Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

OCLC láká prostřednictvím Google nové uživatele do knihoven

Čas nutný k přečtení
5 minut
Již přečteno

OCLC láká prostřednictvím Google nové uživatele do knihoven

0 comments

Představitelé OCLC oznámili, že v brzké době bude zahájena testovací fáze zpřístupnění zkrácených verzí vybraných záznamů z WorldCatu prostřednictvím vyhledávače Google (a dalších spolupracujících webových stránek).

Projekt nese název Open WorldCat a nejnovější informace o něm lze nalézt na http://www.oclc.org/worldcat/pilot/default.htm. Cílem projektu je zviditelnění služeb poskytovaných knihovnami. Současný rychlý ICT tak není prezentován jako ohrožení knihoven, ale naopak jako prostředek rozvoje služeb uživatelům.

Nejprve byl zhruba jeden rok věnován konzultacím se zainteresovanými stranami, následně byl projekt v červnu 2003 oficiálně zahájen. V červnu 2004 pak bude učiněno rozhodnutí, zda pilotní projekt bude rozšířen, bude pokračovat v uvažovaném rozsahu nebo bude ukončen.

Projektu se účastní na dvanáct tisíc vysokoškolských, veřejných a školních knihoven, které přispívají do OCLC. Členství je automatické, knihovny se však mohou prostřednictvím regionálního poskytovatele služby (knihovní sítě) odhlásit. Další knihovny se naopak mohou k projektu kdykoliv připojit.

WorldCat jakožto nejúplnější světová bibliografická databáze nyní obsahuje přes 53 milionů záznamů, Google bude ovšem pracovat jen s relativně malou částí z tohoto množství, konkrétně se bude jednat zhruba o dva miliony záznamů. Je však třeba dodat, že se jedná o pečlivě vybrané záznamy, a to na základě počtu knihoven, které mají daný titul ve svém fondu. Musí jich totiž být nejméně sto, aby se daný záznam dostatečně kvalifikoval do Google. Mělo by tedy zároveň jít o tituly dostatečně populární.

K tomu, aby vyhledávač se záznamy mohl pracovat, je nezbytná jejich konverze do vhodného formátu. Navíc bude nutné se vypořádat i s vyhledávacími algoritmy Google. Ty totiž berou v úvahu mimo jiné lingvistickou frekvenci a statistiky oblíbenosti. Podle těchto kritérií by ovšem záznamy WorldCatu neměly příliš šancí objevit se mezi výsledky na první straně. Umístění by jinými slovy neodpovídalo tomu, že na rozdíl od leckdy diskutabilních internetových zdrojů poskytují velmi kvalitní a ověřené informace.

Zpřístupnění bude fungovat tak, že po zadání dotazu do vyhledávače se mezi výsledky objeví odkaz se zřetelně označenou příslušností k WorldCatu. Uživatel na něj klikne a následně bude vyzván k vyplnění jediného formulářového pole, v němž je po něm požadováno udání poštovního směrovacího čísla, státu, provincie nebo země.

Pro uživatele mimo USA a Kanadu je dostatečným identifikátorem název země. Přiřazení knihoven podle geografického údaje probíhá v ideálním případě tak, že jsou nalezeny knihovny v okolí deseti mil od uživatelem zadaného místa. Pokud v tomto není nalezeno alespoň deset knihoven, hledání se rozšiřuje postupně na 25 mil, 50 mil, region a konečně celý svět. Pro uživatele ze Spojených států je ještě užitečné vědět, že na hranice mezi jednotlivými státy není brán ohled. Uspořádání knihoven ve vyhotoveném seznamu je v pilotní verzi abecední, podle ohlasu uživatelů může dojít dojde ke změnám.

Na základě tohoto údaje je vypsán seznam uživateli nejbližších knihoven, který obsahuje:

  • název instituce (v mnoha případech slouží název zároveň jako odkaz na OPAC dané knihovny a následně na domovskou stránku knihovny)
  • název města, v němž knihovna sídlí
  • odkaz na mapu (resp. plán) dané lokality, případně rady ohledně dopravního spojení
  • další informaci o knihovně (kupříkladu o její otevírací době)
  • typ knihovny (prozatím existují kategorie knihoven vysokoškolských, veřejných a školních, je však plánováno rozšíření o typ konsorcií).

Odkaz na mapu a další informace o knihovně nejsou ve všech případech dostupné. Účastnické knihovny jsou ovšem vyzývány k poskytnutí těchto podrobnějších informací, protože tím zejména dosud potenciálním uživatelům usnadní nalezení cesty do knihovny (jak v abstraktním, tak v konkrétním smyslu).

Dosud bylo možné se záznamy WorldCatu pracovat jen prostřednictvím FirstSearch, což pro uživatele většinou znamenalo nutnost jejich fyzické přítomnosti v knihovně. Je však třeba dodat, že v současné době se počítá s tím, že WorldCat v prostředí volného webu bude sloužit pouze jako prostředník mezi uživatelem a knihovnou mající požadovaný dokument ve svém fondu. Nebude tedy možné uskutečňování dalších vyhledávání přímo ve WorldCatu. K vyhledávání pak poslouží již OPAC konkrétní knihovny.

Velmi důležitou součást pilotní fáze projektu bude tvořit zpětná vazba, která bude zahrnovat jednak odezvu účastnických knihoven, jednak statistiky přístupů přes Google. Konkrétní statistiky obdrží i jednotlivé zúčastněné knihovny.

Pro OCLC ovšem zpřístupnění některých záznamů zdarma v prostředí webu není úplnou novinkou, protože již v roce 2001 byla zahájena spolupráce s vybranými internetovými knihkupectvími a zprostředkovateli informací o nově vyšlých titulech.

Zatímco BookPage jako měsíčník recenzující knižní novinky, který vychází v elektronické i papírové podobě, poskytuje nabídku nalezení v účastnické knihovně WorldCatu u všech titulů, internetová knihkupectví se omezují na případy neúspěšného hledání ve vlastní databázi. Mezi tato knihkupectví patří zejména:

Zatímco odkaz v případě ABE Books má tvar Find it at a local library, u posledních dvou zmiňovaných stránek je od počátku zdůrazněna příslušnost k WorldCatu: Find it in a WorldCat library. Podle statistik přístupů k WorldCatu z těchto stránek se jedná o zhruba 50 tisíc návštěv za měsíc.

Nedočkavci mohou tyto stránky k praktickému vyzkoušení propojení přes WorldCat na geograficky blízké knihovny, které bude zanedlouho na stejném principu zpřístupněno přes Google.

Závěrem si připomeňme, že v rámci svého poslání obě zúčastněné společnosti, tj. Google i OCLC zdůrazňují zlepšování přístupu k informacím z celého světa. Spojení sil v projektu Open WorldCat by naplňování této ideje mělo dále přispět.

Podkladem pro zpracování článku byl kromě citovaných oficiálních stránek projektu zejména následující článek:
QUINT, Barbara. OCLC Project Opens WorldCat Records to Google. Newsbreaks/Weekly News Digest [online]. 27th October 2003. [cit. 2003-11-18]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.infotoday.com/newsbreaks/nb031027-2.shtml>.

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
SKOLKOVÁ, Linda. OCLC láká prostřednictvím Google nové uživatele do knihoven. Ikaros [online]. 2003, ročník 7, číslo 12 [cit. 2023-12-02]. urn:nbn:cz:ik-11459. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/11459

automaticky generované reklamy