Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Průzkum kaváren v knihovnách

Čas nutný k přečtení
3 minut
Již přečteno

Průzkum kaváren v knihovnách

0 comments
Rubrika: 


Primary Research Group. Survey of library cafés. [New York (NY, USA)] : Primary Research Group, c2007. 59 s. ISBN 1-57440-089-4.

V roce 2007 byla analytickou společností Primary Research Group, Inc., která připravuje výzkumné zprávy z různých oblastí, mj. také z informační vědy, vydána publikace, v níž jsou přehlednou formou prezentovány výsledky průzkumu kaváren v knihovnách.

Rozsahem (59 stran) se jedná o nevelké dílo, svým obsahem je však nanejvýše pozoruhodné. Nejdůležitější výsledky zjištěné v rámci průzkumu jsou prezentovány na pěti stranách, podrobné výsledky jsou pak k dispozici v podobě téměř 130 tabulek rozčleněných do jednotlivých kapitol:

 • Rozsah vzorku
 • Kapitola 1: Rozsah provozu občerstvení
 • Kapitola 2: Původ a management provozu občerstvení
 • Kapitola 3: Ziskovost konkrétních jídel
 • Kapitola 4: Ziskovost konkrétních potravin a nápojů
 • Kapitola 5: Personální obsazení provozu občerstvení
 • Kapitola 6: Otevírací hodiny
 • Kapitola 7: Vliv provozu občerstvení na provozní náklady
 • Kapitola 8: Speciální vybavení v knihovních kavárnách a restauracích
 • Kapitola 9: Konkrétní servírovaná jídla
 • Kapitola 10: Vliv kaváren a restaurací na návštěvnost knihoven
 • Kapitola 11: Využití prodejních automatů, mobilních kiosků a vozíků
 • Kapitola 12: Knihovní kavárna či restaurace jako dodavatel
 • Kapitola 13: Rady pro knihovny začínající s provozem kavárny

Kromě tabulek je v některých kapitolách uveden ještě podrobnější komentář k dílčím výsledkům průzkumu, popř. formou výčtu jsou uvedeny odpovědi knihoven (např. na s. 36-37 najdeme odpovědi knihoven na otázku, jak zajišťují ochranu zařízení knihovny před poškozením jídlem a nápoji – v některých případech je např. konzumace jídla a nápojů povolena pouze v prostorách kavárny, jindy jsou např. ve vlastních prostorách knihovny povolena pouze přítomnost nápojů v uzavřených nádobách, tj. např. v nádobách s víčky, v dalších knihovnách doufají, že si po sobě uživatelé sami uklidí).

V závěru je pak doplněna příloha, v níž jsou vyjmenovány instituce a jejich součásti, které jsou daty v průzkumu reprezentovány (např. zda se jedná pouze o hlavní budovy knihoven či i jejich pobočky).

Průzkumu se zúčastnilo celkem 39 knihoven z USA, a to jak veřejných (např. Veřejná knihovna v Santa Monice, Santa Monica Public Library), tak akademických (např. Universita v Texasu v Arlingtonu, University of Texas, Arlington).

Z průzkumu vyplynulo, že více než polovina dotázaných knihoven disponuje kavárnou, většina ostatních pak nabízí např. automaty na kávu či jiné prodejní automaty (pouze jedna z knihoven provozuje přímo restauraci). Většina knihoven ze zkoumaného vzorku kavárnu otevřela teprve nedávno, převážně v posledních pěti letech. Kavárny byly zřízeny na základě požadavků uživatelů a často také v souvislosti s výstavbou nové knihovní budovy. V některých případech byl také patrný vliv úspěchu kaváren v knihkupectvích.

Nejprodávanějším artiklem v kavárnách je samotná káva, v průměru představuje přes 38 % prodeje v dané kavárně. Káva v knihovních kavárnách stojí v průměru 1,49 amerického dolaru, zajímavostí pak je, že některé knihovny nabízejí kávu zdarma.

Většina zkoumaných knihovních kaváren nemá ani jednoho zaměstnance na plný úvazek, střední hodnota úvazků je 1,17. Pouze méně než 23 % knihoven odpovědělo, že nabídka jídla v knihovně vedla ke zvýšení nákladů na údržbu a úklid.

90 % knihovních kaváren nabízí bezdrátové připojení k internetu (vezmeme-li v úvahu pouze akademické knihovny, pak je to již celých 100 %). Čtvrtina kaváren pak nabízí PC pro uživatele.

Téměř dvě třetiny knihoven se domnívají, že existence kavárny přispěla ke zvýšení návštěvnosti uživatelů. Necelých 90 % respondentů pak mělo pocit, že zavedení kavárny přispělo ke zvýšení času, který uživatelé v knihovně stráví.

Přes 93 % knihoven (z těch, které mají kavárnu) doporučuje ostatním knihovnám, které ji ještě neotevřely, aby tak učinily. Více než polovina z nich pak spíše doporučuje provozovat kavárnu formou franšízy, 16 % radí knihovnám, aby kavárnu provozovaly samy, a téměř 26 % respondentů doporučuje využít služeb univerzitního poskytovatele.

Tolik tedy stručné shrnutí některých výsledků průzkumu knihovních kaváren v USA. ČR v současné době vzniká řada nových knihovních budov či starší budovy procházejí rekonstrukcí, resp. knihovny vylepšují prostory určené pro uživatele a návštěvníky (viz např. fotografie publikované v kalendáři České knihovny 2008 vydaném Národní knihovnou ČR). Pokládám proto publikaci Survey of Library Cafés za velmi inspirativní (přestože je třeba brát v úvahu, že pochopitelně odráží situaci v amerických veřejných a akademických knihovnách). Díky kavárně a příjemnému a vstřícnému prostředí může knihovna nalákat další návštěvníky, může také posílit svou roli místa vzájemného setkávání a komunikace.

Kniha je k dispozici v Knihovně knihovnické literatury pod signaturou Sh 37.130.

Klíčová slova: 
Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
SKOLKOVÁ, Linda. Průzkum kaváren v knihovnách. Ikaros [online]. 2008, ročník 12, číslo 1 [cit. 2024-04-14]. urn:nbn:cz:ik-12695. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/12695

automaticky generované reklamy