Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nejčtenější redakční články

Poznámka: Přestože prezentujeme počty zobrazení všech článků za celou dobu existence elektronického časopisu Ikaros (od roku 1997), systém monitorující návštěvy byl spuštěn až v polovině roku 2009 s přechodem na nový redakční systém. Reálně jde tedy o statistiky návštěvnosti až po tomto datu.
Nadpis Vydání Rubrika Celkem zobrazeno Zobrazení dnesseřadit vzestupně
Je Souborný katalog ČR dost souborný? Přispívá i vaše knihovna? 2006, ročník 10, číslo 7 Informační zdroje, služby, aplikace 10.424 x 8
O výjimečnosti 2009, ročník 13, číslo 12 Editorial 5.596 x 7
Čas dovolených... 2007, ročník 11, číslo 7 Zprávy, reportáže a glosy 7.368 x 7
Konspekt jako nástroj pro popis a hodnocení fondů 2000, ročník 4, číslo 10 Informační zdroje, služby, aplikace 18.034 x 7
ENTER 6: BIOPOLIS 2013, ročník 17, číslo 5 Zprávy, reportáže a glosy 6.836 x 7
Kurz Informační společnost, kvalita veřejných služeb a kvalita života a projekt Platforma i2010 2008, ročník 12, číslo 1 Zprávy, reportáže a glosy 6.983 x 7
Týden knihoven 2003 ve fotografiích 2003, ročník 7, číslo 11 Zprávy, reportáže a glosy 7.111 x 7
Tři otázky pro Víta Richtera převážně o činnosti SKIP, financování a rovných příležitostech 2010, ročník 14, číslo 3 Tři otázky 7.569 x 7
Měsíc konferencí začíná 2006, ročník 10, číslo 9 Editorial 7.265 x 7
Co čte Myšpulín, Fifinka, Bobík a Pinďa a co z toho plyne nejen pro charakter jejich postav 2008, ročník 12, číslo 13 Psychologie čtenáře 33.677 x 7
Nakladatel Vladimír Žikeš 2006, ročník 10, číslo 11 Kdo byl kdo - knihovníci a informační pracovníci 10.732 x 7
Nová dopravní značka "Pozor, čtenáři!" 2010, ročník 14, číslo 13 Aktuálně z knihovnictví 18.245 x 7
Padesátiletá historie nakladatelství Albatros 1999, ročník 3, číslo 5 Zprávy, reportáže a glosy 14.042 x 7
Souborné katalogy ve Skandinávii 2003, ročník 7, číslo 12 Zahraniční souborné katalogy 7.957 x 7
Ingress: portály, anomálie a rozšířená realita 2016, ročník 20, číslo 8 Informační technologie a elektronická komunikace 7.018 x 7
Second Life - silný hráč na virtuálním poli měnící se pod palbou reality 2007, ročník 11, číslo 9 Informační technologie a elektronická komunikace 15.875 x 7
Zpráva ze 7. ročníku Konference o šedé literatuře a repozitářích 2014, ročník 18, číslo 10 Zprávy, reportáže a glosy 5.581 x 7
Citační manažery 2015, ročník 19, číslo 9 Informační zdroje, služby, aplikace 12.936 x 7
Impakt faktor – Dobrý sluha, ale špatný pán 2006, ročník 10, číslo 4 Informační věda 45.592 x 7
Zpráva z květnové exkurze studentů 2. ročníku bakalářského studia z Ústavu knihovnictví a informačních studií FF UK 2010, ročník 14, číslo 6 Zprávy, reportáže a glosy 6.816 x 7

Stránky

registration login password