Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

MayoClinic.com (oáza zdraví)

Čas nutný k přečtení
4 minut
Již přečteno

MayoClinic.com (oáza zdraví)

0 comments

Pacientské informace představují poměrně zajímavé (mnohdy i kontroverzní) téma, a proto u nich ještě zůstaneme. Na rozdíl od minulého čísla, kde jsme si představili státem garantované informační systém, podíváme se dnes do prostředí jedné z velkých amerických nemocnic - Mayo Clinic, jejíž odborníci nejen pro své pacienty připravují rozsáhlé webové stránky věnované zdraví a životnímu stylu. Zatímco zmíněné státní systémy jsou tvořeny především katalogem odkazů, MayoClinic.com obsahuje přímo informace o jednotlivých problémech.

Na úvod si řekněme něco o Mayo Clinic samotné. Mayo není pouze jedna nemocnice, ale komplex tvořený třemi klinikami ve třech městech (Rochester, Jacksonville, Scottsdale), několika nemocnicemi a vzdělávacími zařízeními, který má celkem 41 000 zaměstnanců a ročně jej navštíví téměř půl milionu pacientů. MayoClinic.com (původně Mayo Health Oasis) navazuje na dlouhou tradici vydávání informací pro pacienty v tištěné podobě ve formě brožur a letáků.

Hlavní stránka je obnovována denně a najdeme na ní aktuální tipy na zajímavá témata v jednotlivých sekcích MayoClinic.com. Většina stránek je přístupná volně, pouze některé části jsou určeny výhradně registrovaným uživatelům. Registrace umožňuje tak jako u jiných portálů personalizaci informací podle zájmu uživatele. Kromě příjemného rozhraní a jednoduché navigace uvítá návštěvník jistě i to, že se zde nesetká s žádnou reklamou. Každá stránka obsahuje odkaz na podmínky využívání, v nichž je obsaženo důrazné varování, že MayoClinic.com nemá nahrazovat lékařskou péči a že provozovatel stránek nenese odpovědnost za případné problémy způsobené samoléčbou na základě zde získaných informací.

Obsah je rozdělen na dvě velké oblasti, "hledání informací" a "vlastní zdraví", přičemž první z nich zahrnuje přehledné informace o jednotlivých problémech - zejména multimediální obdoby tištěných letáků, a druhá interaktivní testy určené na podporu péče o vlastní zdraví. První, co nás bude zajímat, trpíme-li nějakými zdravotními obtížemi, je sekce Diseases and Conditions A-Z, tedy Nemoci od A do Z. Informace o běžných i méně běžných chorobách mají pevně danou strukturu, od vysvětlení jejich podstaty přes, příčiny a příznaky, k možnostem léčby. Veškeré užívané odborné pojmy jsou objasněny laickým jazykem, případně doplněny relevantními obrázky, zvukovými nahrávkami či videoklipy, takže můžeme například vidět, jak vypadá echokardiografické vyšetření, aniž bychom ho sami museli podstoupit a dozvíme se o kladech i záporech různých diagnostických a terapeutických metod.

Odlišný přístup k informacím představují tzv. Condition Centers. Jedenáct center je věnováno nejrozšířenějším chorobám (např. rakovina, kardiovaskulární onemocnění, cukrovka aj.) a shrnuje v sobě informace z ostatních částí MayoClinic.com. Obdobně jsou tvořena také Centra zdravého života (Healthy Living Centers), jichž je osm.

Samozřejmě nesmějí chybět informace o lécích. Tato část není dílem odborníků Mayo Clinic, informace jsou přebírány od United States Pharmacopeia, nevládní organizace zabývající se standardy kvality léčiv a ostatních přípravků používaných ve zdravotnictví. Vyhledávat lze podle obchodních názvů, ale podrobný popis není věnován každému přípravku zvlášť, nýbrž vždy celé terapeutické skupině, u níž jsou všechny obchodní názvy používané v USA a v Kanadě uvedeny.

Co dělat v případě otravy, kousnutí, úrazu elektrickým proudem a jiných nebezpečí se dozvíme v sekci First-Aid and Self-Care Guide. S radami obsaženými v části věnované první pomoci je ovšem záhodno seznámit se preventivně, protože kousne-li nás rozzuřený pes, naše první kroky nepovedou pravděpodobně k počítači s připojením na internet. Druhá část se zabývá běžnými zdravotními problémy, s nimiž si lze poradit i bez návštěvy lékaře.

Pokud jsme stále ještě nenašli relevantní informace k našemu problému, zbývá obrátit se s dotazem na experta. Lékaři Mayo Clinic ovšem neodpovídají na všechny dotazy, odpovědi se dostane pouze takovým, které se týkají nějakého obecnějšího problému, nikoliv konkrétních případů. Potenciální tazatel je předem upozorněn, že své zdravotní obtíže má řešit v první řadě se svým ošetřujícím lékařem. Z tisíců otázek je tedy každý týden vybráno pouze několik a odpovědi na ně jsou uveřejněny v oddíle Answers from Mayo Specialists.

Tolik k získávání informací a nyní se podívejme, co můžeme udělat pro vlastní zdraví s pomocí MayoClinic.com. Pro začátek můžeme pomocí interaktivního testu zjistit, zda žijeme zdravě nebo zda můžeme/měli bychom něco zlepšit. Nedozvíme se sice nic jiného, než že máme jíst více ovoce a zeleniny, nekouřit, sportovat a při jízdě autem používat bezpečnostní pás, ale stále platí: "Opakování matka moudrosti". Nedostatky se dají více či méně snadno napravit - pomocí "plánovačů" (Healthy Weight Planner, Stop Smoking Planner atd.). Prostřednictvím dalších interaktivních testů zhodnotíme své znalosti o problému, s nímž se potýkáme, a dostane se nám užitečných rad, jak způsob života změnit. Podobně fungují také "zvládači" některých onemocnění, která nám znepříjemňují život.

Poslední část stojící za zmínku, jsou "průvodci" napomáhající správnému rozhodování v případě některých onemocnění. Kromě obvyklé informace o povaze nemoci a způsobech léčby zde najdeme také odpovědi experta na nejčastější otázky, zkušenosti jiných pacientů a upozornění na to, co všechno je třeba v případě rozhodování zvážit.

Tento rozsáhlý informační systém nechce a nemá, jak jsem již zmínila, nahradit kontakt s ošetřujícími lékaři a neslouží jako poradna v konkrétních případech. Díky jednoduchému a přívětivému rozhraní, a především díky způsobu prezentace informací je však užitečným zdrojem pro ty pacienty (i zdravé), kteří mají zájem dozvědět se něco více o zdraví a nemocech svých či svých blízkých. Může se však stát také návodem pro lékaře, kteří chtějí svým pacientům jednoduše a lidsky vysvětlit jejich problém.

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
JAROLÍMKOVÁ, Adéla. MayoClinic.com (oáza zdraví). Ikaros [online]. 2001, ročník 5, číslo 9 [cit. 2024-05-30]. urn:nbn:cz:ik-10787. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/10787

automaticky generované reklamy
registration login password