Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Olympijské šílení Ikarovi sílu nevzalo

Čas nutný k přečtení
2 minut
Již přečteno

Olympijské šílení Ikarovi sílu nevzalo

0 comments
Rubrika: 
Je tady březen, tentokrát nikoliv měsíc knihy, nýbrž Internetu. Věřím, že se dle toho zachováte a budete surfovat více a radostněji. Metamorfózu času kdysi zasvěcenému knize na svátek Internetu je možno chápat symbolicky - "Gutenbergova galaxie" pohasíná a všichni se tlačí u nájezdu na informační dálnici.

Co tedy v internetovsky laděném předjaří Ikaros přináší? S potěšením představujeme řádku nových autorů. Pavel Krbec a Dana Šimková z Ústavu výpočetní techniky UK vyzdvihují přednosti on-line Souborného katalogu v automatizovaném systému Tinlib klubající se virtuální knihovny Univerzity Karlovy, který by měl přispět mj. ke zlevnění akvizice ve fakultních informačních střediscích. Informační knihovědec Jiří Kopáček šplhal slavnostně oděn po svahu Petřína, aby se zúčastnil vyhlášení soutěže Softwarových novin o Produkt roku 1997 a tento zážitek na něho zapůsobil natolik mocně, že byl nucen seznámit s ním širokou veřejnost. Příspěvkem o nové internetovské studovně v Městské knihovně v Břeclavi otevřela Alena Balgová cyklus "Regionální knihovny na Síti", který, jak doufáme, bude mít delší životnost. V poslední době velmi aktuální otázkou, která redakci eminentně zajímá, a sice přidělování čísel ISSN elektronickým seriálům, se obšírně zabývá Jan Bayer z Českému národnímu středisku ISSN při STK, jenž tak navazuje na svou přednášku, kterou pronesl v rámci semináře "Publikování v prostředí WWW" na půdě ÚISK.

Daniela Tkačíková polemizuje s návrhem zásad meziknihovních výpůjčních služeb, který podle ní nerespektuje technologické a organizační změny posledních let. Zdeněk Jonák reaguje na článek amerického kolegy T.S. Fulka filozoficky laděným esejem o Internetu, mozku a zen-buddhismu. Michal Voců - odvolávaje se na své předchozí články o bezpečnosti počítačových sítí - vyvrací tezi Karoliny o tom, že Orwellův Winston Smith by měl v éře Internetu usnadněnou úlohu při falšování historie.

Přestože bylo v únoru méně času na přípravu, není Ikaros ani v nejmenším o nic ochuzen. Masivní medializace ZOH v Naganu se podepsala na valné části redakce, která se věnovala svým povinnostem s kruhy pod očima. Petra zpracovala zevrubné hodnocení oficiálního WWW serveru. Filip se nesetkal - navzdory jeho optimistické prognóze - se záplavou odpovědí při přípravě ankety s otázkou "Za jakých okolností byste dali přednost elektronické verzi periodika před tištěným originálem?". Iva dopsala druhé a zdá se, že zároveň i poslední pokračování cyklu o elektronickém publikování: poté, co rozebrala archivaci elektronických dokumentů, věnuje se tentokrát autorskému a počítačovému právu, poli nejen v našich zeměpisných šířkách neoranému. Petra se v dalším pokračování úspěšné rubriky napříč pohlavími - Kyberfeministickém okénku - řádně obula s ironií jí vlastní do soutěže Miss Internet. Aleš nesouhlasí s Filipovou charakteristikou elektronického magazínu MF Dnes, argumenty si přitom bere ze samotného označení na titulní stránce iDnes.

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
JONÁKOVÁ, Karolina. Olympijské šílení Ikarovi sílu nevzalo. Ikaros [online]. 1998, ročník 2, číslo 3 [cit. 2024-05-22]. urn:nbn:cz:ik-10161. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/10161

automaticky generované reklamy
registration login password