Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Od ledna se přihlásilo na kurzy počítačové gramotnosti 33 tisíc lidí

Čas nutný k přečtení
1 minuty
Již přečteno

Od ledna se přihlásilo na kurzy počítačové gramotnosti 33 tisíc lidí

0 comments

Zájem o státem podporované kurzy v rámci Národního programu počítačové gramotnosti (NPPG), které jsou otevřeny široké veřejnosti, postupně roste. Od začátku roku 2005 do konce června přilákaly přes 33 tisíc lidí, tj. více než za devět měsíců v roce 2003 (viz tabulka níže).


2003 2004 2005
Počet účastníků 31 772 19 770 33 286

Poznámka: Údaje jsou za období duben-prosinec 2003, srpen-prosinec 2004 a leden-červen 2005. Zdroj: Ministerstvo informatiky ČR a Centrum Internetu


Ve výběrovém řízení na realizaci NPPG v tomto roce uspělo sedm uchazečů (stejný model byl použit i v loni, zatímco v roce 2003 měla na starost NPPG jedna instituce - Centrum Internetu), kteří nabízejí tři základní typy kurzů v 206 školicích centrech ve 111 městech a obcích:

  • Základy práce s počítačem
  • Práce s textovým editorem
  • Práce s internetem a elektronickou poštou

V červenci přibyl kurz, který je zaměřen na vyhledávání v Portálu veřejné správy, komunikaci s úřady pomocí e-podpisu a podávání daňových přiznání přes Internet.

Jedenáct institucí (především neziskových organizací) si rozdělilo dotaci 2,5 miliónu korun na pořádání kurzu v oblasti počítačové gramotnosti Handicap, který je určen zdravotně postiženým občanům. Jeho cílem je také usnadnit pracovní uplatnění.

Stejně jako v předchozích letech účastníci platí za dvouhodinovou lekci 100 korun. Celkový příspěvek MI činí 20 miliónů korun. Většinu školicích center provozuje COMPUTER HELP spol. s r.o., která se na organizaci NPPG podílela i v roce 2004.

Podle statistiky ministerstva informatiky (MI) mezi účastníky v roce 2004 výrazně převažovaly ženy (68 procent) a nejsilněji byla zastoupena věková kategorie 50 až 59 let (25 procent).

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
VOJTÁŠEK, Filip. Od ledna se přihlásilo na kurzy počítačové gramotnosti 33 tisíc lidí. Ikaros [online]. 2005, ročník 9, číslo 8 [cit. 2024-05-23]. urn:nbn:cz:ik-11906. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/11906

automaticky generované reklamy
registration login password