Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Projekty 1N letos dostaly dotaci 132 milionů

Čas nutný k přečtení
2 minut
Již přečteno

Projekty 1N letos dostaly dotaci 132 milionů

0 comments
Autoři: 

Šestatřiceti projektům úspěšným v prvním a druhém kole grantového programu 1N (z 99, resp. 97 přihlášených) bylo v roce 2005 rozděleno 132,9 milionu korun. Vyplývá to z údajů, které byly nedávno zveřejněny v Centrální evidenci projektů, kterou spravuje Rada pro výzkum a vývoj. Tato částka je podstatně nižší ve srovnání s původními odhady, resp. původním návrhem ze srpna 2003, navíc v případě projektů, které byly schváleny v prvním kole (tj. v době, kdy elektronické služby nebyly zatíženy DPH), nezahrnují příslušné částky 19procentní DPH.

Z uvedeného počtu projektů je 18 zaměřeno na zpřístupnění elektronických informačních zdrojů. Dotace, kterou letos tyto projekty obdržely, je v úhrnné výši necelých 105,1 milionů Kč, tj. 79 % celkové dotace 1N. Největší díl "ukrojily" podle očekávání tyto projekty: Multilicence na vstup do Web of Knowledge (přístup do Web of Science a Journal Citation Reports) - 16,058 milionu, Informační pokrytí výzkumu a vývoje v medicíně v České republice (Medline, Evidence Medicine Based Reviews, Embase, eFacts, e-časopisy a e-knihy od Lippincott, Williams & Wilkins) - 12,566 milionu a Primární elektronické informační zdroje z oblasti technických a aplikovaných přírodních věd pro vědu a výzkum (e-časopisy od vydavatelství Springer, John Wiley a Elsevier) - 12,272 milionu.


Č. projektuNázev projektuDotace 2005
(v tisících)
1N04129 Databáze EBSCO - zdroj vědeckých informací pro humanitní a společenské obory 6563
1N04058 Informační zdroje na podporu výzkumu v Informatice 7465
1N04033 Informační zdroje pro ekonomický výzkum 4992
1N04050 Systém základních vědeckých informačních zdrojů pro chemii a příbuzné disciplíny pro akademická pracoviště v České republice 11419
1N04057 Pokračování licence Literature Online pro akademické instituce 1805
1N04060 Konsorciální zpřístupnění základních uměleckohistorických a teoretických informačních zdrojů pro vizuální umění a architekturu 1009
1N04164 Konzorciální nákup biologických databází II 3712
1N04167 OCLC FirstSearch Service 3034
1N04067 Zajištění klíčových informačních zdrojů a služeb pro technické obory 6920
1N04098 Elektronické databáze ke studiu a výzkumu řeckých a latinských autorů textů starověku a středověku a raného novověku 1778
1N04122 Internetové informační zdroje pro oblast výzkumu v oboru filmu 561
1N04124 Primární elektronické informační zdroje z oblasti technických a aplikovaných přírodních věd pro vědu a výzkum 12272
1N04144 Multilicence na vstup do Web of Knowledge (přístup do Web of Science a Journal Citation Reports) 16058
1N04151 Informační zdroje pro zemědělský a potravinářský výzkum 2691
1N04170 Informační zdroje pro knihovnictví a informační vědu 1393
1N04183 Informační pokrytí výzkumu a vývoje v medicíně v České republice 12566
1N04171 Licence na online přístup do periodik z oblasti biologických a lékařských věd 3523
1N04186 Multilicence pro zajištění kontinuity přístupu k přírodovědným informačním zdrojům 7318

Seznam projektů a informačních zdrojů najdete v Portálu STM nebo v Infozdrojích.

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
IKAROS, redakce. Projekty 1N letos dostaly dotaci 132 milionů. Ikaros [online]. 2005, ročník 9, číslo 5 [cit. 2024-07-21]. urn:nbn:cz:ik-11808. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/11808

automaticky generované reklamy