Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nejčtenější redakční články

Poznámka: Přestože prezentujeme počty zobrazení všech článků za celou dobu existence elektronického časopisu Ikaros (od roku 1997), systém monitorující návštěvy byl spuštěn až v polovině roku 2009 s přechodem na nový redakční systém. Reálně jde tedy o statistiky návštěvnosti až po tomto datu.
Nadpis Vydání Rubrika Celkem zobrazeno Zobrazení dnesseřadit vzestupně
Souborné katalogy ve Skandinávii 2003, ročník 7, číslo 12 Zahraniční souborné katalogy 7.954 x 4
Web Content Managers 2004, ročník 8, číslo 10 Vyhledávání informací na internetu 8.196 x 4
Průmyslové vlastnictví a Ústav informačních studií a knihovnictví FF UK v Praze 2010, ročník 14, číslo 3 Odborné vzdělávání 7.701 x 4
Mediální vzdělávání a české školství 2017, ročník 21, číslo 5 Zprávy, reportáže a glosy 4.754 x 4
Šetrné budovy v Národní technické knihovně 2015, ročník 19, číslo 9 Zprávy, reportáže a glosy 2.601 x 4
HCI International 2016 2016, ročník 20, číslo 9 Zprávy, reportáže a glosy 2.175 x 4
Nahlédnutí do myslí (nejen) marketingových kreativců 2013, ročník 17, číslo 13 Public relations 7.225 x 4
Na vlastní kůži 2000, ročník 4, číslo 6 Kyberfeministické okénko 10.005 x 4
Zákon nereflektuje postavení vysokoškolské knihovny v systému veřejných informačních služeb 2002, ročník 6, číslo 12 Právo v informační společnosti 8.295 x 4
Rešeršujeme pohodlne a bez problémov 2009, ročník 13, číslo 4 Zprávy, reportáže a glosy 19.197 x 4
(Nejen) mládeži nepřístupno 2009, ročník 13, číslo 10 Editorial 6.886 x 4
Ztracená virtuální knihovna 2012, ročník 16, číslo 4 Digitalizace a digitální knihovny 11.425 x 4
Digitalizace, elektronizace a virtualizace 2001, ročník 5, číslo 2 Digitalizace a digitální knihovny 8.177 x 4
E-learning forum 2006 2006, ročník 10, číslo 4 Zprávy, reportáže a glosy 15.014 x 4
Oborová brána KIV - Knihovnictví a informační věda 2007, ročník 11, číslo 3 Informační zdroje, služby, aplikace 13.854 x 4
Ten blbec Word! 2010, ročník 14, číslo 13 Ze života knihoven 11.459 x 4
Zpráva z květnové exkurze studentů 2. ročníku bakalářského studia z Ústavu knihovnictví a informačních studií FF UK 2010, ročník 14, číslo 6 Zprávy, reportáže a glosy 6.813 x 4
Zdeněk Václav Tobolka 2005, ročník 9, číslo 10 Kdo byl kdo - knihovníci a informační pracovníci 18.009 x 4
Cuil aneb Vyhledávání jinak? 2008, ročník 12, číslo 10 Informační zdroje, služby, aplikace 10.497 x 4
FashionTech 2015 2015, ročník 19, číslo 4 Zprávy, reportáže a glosy 3.895 x 4

Stránky

registration login password