Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Petra a Filip si dovolují oznámit ...

Čas nutný k přečtení
méně než
1 minuta
Již přečteno

Petra a Filip si dovolují oznámit ...

0 comments

PETRA A FILIP SI DOVOLUJÍ OZNÁMIT... ... že dne 8. prosince 1998 úspěšně vystoupili na semináři o elektronickém publikování, který pořádala Česká informační společnost.

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
JEDLIČKOVÁ, Petra a VOJTÁŠEK, Filip. Petra a Filip si dovolují oznámit .... Ikaros [online]. 1998, ročník 2, číslo 11 [cit. 2023-06-06]. urn:nbn:cz:ik-10498. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/10498

automaticky generované reklamy