Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Návštěva Knihovny Průhonice

Čas nutný k přečtení
6 minut
Již přečteno

Návštěva Knihovny Průhonice

0 comments

Poznámka redakce: Jedná se o zprávu z exkurze do Knihovny Průhonice, která se uskutečnila 20. 3. 2012.

Na exkurzi do knihovny v Průhonicích se naše pražská organizace SKIP vydala jedno úterní březnové odpoledne. Průhonice jsou světoznámé svým parkem a také úžasnými barvami rododendronů. My jsme se však nechystali navštívit park, ale pozoruhodnou instituci. Již podle webových stránek se jedná o mimořádnou knihovnu.

Že je již mezi obyvateli Průhonic známá, může doložit malá příhoda. Ptali jsme se dvou holčiček, zda jdeme dobře. Věděly! Na konci Školní ulice. To je jasné znamení, že se o ní v Průhonicích ví, přestože v neděli 18. března 2012 oslavila teprve své první narozeniny.

A jak to vše začalo? Na začátku byl projekt. Knihy jsou darem řady dobrovolníků, stejně je tomu v případě techniky (PC, notebook, videorekordér, kazetový magnetofon, projektor aj.), ale i nábytku (kancelářské stoly, židle, police). Darované jsou také připojení k internetu a veškeré vybavení dětského koutku. Provoz knihovny zajišťuje řada lidí různých profesí, kteří byli osloveni prostřednictvím webových stránek knihovny. Výsledek jejich snažení jsme měli možnost poznat na vlastní oči.

V dnešní době, kdy se vše měří a přepočítává pouze na peníze, se jedná o instituci, která funguje pouze díky dobrovolníkům. Provozuje ji Občanské sdružení ČTE, a to bez finanční podpory státu či obce. A funguje to!

Duší celého projektu je Mgr. Vítězslav Praks, Ph.D., spolu se svou manželkou (mimochodem je původním povoláním knihovnice). Když si otevřeme webové stránky Knihovny Průhonice, vidíme, co vše se zde dá podnikat. A že toho není málo.

Knihovna je umístěna v „undergroundu“ bytového domu Na Sídlišti III/411-412. Jdeme vlastně do sklepa, přes kočárky a kola. Na chodbě nás zaujaly ještě neroztříděné knihy v banánových přepravkách. Budou později zdarma nabídnuty zájemcům. Umístění ve sklepě domu se nakonec ukázalo jako výhoda. Je díky tomu umožněn bezbariérový vstup do knihovny (pro vozíčkáře je přizpůsobeno i WC). Okénka v knihovně jsou malá a světla sem sice moc nepřijde, ale vadí to snad jen květinám. Knihovna svým návštěvníkům totiž nabízí množství činností a akcí, z nichž si vybere snad každý. Až jsem litovala, že ze Žižkova do Průhonic je to pro mě bohužel docela daleko.

Je otevřeno každý všední den v odpoledních hodinách a dále v sobotu od 8.00 do 13.00. Protože není situována přímo ve středu Průhonic, ale je tak trochu stranou, mohou zde akce probíhat do pozdních hodin, aniž by někoho rušily (např. filmový klub funguje každý čtvrtek až do 23.00).

Průhonice jsou obcí, ve které žije oficiálně asi 2 500 občanů, fakticky však mnohem více (přes 4 000). Veřejná knihovna v Průhonicích původně existovala, ale ještě před rokem 1989 byla zrušena a fond se ztratil neznámo kam.

V Knihovně Průhonice se půjčují především knihy. Na poměrně malé ploše najdeme publikace z mnoha oblastí (od knih o umění až po kuchařky).

Domů si ale můžeme odnést i CD, DVD, MC a videokazety. Protože přístroje jako kazetový magnetofon nebo videorekordér má již doma málokdo, i na toto se myslelo. Videokazety jsou půjčovány současně s videorekordérem. Stejně tak i MC kazetu vám půjčí včetně kazetového magnetofonu. Absenčně půjčují velmi rozsáhlý hudební archiv hudebního historika dr. Jiřího Macka, kronikáře obce. To, že se zde „jde s dobou“, dokládají i e-knihy. Čtenářům jsou jich k dispozici desetitisíce. E-knihu je možné číst prezenčně na elektronické čtečce nebo na počítači v knihovně. K zapůjčení jsou dvě čtečky Amazon Kindle a jedna čtečka Sony Reader.

Bezplatný přístup k internetu je na knihovních počítačích i na vlastních zařízeních (free wifi). Pro náročné je umožněn i přístup k elektronickým databázím, přičemž je možné využít i odborné pomoci knihovníka.

Najdeme zde i čítárnu denního tisku a časopisů a docela slušnou nabídku titulů (Hospodářské noviny, Euro, Právní rádce, Profit, PC World, Security World, Nový Prostor, Bankovnictví, Sluníčko).

Knihovna také pořádá autorská čtení, přednášky a další vzdělávací akce, provozuje Galerii výtvarného umění, nabízí možnost černobílého tisku a samoobslužného skenování.

