Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Pozvánka na seminář "Školní mediatéka v období informační společnosti"

Čas nutný k přečtení
1 minuty
Již přečteno

Pozvánka na seminář "Školní mediatéka v období informační společnosti"

0 comments
Autoři: 
Název semináře: ŠKOLNÍ MEDIATÉKA V OBDOBÍ INFORMAČNÍ SPOLEČNOSTI
Datum konání: 15. října 1998
Pořádá:
Výzkumný ústav pedagogický v Praze
PhDr. Zdeněk Jonák
Strojírenská 386
155 21 Praha 5-Zličín
tel. 02/57 95 02 34, fax. 02/57 95 03 13
ve spolupráci s SPŠaVOŠ stavební, Dušní 17, Praha 1

Program semináře:

9.00 - 9.30 Prezentace

9.30 - 10.00 Škola, trendy vzdělávání, Internet (Z. Jonák, VÚP v Praze)

10.00 – 10.30 Mediatéka na SŠ. Využití tezauru (J. Brachtlová, SPŠ stavební Praha)

10.30 - 11.15 Funkce školní mediatéky v informační společnosti.

Finanční, legislativní a odborné problémy vytváření školní mediatéky. (P. Kmoch, řed. ZŠ Hradec Králové)

11.15 -12.15 MICROSOFT škole (J. Toman)

12.15 -12.45 Přestávka

12.45 -13.00 Projekt výuky informatiky FUTUREKIDS (R. Jetmarová)

13.00 -13.15 Tištěné a digitální zdroje nakladatelství ComputePress (J. Škárka)

13.15 -13.30 Výuka matematiky a technických předmětů na SŠ (S. Hrabě)

13.30 -14.00 Prezentace automatizovaných knihovnických systémů (KP-SYS, LANius)

14.00 - Diskuse


Organizační pokyny

Místo konání: SPŠaVOŠ stavební, Dušní 17, 110 00 Praha 1
Čas: 9.00 - 14.00 hod
Doprava: Staroměstské nám. – Dlouhá – první doleva Dušní
Účastnický popl.: 200,- Kč (úhrada při prezenci)
Přihlášky prosím zasílejte nejpozději do 10. října 1998 na adresu pořadatelePŘIHLÁŠKA NA SEMINÁŘ

Jméno a příjmení účastníka: ............................................................................................................................................

Název a jméno školy (organizace): .................................................................................. ...........................................................................................................................................

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
JONÁK, Zdeněk. Pozvánka na seminář "Školní mediatéka v období informační společnosti". Ikaros [online]. 1998, ročník 2, číslo 8 [cit. 2024-06-20]. urn:nbn:cz:ik-11103. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/11103

automaticky generované reklamy