Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

ProQuest v druhém kole 1N neuspěl

Čas nutný k přečtení
2 minut
Již přečteno

ProQuest v druhém kole 1N neuspěl

1 comments
Autoři: 

S překvapivým výsledkem skončilo druhé kolo grantového programu 1N: dotace těsně unikla projektu Univerzity Karlovy na zpřístupnění databázového balíčku ProQuest 5000. Zájemci o něj proto budou muset zajistit financování z jiných zdrojů (určitá šance se nabízí ve strukturálních fondech EU). Potvrdil se tak skeptický předpoklad, že komise nepodpoří dva konkurenční produkty - EBSCO a ProQuest.

Uživatelé zejména na vysokých školách se mohou těšit např. na tyto polytematické a oborové databáze: Web of Knowledge, elektronické časopisy od vydavatelství Elsevier apod. (vedle ProQuestu největší "favorité" druhého a konečně i prvního kola 1N), OCLC First Search Service, CAB Abstracts, Biological Abstracts, GeoRef a GeoBase, Environmental Sciences & Pollution Management Database, EMBASE, LISA a zmíněné EBSCO aj. Ve většině případů jde o projekty navazující na obdobné projekty přijaté v předchozím programu LI, což ostatně odpovídá zadání 1N. Spolu s ProQuestem naopak neuspěly projekty týkající se např. PsycINFO/PsycARTICLES, SAGE Full-Text Collection, Index to Music Periodicals Full Text aj. Z toho výčtu je patrné, že zabezpečení společenských a humanitních věd informačními zdroji bude ve srovnání s přírodními vědami a technikou v této "grantové pětiletce" vyrazně slabší.

Pro pořádek dodejme, že celkově bylo do uzávěrky druhého kola 26. března 2004 přihlášeno 97 projektů (v prvním kole 99), z toho bylo hodnoceno 69 (zbývající obsahovaly formální nedostatky). Dotaci získalo 21 projektů, teoretickou šanci mají i další - podle oficiálního sdělení MŠMT totiž "vzhledem k tomu, že budou upraveny výše uznaných nákladů a výše poskytnutých dotací u většiny projektů, lze očekávat, že by mohla být poskytnuta dotace i na další návrhy projektů, které se umístily na několika dalších místech."

Na rozdíl od prvního kola je tentokrát financován jeden projekt zaměřený na technickou infrastrukturu (Centrum numericky náročných výpočtů Ostravské univerzity).

Pro druhé kolo zbylo pravděpodobně více než původně odhadovaných 35 miliónů Kč (svou roli sehrál fakt, že nakonec nebyla uzavřena smlouva s nositelem IT projektu za 50 miliónů Kč).

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
IKAROS, redakce. ProQuest v druhém kole 1N neuspěl. Ikaros [online]. 2004, ročník 8, číslo 7 [cit. 2024-07-13]. urn:nbn:cz:ik-11652. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/11652

automaticky generované reklamy

Máme zde 1 komentář

Dovoluji si reagovat na označení produktů EBSCO a ProQuest jako "konkurenční". Na první pohled se to samozřejmě musí tak zdát, ostatně oba vydavatelé si samozřejmě na trhu konkurují. Na druhou stranu srovnání produktů ProQuest 5000 International a EBSCO(EIFL) provedené na půdě Univerzity Karlovy a zveřejněné v příspěvcích Mgr. Parákové a P. Boldiše na konferencích INFORUM 2001 a 2002 a diplomová práce P. Boldiše ukazují, že skutečné překrytí obsahu těchto služeb je poměrně malé (pokud se dobře pamatuji tak pod 30 %). Proto bych tyto informační zdroje považoval spíš za navzájem se doplňující než konkurenční. Navíc v projektu ProQuest byla zahrnuta také unikátní historická plnotextová databáze Periodicals Contents Index, která v EBSCu nemá obdoby. Bohužel na výsledku 1N to již nic nezmění. Vzhledem k velkému zájmu zejména o ProQuest 5000 International se nyní pokoušíme sestavit "konsorcium" ProQuest s využitím vlastních zdrojů zúčastněných institucí. Že to není snadné je jasné, ale věříme, že se to může podařit.

registration login password