Čtenářské průkazky nejsou využívány (vstupné je zdarma). Výpůjčky i vracení knih je zautomatizováno částečně. Počet čtenářů byl v době naší návštěvy 126. Složení čtenářů je typické pro dnešní dobu, převažují matky s dětmi, maminky na mateřské dovolené, děti a důchodci. Věková kategorie 30 až 55 let zde bohužel téměř není zastoupena. Zpozdné se nepočítá ani nevybírá; pokud je o knihu zájem, knihovník čtenáře upomíná osobně či zavolá. Trochu se tím řeší i nedostatek prostoru, protože publikací je i tak hodně a stále přibývají.

Velikou výhodou je dětský koutek, který zajišťuje bezplatné hlídání po celou otevírací dobu. Aby děti nezlobily, dostávají úkoly. Mohou se seznámit s knihami, nenápadně jsou vzdělávány, hry mají edukativní obsah. Děti si mohou hrát oblíbené deskové hry a pak si je odnést domů.

Knihovna Průhonice se přihlásila do projektu Celé Česko čte dětem. Čtou se pověsti, pohádky, Straka v říši entropie aj. Vedle dětské literatury najdeme v koutku přírodopisné a matematické hry. Stavebnice (Lego, Merkur, Voltík, Lego MindStorms  a další) pomáhají rozvíjet dětské schopnosti – fantazii, trpělivost, představivost. PC jsou vybavené speciálními edukativními softwary. Mezi dětmi jsou kupodivu oblíbené i využívané programy na zkoušení počítačem: testy z matematiky, doplňovačky na i/y z češtiny, testy z cizích jazyků). Nejoblíbenější a nejvyužívanější mezi dětmi je však malá přenosná trampolína.

Knihovní fond se skládá asi z 12 000 knih. Zatím není zcela zkatalogizován. Počítá se však s tím, že bude zpracován ještě letos. Nedostatek prostoru se projevuje tím, že do dnešní doby jsou knížky na regálech uloženy ve dvou řadách. Vyhledávání je docela dobrodružné. Občas se stane, že čtenář žádaný titul najde dříve než knihovník! O situaci se ví a řeší se. Na katalogizaci se začalo pracovat, a to opět velice unikátně a efektivně. Čtečkou se sejme čárový kód, resp. ISBN, záznam se poté kompletně stahuje z České národní bibliografie nebo z Kongresové knihovny. Dokumenty před rokem 1989, které ISBN nemají, se stahují také, nejčastěji se vyhledávají podle autora. Využívá se aplikace Zotero.

A co tituly, které zde na regále nenajdeme? Ani pak nepřijde nikdo zkrátka. Meziknihovní výpůjční služba je využívána často Aby mohla být zdarma, zajišťuje ji pan Praks přímo v Národní knihovně ČR v Klementinu.

Knihovna také provozuje filmový klub. Promítá se každý čtvrtek od 19:30 pro dospělé a v sobotu dopoledne pro děti. Petr Jachnin, filmový odborník, má vždy před promítáním úvodní slovo. Představí film a uvede souvislosti jeho vzniku. Filmy je možné si vypůjčit domů zdarma. V případě, že je film na videokazetě, je možnost si vypůjčit i přehrávač. Například v březnu 2012 se promítají filmy Jana Hřebejka.

Našli se i dobrovolníci na výuku jazyků. Kdo chce, se může zdokonalit ve španělštině s rodilým mluvčím nebo se naučit základy ruštiny. Ve středu probíhá kurz výpočetní techniky pro začátečníky. Mezi další pravidelné činnosti jsou kroužky – šachový, doučovací, počítačový kroužek pro děti.

Ptali jsme se, jak je oficiálně vyřešeno dobrovolnictví. Je ošetřeno ústní smlouvou.

Knihovna je prezentována na webu, které vytvořil profesionální grafik Jan Lanák (jak jinak než zdarma).

Různé aktuální zprávy o připravovaných akcích lze najít i na  facebookových stránkách knihovny a také na Google+.

A na závěr doporučení: přijeďte se podívat sami. Určitě nebudete litovat.

Poznámka: Při zpracování textu byly využity informace získané na exkurzi i informace z webových stránek Knihovny Průhonice.

Nepřehlédnutelná informační cedule

Nepřehlédnutelná informační cedule

Při výkladu

Při výkladu

Účastníci exkurze

Účastníci exkurze

Účastníci exkurze

Z interiéru

Z interiéru

Fotodokumentace je také k dispozici na adrese http://www.facebook.com/media/set/?set=oa.10150632858603865&type=1. Autorem fotografií je Roman Giebisch.

Klíčová slova: 
Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
HRONOVSKÁ, Ingrid. Návštěva Knihovny Průhonice. Ikaros [online]. 2012, ročník 16, číslo 4 [cit. 2024-07-19]. urn:nbn:cz:ik-13839. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/13839

automaticky generované reklamy
registration login password