Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nejčtenější redakční články

Poznámka: Přestože prezentujeme počty zobrazení všech článků za celou dobu existence elektronického časopisu Ikaros (od roku 1997), systém monitorující návštěvy byl spuštěn až v polovině roku 2009 s přechodem na nový redakční systém. Reálně jde tedy o statistiky návštěvnosti až po tomto datu.
Nadpis Vydání Rubrika Celkem zobrazeno Zobrazení dnes
Cesta středem Evropy: unikátní veduty k vidění v Západočeském muzeu 2004, ročník 8, číslo 6 Informační zdroje pro humanitní a společenské vědy 17.160 x 21
Citační databáze Web of Science a další produkty Thomson Reuters pro hodnocení vědeckých výstupů – aktuální novinky 2009, ročník 13, číslo 4 Informační věda 17.073 x 6
Křesťané a pohani 1999, ročník 3, číslo 10 Zprávy, reportáže a glosy 17.008 x 2
Detekce plagiátorství 2009, ročník 13, číslo 3 Informační technologie a elektronická komunikace 16.930 x 1
Jak zelené jsou čtečky? 2012, ročník 16, číslo 7 Elektronické publikování 16.902 x 9
Národní filmový archiv a elektronické zdroje v oboru filmu a kinematografie 2002, ročník 6, číslo 12 Informační zdroje pro humanitní a společenské vědy 16.891 x 1
Dorazil mobbing i do českých knihoven? 2002, ročník 6, číslo 6 Zprávy, reportáže a glosy 16.846 x 2
Trendy v rozvoji informačních služeb 1999, ročník 3, číslo 8 Automatizace knihovnických procesů &99 - sborník 16.775 x 3
CEJSH = Central European Journal of Social Sciences and Humanities 2008, ročník 12, číslo 2 Informační zdroje, služby, aplikace 16.764 x 2
OPACy nové generace I – AquaBrowser a WorldCat Local 2009, ročník 13, číslo 10 Informační zdroje, služby, aplikace 16.715 x 1
Nahota na prodej aneb Ubohost mistrů grafiky 2000, ročník 4, číslo 4 Kyberfeministické okénko 16.680 x 7
Čas, entropie a informace ve složitých systémech 1998, ročník 2, číslo 4 Informační věda 16.649 x 9
Weblog jako novodobý elektronický informační zdroj 2007, ročník 11, číslo 3 Informační zdroje, služby, aplikace 16.597 x 0
Výstavba Národní technické knihovny je na spadnutí 2006, ročník 10, číslo 9 Zprávy, reportáže a glosy 16.588 x 4
Univerzální digitální knihovna: první milion knih ve fondu 2008, ročník 12, číslo 1 Informační zdroje, služby, aplikace 16.508 x 1
Zákon o svobodném přístupu k informacím po novele (všeobecná informace a praktická zkušenost) 2006, ročník 10, číslo 8 Právo v informační společnosti 16.507 x 1
Souborné katalogy v Česku a na Slovensku 2005, ročník 9, číslo 1 Zahraniční souborné katalogy 16.366 x 0
Bezplatné kurzy práce s počítačem a internetem na Portálu veřejné správy 2006, ročník 10, číslo 4 Informační gramotnost 16.291 x 3
Řízení kvality v knihovnách - zavádění a realizace 2006, ročník 10, číslo 10 Informační politika 16.290 x 1
Povinný výtisk elektronických publikací, zejména vzdálených elektronických zdrojů 2000, ročník 4, číslo 10 Informační politika 16.278 x 4

Stránky