Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Medvídek se bez televize obešel

Čas nutný k přečtení
1 minuty
Již přečteno

Medvídek se bez televize obešel

0 comments
Od doby, co Internet přestal být předmětem zájmu pouze techniků, vědců a filozofů a začal zasahovat do běžného života, jsou "tradiční" média vystavena neustálé konfrontaci s jeho přednostmi. Jako vhodný příklad může v této souvislosti sloužit videoklip k písni skupiny Lucie "Medvídek", který odmítly Česká televize a TV Nova vysílat do 22 hodin, za což se ocitly v palbě kritiky. Ta však nebrala na zřetel skrytou, leč důležitou dimenzi, se kterou bychom měli vzhledem ke stavu vývoje síťových technologií napříště počítat. "Případ Medvídek" se netýká jen údajné cenzury ze strany jmenovaných televizních stanic nebo on-line marketingu ze strany producenta, který přišel o možnost zvýšit popularitu klipu a tím i o zisk, nýbrž jej chápejme jako lekci z využití Internetu coby univerzálního multimediálního a interaktivního kuminkačního prostředku, který může efektivně nahradit běžné, formální prostředky masové komunikace, a to nejen tehdy, když se objeví překážky administrativní, politické, prostorové a ekonomické při distribuci informací. Ke zveřejnění jakéhokoliv dokumentu již nepotřebujeme tisk, rozhlas nebo televizi - jejich dominantní role při ovlivňování veřejného mínění a v masové komunikaci sice nekončí, ale jejich postavení se začíná otřásat v základech. Sice je v nedohlednu situace, kdy vyměníme noviny a zpravodajství sledované v křesle za datové soubory přenášené po síti a zobrazené na monitoru (důvodem není nejsou jen technická omezení vyplývající z výkonu počítačů a infrastruktury), přesto jde o zásadní posun, který má obecné důsledky. A tak se stalo, co se stát muselo: Klip byl po dohodě s tvůrci vystaven volně ke stažení v magazínu iDnes na Internetu (ve formátu RealVideo), v kvalitě, která příjemně překvapí. Ať si každý udělá vlastní úsudek, aniž by byl odkázán na úvahy komentátorů, kteří beztak nezřídka hledají inspiraci mezi sebou...
Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
VOJTÁŠEK, Filip. Medvídek se bez televize obešel. Ikaros [online]. 1999, ročník 3, číslo 2 [cit. 2023-06-06]. urn:nbn:cz:ik-10289. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/10289

automaticky generované reklamy
registration login password