Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nekrolog Ing. Bohumila Bočka

Čas nutný k přečtení
4 minut
Již přečteno

Nekrolog Ing. Bohumila Bočka

0 comments
Anglicky
English title: 
Bohumil Boček obituary
English abstract: 
This obituary focuses on the persona of renowned expert in the area of patent and chemical search and retrieval, Bohumil Boček. His professional achievements including the co-founding of an information division within Medistyl Praha as well as his personal attitude toward colleagues and coworkers are mentioned.
Autoři: 
Rubrika: 

V neděli 8.6. 2014 po krátké těžké nemoci zemřel odborník a nestor chemických a zejména patentových rešerší Ing. Bohumil Boček, který byl znám uživatelům a oborovým kolegům nejen z několika institucí chemického výzkumu a později vědeckotechnických informací, ale také jako spoluzakladatel informační divize společnosti Medistyl která bylo jeho posledním, ale dlouhodobým a šťastným působištěm. Poslední rozloučení se konalo v pondělí 16.6. 2014 ve strašnickém krematoriu.

Když jsem se před pár měsíci dozvěděl od dcery Bohumila Bočka, že je vážně nemocen a že je to hodně špatné, nechtělo se mi to věřit a zarmouceně jsem přemýšlel o vratkosti a vrtkavosti života. Už jenom proto, že pár týdnů před onou smutnou zprávou jsem ho viděl v dobré kondici a veselé náladě na tradičním setkání uživatelů databázového centra STN International.

Ing. Bohumila Bočka, kterému snad nikdo neřekl jinak než Bob Boček, jsem poznal teprve až na samém konci 80. let minulého století, kdy mne školil rešeršní strategie v online databázi WPI (World Patents Index), kterou založila a mnoho let vytvářela britská firma Derwent. Databáze WPI se tehdy dialogově/online vystavovala v systému Golem na sálovém počítači Siemens, a to v žižkovském sídle ÚVTEI-ÚTZ, než se tato instituce přejmenovala na Národní informační středisko, aby v polovině 90. let zanikla spolu s celým tehdejším prvním československým a českým databázovým centrem a v podstatě se systémem soustavy VTEI (vědecké, technické a ekonomické informace).

Ing. Bohumil Boček
Ing. Bohumil Boček na přednášce v roce 1983

Jako přednášející v kurzu byl Ing. Bohumil Boček výborný – znalý a s jemným anglickým humorem, a také se spoustou rešeršních patentových historek, kterými uměl vždy pobavit odborná fóra i své kolegy. Netušil jsem, že o pár let později, již v 90. letech, budu na dalším školení, tentokráte k databázím a informačním službám světového centra STN International ve společnosti Medistyl Praha, zabývající se informačním brokeringem, kde Bob Boček spolu s Ing. Jaroslavem Horkým zakládali informační divizi této společnosti. Tato česká firma zastupovala v České republice, na Slovensku a později, tuším, v celé střední Evropě databázovou síť vědeckotechnických informací STN International a současně také společnost Derwent Ltd., která proslula právě databází WPI (dnes je databáze součástí informačního kolosu Thomson Reuters).

Bob Boček byl doslova ponořen do práce, které věnoval tradičně nesmírně mnoho času. Byl neuvěřitelně precizní a přemýšlivý, analytický, skloubil v sobě profesi chemika – dřívějšího výzkumníka – a excelentního informačního profesionála, a to nemluvím o jeho lidských vlastnostech, kterých jsem si vážil a které jsem postupně poznával. Boba Bočka jsem vnímal i přes komunitu chemiků, respektive chemických informatiků či v dnešním kontextu lépe řečeno chemických informačních profesionálů, kteří již v tehdejším v Československu pomáhali rozjíždět nejen online služby ze zahraničních databází, ale kteří byli často i jakýmsi organizačním a neformálním jádrem historicky vzniklé a později bohužel zaniklé konference CS ONLINE. Tu založili a pořádali lidé z informačního střediska slovenské společnosti Slovnaft. Pozoroval jsem, jak Bob Boček byl žádanou odbornou autoritou a jak ho měli všichni rádi.

Vím, jak Boba Bočka uznávali uživatelé jeho rešeršních služeb z chemického, farmaceutického nebo medicínského výzkumu a praxe anebo představitelé a odborníci Úřadu průmyslového vlastnictví, neboť jeho spojení s patentovými informačními zdroji a patentovými rešeršemi bylo více než pověstné. Bob Boček i spolu s dalšími kolegy (například Jelenou Hankovou nebo Jaroslavem Horkým) stáli v polovině 90. let u krátké (dvouleté), ale milé a odborné existence časopisu Infocus, který nepřímo navazoval časově i stylem, odborným redakčním vedením a dalšími vlastnostmi na historicky známý časopis Československá informatika.

V oblasti rešeršních služeb a databází spojených zejména s chemií a farmacií nebo patenty nebylo snad nic, co by Bob Boček neznal. Vzpomínám s úsměvem a poučením na jeho slangové termíny spojené s rešeršemi (nevím, jestli byly jeho vlastní, ale v každém případě je používal a mně se moc líbily), a to "nástřel rešerše" (dalo by se možná vzdáleně přiblížit rešeršní strategii rostoucí perly) a "rešerše chudého muže" (tedy dobře provedená rešerše s použitím např. výhodných zobrazovacích formátů šetřící finanční zdroje uživatele přicházejícího např. z nebohaté akademické sféry). 

Bob Boček byl kromě všech svých schopností a lidských vlastností nesmírně skromným člověkem. Budu o něm vždy rád přemýšlet a bylo mi ctí se s ním poznat lidsky i profesně.

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
PAPÍK, Richard. Nekrolog Ing. Bohumila Bočka. Ikaros [online]. 2014, ročník 18, číslo 7 [cit. 2024-06-18]. urn:nbn:cz:ik-14248. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/14248

automaticky generované reklamy
registration login password