Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Londýnský knižní veletrh po třicáté páté

Čas nutný k přečtení
3 minut
Již přečteno

Londýnský knižní veletrh po třicáté páté

0 comments

Z události spíše lokálního charakteru se Londýnský knižní veletrh v posledních letech stává významným mezinárodním prodejním fórem. Původně byl umístěn ve stísněných podzemních prostorách Barbicanu, kulturního centra postaveného koncem šedesátých let ve středu Londýna. Už 11 let se však koná v jižní části města v halách Olympie, která je největším místním výstavním prostorem (přibližně 20 000 čtverečních metrů).

Letos se veletrhu zúčastnil rekordní počet návštěvníků - oproti roku 2003 se zvýšil o 33 procent. Své zastoupení tu mělo víc než 1500 nakladatelství ze 46 zemí. Pro zajímavost: o celé akci referovalo v médiích 725 novinářů z celého světa.

Veletrh byl především důležitou obchodní událostí, o čemž svědčí následující údaje: v rozmezí tří dnů (od 14. do 16. března) zde bylo uvedeno na trh víc titulů a současně uskutečněno víc prodejních dohod, než za celé první čtvrtletí roku 2004.

Probíhala tu intenzivní jednání zástupců nakladatelství a literárních agentů o prodeji práv do zahraničí. K tomuto účelu bylo vyhrazeno speciální středisko se 400 jednacími stolky, u nichž byli neustále k dispozici zaměstnanci nakladatelských firem a literárních agentur.

Pokud jde o jednotlivé expozice, mnohá evropská nakladatelství byla reprezentována kolektivními stánky, například Německo, Itálie a Švýcarsko. Podobně byly zastoupeny také Spojené státy a Kanada. Nejvíc výstavní plochy zaujímala přirozeně mezinárodní konsorcia, jako je např. Random House, Hodder Headline nebo Penguin, ale z mého pohledu byla nejdůležitější místní nakladatelství. Ve velkém stánku představil svých 73 členů Cech nezávislých nakladatelů (Independent Publishers Guild). U těchto menších a často poměrně nových firem (např. Hesperus, Dedalus, The New Press, Third Millenium, Vision) se mi podařilo objevit zajímavé tituly, včetně bohemik. Užitečné byly i návštěvy u stánků středně velkých nakladatelství, jejichž produkci nemáme vždy možnost sledovat. Přivezla jsem množství katalogů a bylo mi přislíbeno, že další nám budou pravidelně zasílány.

Na veletrhu neustále probíhaly různé semináře. Hodně z nich se zabývalo různými aspekty knižního prodeje v Evropě, USA, v Africe i jinde ve světě. Proběhla diskuse na téma ohrožení seriózního zpravodajství a umělecké kritiky v době, kdy je veřejnost orientovaná na triviální zprávy ze života slavných a bohatých.

V knihovnických seminářích se hovořilo o problematice elektronického vydávání časopisů, o programu "Čtení s rodiči", vychovávajícím ke čtenářství už v předškolním věku, o podpoře nových autorů apod. Zajímavé bylo vyhodnocení největší nedávné literární události v Británii, projektu "Big Read" (Velké čtení), kterého se účastnila všechna knihkupectví, knihovny a školy v zemi. Celou akci, v níž britská veřejnost volila svou nejoblíbenější knihu, připravila televize BBC za spolupráce velkých nakladatelství Random House a Penguin a časopisu Observer. V anketě zvítězil Tolkienův "Pán prstenů". Jejím neočekávaným výsledkem byl značný nárůst prodeje knih, zvláště paperbacků. Například Salingerovy knihy "Kdo chytá v žitě" se místo každoročních 30 tisíc výtisků prodalo 130 tisíc. Nejdůležitějším přínosem ovšem bylo, že došlo k četným veřejným debatám a že v Británii, která se potýká s problémy multietnické společnosti, vzrostl počet čtenářů v době, kdy se úroveň gramotnosti mladé generace stále snižuje.

K dalším akcím na London Book Fair patřilo vyhlášení mezinárodní ceny pro mladého nakladatele, kterou si odneslo mexické nakladatelství Sexto Piso. Ve finále soutěže Lit Idol, jejímž cílem bylo objevit nového slibného autora, zvítězil Kanaďan Paul Cavanagh se svým románem Northwest Passage (Severozápadní cesta).

V rámci představování knižní produkce několika teritorií byla uvedena současná česká, polská a slovenská literatura. (Mimochodem, český stánek působil velice skromně - sousední expozice Lotyšska a Litvy byly dvakrát tak velké a mnohem působivější.)

Londýnský knižní veletrh byl dobře organizován, měl bohatý program a představila se na něm především současná britská, ale také mezinárodní knižní produkce. Bylo užitečné tuto největší akci svého druhu na Britských ostrovech navštívit a jsem přesvědčena, že nové poznatky využiji ve své práci v oblasti akvizice.

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
KOSTAROVÁ, Kateřina. Londýnský knižní veletrh po třicáté páté. Ikaros [online]. 2004, ročník 8, číslo 5 [cit. 2022-07-04]. urn:nbn:cz:ik-11553. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/11553

automaticky generované reklamy