Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nejčtenější redakční články

Poznámka: Přestože prezentujeme počty zobrazení všech článků za celou dobu existence elektronického časopisu Ikaros (od roku 1997), systém monitorující návštěvy byl spuštěn až v polovině roku 2009 s přechodem na nový redakční systém. Reálně jde tedy o statistiky návštěvnosti až po tomto datu.
Nadpis Vydání Rubrika Celkem zobrazeno Zobrazení dnesseřadit vzestupně
Dokonalé ženy 2000, ročník 4, číslo 2 Kyberfeministické okénko 9.121 x 6
Evidence Based Medicine 2001, ročník 5, číslo 10 Medicína a informace 13.134 x 6
Projekt Bibliografické citace 2004, ročník 8, číslo 12 Vyhledávání informací na internetu 21.054 x 6
Heterogenita jako základ virtuálního prostředí (Zdeněk Uhlíř) 2005, ročník 9, číslo 5/2 Virtuální zpřístupnění kulturního a vědeckého dědictví 6.483 x 6
Elektronické informační zdroje v oblasti české lingvistiky dostupné na WWW 2007, ročník 11, číslo 12 Informační zdroje, služby, aplikace 42.616 x 6
Nostická knihovna 2007, ročník 11, číslo 2 Zprávy, reportáže a glosy 11.267 x 6
Okresní úřady pamatují s výpočetní technikou také na archivy 1998, ročník 2, číslo 9 Informační technologie a elektronická komunikace 4.869 x 6
Souborné katalogy v Česku a na Slovensku 2005, ročník 9, číslo 1 Zahraniční souborné katalogy 16.629 x 6
Tři základní principy sdílení elektronických vzdělávacích materiálů mezi lékařskými fakultami v síti MEFANET (Daniel Schwarz) 2011, ročník 15, číslo 5/2 Koordinace, kooperace, komunikace 4.165 x 6
Nabídka systémů a služeb dodávání dokumentů v České republice 2007, ročník 11, číslo 5 Informační technologie a elektronická komunikace 9.448 x 6
CSTUG - Československé sdružení uživatelů TeXu 2004, ročník 8, číslo 11 Oborové webové stránky 6.816 x 6
O Internetu a lidech 1998, ročník 2, číslo 3 Zprávy, reportáže a glosy 7.116 x 6
Informační systémy škol – specifická oblast využití manažerských informačních systémů 2006, ročník 10, číslo 12 Informační technologie a elektronická komunikace 24.044 x 6
Internet kontra copyright 2005, ročník 9, číslo 12 Editorial 11.899 x 6
Letom knihovníckym svetom 2007, ročník 11, číslo 11 Zprávy, reportáže a glosy 4.920 x 6
Nové rysy MetaLibu verze 3 – nástroje pro integraci informačních zdrojů (Martin Ledínský) 2005, ročník 9, číslo 5/2 Nové technologie a nástroje pro elektronické informační zdroje a služby II 9.424 x 6
Automatizace knihovnických procesů pojedenácté 2007, ročník 11, číslo 7 Zprávy, reportáže a glosy 9.211 x 5
Dokumentujeme, co se v parlamentech skutečně děje - bez filtrace masovými médii 2003, ročník 7, číslo 4 Informační zdroje, služby, aplikace 9.119 x 5
Knihovna jako estetický doplněk bojových scén 2004, ročník 8, číslo 3 Vrahem je knihovník (kulturní rubrika) 8.090 x 5
Konference Informační gramotnost potřetí 2005, ročník 9, číslo 1 Zprávy, reportáže a glosy 7.519 x 5

Stránky

registration login password