Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Primo od Ex Libris: Budoucnost vyhledávání je v kontextu uživatele (Martin Vojnar)

Čas nutný k přečtení
1 minuty
Již přečteno

Primo od Ex Libris: Budoucnost vyhledávání je v kontextu uživatele (Martin Vojnar)

0 comments
Autoři: 

Martin Vojnar

Systémy Discovery se liší ve způsobu, jakým má knihovna kontrolu nad chováním systému, způsobem plnění indexu z lokálních zdrojů a zapojením centrálního indexu do lokálních zdrojů a také do jaké míry umožňují spolupráci jednotlivým skupinám knihoven. Primo od ExLibris nabízí sérii užitečných nástrojů, jako např. bX Article Recommender, který je podle Martina Vojnara pro knihovny doslova “zlatým dolem” a je přínosnějším indikátorem než hodnota časopisu na základě impact factoru. Knihovní PageRank by se měl skládat např. z výpůjčních statistik, doporučených zdrojů historie dotazů apod., ale je nutné brát v úvahu personifikaci vyhledávání, a tím pádem rozdílné výsledky v závislosti na uživateli. Testovací rozhraní pro UK je dostupné na adrese pelican.is.cuni.cz

(pfar)

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
IKAROS, redakce. Primo od Ex Libris: Budoucnost vyhledávání je v kontextu uživatele (Martin Vojnar). Ikaros [online]. 2011, ročník 15, číslo 5/2 [cit. 2021-10-18]. urn:nbn:cz:ik-13646. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/13646

automaticky generované reklamy
registration login password