Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

LuraWawe nabízí bezztrátovou kompresi

Čas nutný k přečtení
1 minuty
Již přečteno

LuraWawe nabízí bezztrátovou kompresi

0 comments
Před časem jsme informovali o grafickém formátu DJVU, určeném pro digitální zpracování historických dokumentů. Německá společnost LuraTech vyvinula formát LuraWawe (.lwf), jehož určení je mimo jiné též pro digitalizaci vzácných tisků. Kvalita ukázek na stránkách Lurawawe je takřka shodná s obrázky v DJVU. I možnosti pluginu jsou vesměs totožné. Cílem tvůrců, podobně jako u DJVU bylo umožnit bezztrátovou kompresi. Ve srovnání s formátem JPEG, LuraWawe nabízí značně vyšší kvalitu při stejném kompresním poměru, přičemž velikost souborů je menší. Výhodou oproti DJVU je možnost konverze v grafických editorech, k dispozici jsou pluginy pro Photoshop, Paint Shop Pro a mnoho dalších.

LuraWawe umožňuje volbu mezi kompresí ztrátovou a bezztrátovou. Zrychlení přenosové rychlosti dovoluje přenos po částech, které je však již možné zobrazit - od jednoprocentního náhledu až po stoprocentní obrázek. Počítá nejen s kompresí obrázků, ale i audia a videa.

Užití formátu je zatím nevalné. Ani sami tvůrci nevystavují závratné množství dokumentů, počet ukázek je tři až čtyři od každého typu dokumentu, jehož uložení je preferováno (staré knihy, kresby, knihy, bezpapírová kancelář (časopisy, účty, korespondence)). Altavista Image Search na dotaz ".lwf" nenašla nic. Pravda, software je to placený, zadarmo je jen plug-in pro prohlížeč, vše ostatní musíte zaplatit, hlavní výhodou dle autorů je komprese a tedy úspora disků, ovšem při dnešní ceně disků se touto výhodou asi nedá argumentovat. Tvůrci webových stránek jsou asi příliš zvyklí na JPG a GIF, než aby experimentovali s formátem, který je sice kvalitnější a úspornější, ale prohlédnou si ho jen ti, kdo mají nainstalovaný plug-in.

Klíčová slova: 
Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
JONÁKOVÁ, Karolina. LuraWawe nabízí bezztrátovou kompresi. Ikaros [online]. 1999, ročník 3, číslo 10 [cit. 2024-04-23]. urn:nbn:cz:ik-10413. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/10413

automaticky generované reklamy
registration login password