Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Redakce internetovského periodika má blíže ke čtenářům

Čas nutný k přečtení
1 minuty
Již přečteno

Redakce internetovského periodika má blíže ke čtenářům

0 comments
Rubrika: 
Interaktivita je jednou z výhod, kterými se vyznačují elektronická periodika (lépe řečeno periodika, která jsou šířena primárně po Internetu, nikoliv pouhé kopie tištěných předloh) na rozdíl od svých protějšků, které jsou k mání ve stánku na rohu. Ze čtenáře novin, který se rozhodne spílat redaktorovi (nebo ho pochválit, samozřejmě), leckdy vyprchá odhodlání dříve, než najde dopisní papír, obálu a známku a než dorazí ke schránce nebo na poštu. Pokud elektronické periodikum důsledně připojuje ke jménům autorů jejich e-mailovou adresu (jak to činí Ikaros), jeho čtenář se nachází v nepoměrně výhodnější pozici: může s nimi navázat přímý kontakt a přitom od stolu a najednou vyřídit uvedené úkony v prohlížeči několikerým kliknutím. Po dobrých zkušenostech s formulářem v sekci E-mail, který slouží k odesílání vzkazů Ikarově týmu, zařazujeme stejný prvek, který je podporovaný prohlížeči Netcape a Explorer novějších verzí, tentokrát pro účely ankety, abychom co nejvíce usnadnili komunikaci s námi. Se stejnou otázkou ("Jaké informace raději/snadněji/rychleji hledáte na Internetu než v tradičních zdrojích?"), kteří působí mimo náš obor: v muzeích, archivech, ve školství, ve výzkumných ústavech a v komerční sféře, aby náš průzkum dostal co možno komlexnější podobu. Neměli jsme v úmyslu nosit dříví do lesa, čili dozvědět se, že po internetovských zdrojích sáhnou právě tehdy, když potřebují informace rychle a bez vynaložení velké námahy, nýbrž nám šlo o to, zjistit, v jaké míře a v jakých případech jsou dnes s to nahradit dokumenty a služby tradiční, za kterými bychom museli do knihoven, úřadů nebo do trafiky.

Ještě na jednu novinku bych vás upozornil: Počínaje tímto číslem bude Ikaros přinášet ve spolupráci s redakcí týdeníku Nových knih anotované záznamy odborných publikací, které se právě objevují na trhu.

Klíčová slova: 
Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
VOJTÁŠEK, Filip. Redakce internetovského periodika má blíže ke čtenářům. Ikaros [online]. 1998, ročník 2, číslo 8 [cit. 2023-06-06]. urn:nbn:cz:ik-10270. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/10270

automaticky generované reklamy