Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Pozvánka na seminář: Výuka informatiky, Internet a vytváření informačního zázemí školy v období informační společnosti

Čas nutný k přečtení
1 minuty
Již přečteno

Pozvánka na seminář: Výuka informatiky, Internet a vytváření informačního zázemí školy v období informační společnosti

0 comments
Autoři: 
Název semináře: Výuka informatiky, Internet a vytváření informačního zázemí školy v období informační společnosti
Datum konání: 13. duben 2000
Pořádá: Výzkumný ústav pedagogický v Praze
PhDr. Zdeněk Jonák
Strojírenská 386, 155 21 Praha 5 – Zličín
tel. 02/5795 0234, fax 02/5795 0313

Program semináře:

Sekce: Praktické zkušenosti s výukou Informatiky a výpočetní techniky

9.30 – 10.00 Prezence
10.00 – 10.30 Trendy ve výuce Informatiky a výpočetní techniky (Z. Jonák, VÚP)
10.30 – 12.30 - řed. E. Hofmanová, ZŠ TGM, Hradec Králové
- prof. E. Zelendová, Gymnázium Ch. Dopplera, Zborovská
- prof. E. Krejčová, Gymnázium Omská
- prof. Z. Hamhalterová, Gymnázium Arabská
- prof. A. Medlín, Gymnázium U libeňského zámku
12.30 - 13.00 Přestávka


Sekce: Vytváření školního informačního centra
13.00 – 13.30 Školní informační centrum a Koncepce státní informační politiky ve zdělávání (Z. Jonák, VUP)
13.30 – 14.00 Školní informační centrum jako prostředí pro zkvalitnění výuky. Problematika vytváření školního informačního centra (J. Brachtlová, knihovnice, VOŠaSPŠ stavební)
14.00 - 14.30 Server Česká škola a využití vzdělávacích serverů ve výuce (J. Škárka, ComputerPress, Brno)
14.30 - 15.00 Diskuse. Návštěva školního informačního centra

Organizační pokyny

Místo: VOŠ a SPŠ Stavební, Dušní 17, 110 00 Praha 1
Čas: 9.30 – 16.00 hodin
Doprava: ze Staroměstkého náměstí, do Dlouhé ul. a první ul. doprava.
Účastnický poplatek: 200,- Kč (úhrada při prezenci)


Přihlášky prosím zasílejte nejpozději do  10. dubna  2000  na adresu/email pořadatele
---------------------------------------------------------------------------------

Přihláška na seminář
Jméno a příjmení účastníka ……………………………………………………………………..

Název a jméno školy (organizace) ……………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...
Tel. ……………………….. fax ………...………………...……

……………………………… .…………………………..
Podpis oprávněného zástupce datum a razítko organizace
Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
JONÁK, Zdeněk. Pozvánka na seminář: Výuka informatiky, Internet a vytváření informačního zázemí školy v období informační společnosti. Ikaros [online]. 2000, ročník 4, číslo 3 [cit. 2024-05-30]. urn:nbn:cz:ik-12371. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/12371

automaticky generované reklamy
registration login password