Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Odborná rozprava o certifikaci knihovníků v evropských zemích

Čas nutný k přečtení
2 minut
Již přečteno

Odborná rozprava o certifikaci knihovníků v evropských zemích

0 comments

21. listopadu 2008 se ve Francouzském institutu sešlo 35 pracovníků knihoven, knihovnických škol a organizací zabývajících se certifikací profesí k odborné rozpravě o problematice kompetencí a následné certifikaci profese „knihovník“.

Setkání zahájila Ina Pouantová, ředitelka mediatéky Francouzského institutu. Vyzdvihla spolupráci s Frankofonním klubem SKIP a připomněla, že i mediatéka slaví v letošním roce 40. výročí své činnosti v České republice. Moderátorkou odborné rozpravy byla Mgr. Zlata Houšková.

Historii této činnosti shrnula PhDr. Jarmila Burgetová v příspěvku nazvaném Evropské projekty z let 1998-2008 zaměřené na rozvíjení kompetencí v oboru knihovnických a informačních služeb. Připomněla naši účast v projektu DECIDoc, jehož hlavním úkolem bylo stanovení znalostí a dovedností profese knihovníků – tzv. kompetencí. Prvním výsledkem tohoto programu pak bylo v roce 1999 vydání příručky Euroguide LIS, která byla ještě téhož roku přeložena také do češtiny pod názvem Průvodce znalostmi a dovednostmi evropských odborných pracovníků v oboru knihovnických a informačních služeb.

Projekt DECIDoc byl ukončen v roce 2001, již příští rok na něj ale navázal projekt CERTIDoc, v jehož rámci bylo roku 2004 publikováno druhé, zcela přepracované vydání Evropského průvodce kompetencemi. Český překlad tohoto druhého vydání vyšel o dva roky později, tedy v roce 2006, a to pod názvem Evropský průvodce kompetencemi v oboru knihovních a informačních služeb. Tento dokument lze nalézt na adrese http://skip.nkp.cz/KeStazeni/Pruvodce_kompetencemi2007.pdf.

Zásadní příspěvek přednesl Eric Sutter, který se zaměřil na další činnost francouzské Asociace informačních pracovníků a dokumentaristů (ADBS). Připomněl, že při současné mobilitě občanů je výhodné mít certifikát svého povolání, který bude platný v celé Evropě. Proto by bylo nutné vytvořit v každé zemi komisi složenou z odborníků, kteří by byli schopni posoudit schopnosti a dovednosti žadatele a následně vydat certifikát, který by byl platný v celé Evropě.

O zkušenosti s certifikací v partnerských zemích hovořila PhDr. Miloslava Faitová. Zatím byly vytvořeny komise pouze ve Francii, Belgii, Itálii a Rumunsku. Pouze ve Francii byl vyřízen certifikát u patnácti žadatelů. Česká republika se zúčastňuje práce v komisi, provádí autoevaluaci u vysokoškolských studentů.

Z diskuze vyplynulo, že u žadatelů o certifikát nebude záležet na dosaženém odborném vzdělání, ale na tom, jaké má žadatel schopnosti a dovednosti. Každý certifikát bude nutno po pěti letech obnovit. Také Průvodce kompetencemi se musí stále aktualizovat a přizpůsobovat novým informačním a komunikačním technologiím. Činnost spojená s vydáváním certifikátů bude finančně nákladná a jednotlivé země by měly požádat o finance z programu Leonardo da Vinci.

V našich knihovnách se Průvodce využívá jako podkladu ke stanovení pracovní náplně jednotlivých zaměstnanců v knihovnách, může se k němu také přihlížet při koncipování kurzů celoživotního vzdělávání.

Klíčová slova: 
Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
STÖCKLOVÁ, Anna. Odborná rozprava o certifikaci knihovníků v evropských zemích. Ikaros [online]. 2008, ročník 12, číslo 12 [cit. 2024-07-25]. urn:nbn:cz:ik-12979. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/12979

automaticky generované reklamy
registration login password