Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Prohlížeč, který je proti vývoji Internetu

Čas nutný k přečtení
1 minuty
Již přečteno

Prohlížeč, který je proti vývoji Internetu

0 comments
Rubrika: 
Napadlo vás někdy, že ovládáte jazyk HTML? Prohlížeč Arena (původně jej vyvíjelo W3 konsorcium, poté společnost Yggdrasil) vás z tohoto omylu rychle vyvede, stačí si v něm otevřít Home Page. Vzhledem k tomu, že existují jen verze pro Linux, SGI a DEC (ke stažení na stránkách Yggdrasilu), máme dost velkou naději se k němu vůbec nedostat.
Přejdu rovnou k mé vlastní zkušenosti (verze beta 3a), titulní stránka Ikara vypadala jako po útoku webdesignerského šotka - tabulky naprosto ignorovány, odkazy na obrázcích nefunkční, barvy zcela nezávislé na zdroji (stručně řečeno stránka žila vlastním životem). Co je zajímavé, po každém načtení vypadala stránka naprosto jinak - ale jinak hrozně, vždy však v rohu svítil nápis "Bad HTML". Dost mi pokleslo sebevědomí, proto jsem navštívila namátkově několik jiných stránek - výsledek byl naprosto stejný (navíc se ukázalo, že program nemá implicitně nastaven protokol HTTP, je tedy nutno psát URL i s daným protokolem). Pozoruhodné bylo chování prohlížeče ke konkurenčním společnostem. Při pokusu o natažení stránek Netscape a Microsoftu se browser bez varování zhroutil.
Zdá se tedy, že Arena podporuje jen jakýsi abstraktní idol jazyka HTML a nereaguje na jeho spontánní vývoj. Jedna stránka se však otevřela bez problémů, a bez chyb v HTML - www.w3.org (bylo to v polovině dubna, tedy ještě v době starých stránek W3 konsorcia, kdy tyto obsahovaly jen text a jeden seznam).


Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
JONÁKOVÁ, Karolina. Prohlížeč, který je proti vývoji Internetu. Ikaros [online]. 1997, ročník 1, číslo 3 [cit. 2024-05-21]. urn:nbn:cz:ik-10036. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/10036

automaticky generované reklamy
registration login password