu? Novinky z legislativy; evidence knihoven na Ministerstvu kultury ČR, vzorové knihovní řády a zřizovací listiny; problematika ochrany osobních údajů uživatelů v knihovnách; příprava standardu pro veřejné knihovny, organizace, financování a vykazování regionálních funkcí; uzavírání smluv; možnosti služeb střediskových knihoven; očekávané kvalitativní parametry knihoven pověřených výkonem regionálních funkcí, vzdělávání knihovníků v regionech, funkce krajských vzdělávacích center; problematika výměnných fondů (organizace, evidence, doprava, financování); krajské systémy meziknihovních výpůjčních služeb; kontrola projektů VISK, koordinace a kooperace.

Jednotlivé prezentace i závěry ze semináře jsou zveřejněny na webu Národní knihovny.

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
HOUŠKOVÁ, Zlata. Regionální funkce knihoven - zpráva ze semináře. Ikaros [online]. 2002, ročník 6, číslo 5 [cit. 2024-02-26]. urn:nbn:cz:ik-10909. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/10909

automaticky generované reklamy
registration login password