Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Poprvé Dny otevřených dveří ve Státní technické knihovně

Čas nutný k přečtení
3 minut
Již přečteno

Poprvé Dny otevřených dveří ve Státní technické knihovně

0 comments
Státní technická knihovna, ústřední odborná knihovna v působnosti MŠMT ČR a největší česká veřejná technická knihovna, v letošním roce poprvé pořádá Dny otevřených dveří v STK v rámci doprovodného programu veletrhu Svět knihy `99, 20. a 21. 5. 1999. V rámci této akce knihovna po oba dny zpřístupní vybrané prostory všem zájemcům. Prohlídky pro skupiny do max. 25 osob s výkladem o historii knihovny, její architektuře, fondech i službách (pouze v češtině) se uskuteční v 9.00, 12.00 a 14.00 hodin. Místo setkání zájemců: vstupní hala STK (vchod v průjezdu z Mariánského náměstí) vždy v určené hodiny.
K dispozici případným zahraničním zájemcům bude leták s komplexní informací o knihovně v angličtině a němčině.

Pro české zájemce budou rovněž připraveny informační materiály představující podrobně jednak studovny a klasické služby knihovny, ale i služby, které knihovna nabízí jako první a dosud jediná v ČR - elektronické služby poskytované vzdáleným uživatelům prostřednictvím Internetu.
Vstup bude zdarma.

Pro návštěvníky připraví Státní technická knihovna drobné prezentační tiskoviny k zakoupení - knižní záložky, pohlednice a plakáty - vše s motivy z historického fondu, z dnešního hlediska často kuriozními.

Bude zahájen prodej nového CD-ROM STK.

Druhé vydání CD-ROM STK

Státní technická knihovna se snaží maximálně vyjít vstříc svým vzdáleným čtenářům. Mnohým z nejrůznějších důvodů totiž nevyhovuje fyzická návštěva knihovny, ale nemají dosud ve svých firmách či školách volný přístup k Internetu. STK proto na rok 1999 připravuje druhé, aktualizované vydání speciálního CD-ROM, který bude obsahovat hypertextovou verzi katalogu knih (v PDF formátu), katalog do knihovny docházejících časopisů (od r. 1994), seznam českých ISSN a lokální verzi webovských stránek STK - Integrovanou virtuální knihovnu (INVIK STK).

Katalog knih bude obsahovat více než 120 000 kopií katalogizačních lístků (české a zahraniční přírůstky od roku 1978), doplněných abecedními rejstříky názvů, autorů, předmětových hesel atd. Všechno je navzájem provázáno hypertextovými odkazy a doplněné fulltextovým indexem. Vyhledávání v katalogu je možné na úrovni jednotlivých slov obsažených v katalogizačních záznamech. S katalogem Státní technické knihovny na CD-ROM je možné pracovat díky použití PDF formátu na většině počítačů bez ohledu na jejich operační systém. Postačí mít nainstalován Adobe Acrobat Reader 3.0 včetně Search Plug-In (běžně dostupný freeware, který je k dispozici přímo na CD-ROM). Katalog časopisů docházejících do STK bude v provedení obdobném jako katalog knih, počet obsažených záznamů bude zhruba tři tisíce.

Seznam dosud přidělených českých ISSN je pomůckou nejen pro knihovníky, ale pro všechny ty, kteří potřebují jednoznačně identifikovat v ČR vycházející časopisy. Státní technická knihovna totiž plní funkci Českého národního střediska ISSN, řízeného Mezinárodním centrem ISSN v Paříži, a odpovídá za přidělování mezinárodního standardního čísla seriálových publikací (International Standard Serial Number) seriálovým publikacím vydávaným v České republice.

Opravdovou lahůdkou navíc bude na témže CD-ROM digitalizovaný časopis Z říše vědy a práce (podtitul Na poli průmyslu, obchodu a řemesel), 1. ročník z roku 1893, přinášející informace o tehdejších vědeckých a technických novinkách, včetně ilustrací.

histcas.jpg

CD-ROM STK najde uplatnění např. ve veřejných a podnikových knihovnách. Buď přímo na počítači v knihovně v místě svého bydliště, na pracovišti nebo i doma může každý čtenář vyhledat odborné publikace podle svého zájmu a objednat je (ze své knihovny prostřednictvím meziknihovní výpůjčky). CD-ROM mohou zvláště výhodně využívat ti uživatelé, kteří mají připojení k Internetu komutovanou linkou. Prostřednictvím vazby jednotlivých katalogizačních záznamů na WWW katalog Státní technické knihovny mají možnost nalezený dokument okamžitě on-line objednat k výpůjčce - jsou-li našimi registrovanými čtenáři. Výhodou je, že se doba jejich připojení tímto způsobem zkrátí o čas potřebný na vyhledání publikace.

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
HALTMAROVÁ, Dagmar. Poprvé Dny otevřených dveří ve Státní technické knihovně. Ikaros [online]. 1999, ročník 3, číslo 5 [cit. 2024-03-05]. urn:nbn:cz:ik-10344. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/10344

automaticky generované reklamy
registration login password