Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nejčtenější redakční články

Poznámka: Přestože prezentujeme počty zobrazení všech článků za celou dobu existence elektronického časopisu Ikaros (od roku 1997), systém monitorující návštěvy byl spuštěn až v polovině roku 2009 s přechodem na nový redakční systém. Reálně jde tedy o statistiky návštěvnosti až po tomto datu.
Nadpis Vydání Rubrika Celkem zobrazeno Zobrazení dnesseřadit vzestupně
Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2002 2003, ročník 7, číslo 1 Zprávy, reportáže a glosy 8.681 x 7
Šaškovy třesky plesky z Pasování prvňáčků na čtenáře Knihovny města Ostravy 2009 2009, ročník 13, číslo 4 Zprávy, reportáže a glosy 12.378 x 7
Zoosemiotika Thomasa A. Sebeoka 2013, ročník 17, číslo 7 Informační věda 10.583 x 7
Metodiky ontologického inženýrství 2011, ročník 15, číslo 5 Pořádání informací 12.242 x 7
Vrahem je knihovník 2003, ročník 7, číslo 13 Kulturní okénko 15.876 x 7
Citační software 2004, ročník 8, číslo 11 Vyhledávání informací na internetu 24.068 x 7
Po Švejkových (a Haškových) stopách v Haliči 2006, ročník 10, číslo 9 Zprávy, reportáže a glosy 49.352 x 7
E-participace a její současný stav v české praxi 2008, ročník 12, číslo 4 Informační technologie a elektronická komunikace 19.141 x 7
Emerald Library Link 2005, ročník 9, číslo 11 Informační zdroje, služby, aplikace 5.799 x 7
Fyzika 2004, ročník 8, číslo 9 Oborové webové stránky 7.526 x 7
Slabé a silné stránky recenzního řízení a komunikace poznatků 2007, ročník 11, číslo 10 Elektronické publikování 56.348 x 7
O knize Úvod do eGovernmentu 2007, ročník 11, číslo 11 Recenze 18.847 x 7
Studium na Ústavu informačních studií a knihovnictví: Vlastní názory a vyhlídky do budoucna 2001, ročník 5, číslo 5 Odborné vzdělávání 22.668 x 7
Moving Away from Windows 1999, ročník 3, číslo 1 Informační technologie a elektronická komunikace 6.874 x 7
Seznamte se: rychlé čtení 2011, ročník 15, číslo 5 Informační gramotnost 88.985 x 7
Mýty hackerské dekonstrukce 2002, ročník 6, číslo 2 Informační technologie a elektronická komunikace 39.381 x 7
Polemiky v Pavučině 2007, ročník 11, číslo 9 Zprávy, reportáže a glosy 13.134 x 7
ProQuest v druhém kole 1N neuspěl 2004, ročník 8, číslo 7 Informační zdroje, služby, aplikace 7.221 x 7
Informační služby s přidanou hodnotou 2007, ročník 11, číslo 9 Informační zdroje, služby, aplikace 15.175 x 7
Kognitivní aspekty procesu vyhledávání informací 2006, ročník 10, číslo 9 Informační věda 27.326 x 7

Stránky

registration login password