Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Linux se českému publiku představil z různých stran

Čas nutný k přečtení
4 minut
Již přečteno

Linux se českému publiku představil z různých stran

0 comments

Ve stínu daleko mediálně přitažlivější akce "Březen - měsíc Internetu" se ve dnech 2. až 3. března uskutečnila první prodejní výstava LinuxExpo (oficiálně pořadateli nazvaná jako "veletrh") věnovaná až na výjimky výlučně operačnímu systému Linux. Útočiště našla v Národním domě v Praze-Smíchově - v komorním prostředí jednoho sálu (a bez předchozí výraznější propagační kampaně) neodpovídajícímu míře pozornosti, kterou Linux obecně poutá. Letošní premiérový ročník byl spíše skromným pokusem poskytnout příznivcům Linuxu možnost osobně se seznámit s aktuální nabídkou produktů v této oblasti a založit tak - s ohledem na domácí poměry - tradici akcí obdobných těch, které se konají v zahraničí (např. LinuxWorld Expo & Conference v New Yorku). Přesto jde o historický počin, který (snad) přispěje k větší popularitě Linuxu u nás, jíž se dosud těšil především mezi správci webových serverů. Statistiky ukazují, že Linux postupně ukrajuje kousek po kousku z dominantního postavení Windows NT na trhu serverů.

Základní přednost Linuxu, tohoto potomka Unixu (pokud můžeme takto vymezit jejich vzájemný vztah), spočívá v tom, že operační systém samotný a většina programového vybavení pro něj určená se může volně šířit za předpokladu, že jsou dodrženy podmínky stanovené v GNU General Public Licence. (Není třeba se tak obávat, že by o nás někdo věděl více, než si myslíme :-). To znamená, že jsou dány k dispozici i zdrojové kódy, a tak v podstatě kdokoliv si může příslušný software přizpůsobit vlastní potřebě, což však ocení jen malá část uživatelů. Z hlediska těch ostatních, kteří se spokojí s podobou, v jaké se programy, které je zajímají, nacházejí (konečně, kdykoliv lze stáhnout jejich poslední verzi), je důležitější, že existuje bez jakýchkoliv finančních nároků množství linuxových aplikací (buďme však spravedliví a dodejme, že celkově nemůžeme počítat s tak velkým výběrem jako u Windows), které při srovnání se svými protějšky fungujícími pod Windows nedopadají vůbec špatně. Za všechny jmenujme grafický rastrový editor GIMP a kancelářský balík StarOffice (nedávno lokalizovaný). Další skupinu aplikací, které běžně používáme v prostředí Windows, lze získat i ve verzi pro Linux (např. Netscape 6 nebo Acrobat Reader).

V nás, kteří jsme z Windows zvyklí na určitý režim práce s počítačem (instalovat a spustit program kliknutím na ikonu, klávesové zkratky atd.), může Linux vzbuzovat nedůvěru. Pokud jsme však ochotni vyzkoušet něco neznámého, pak k tomu je Linux jako stvořený. Mezi Linuxem a Windows však dnes konečně nepanují takové propastné rozdíly, jak by se mohlo na první pohled zdát. Linux již není výhradně systémem "příkazové řádky". V Linuxu nechybí (de facto k němu dnes neodmyslitelně patří) grafické uživatelské prostředí, které má podobu tzv. správce oken (těmi nejznámějšími jsou KDE a GNOME). Aplikace se spouští v oknech a na pracovní plochu lze umístit jejich zástupce.

Po předcházejícím exkurzu se vraťme zpět k veletrhu. Měl dva hlavní magnety - oficiální představení nové počeštěné linuxové distribuce SuSE 7.1 a software Win4Lin. SuSE 7.1Na vysvětlenou uveďme, že distribucí se rozumí specifická verze Linuxu, která se obvykle prodává spolu se souborem aplikačních programů (největší podíl na trhu má Red Hat, následovaný Debianem a právě SuSE). U nás se můžeme s distribucemi setkat ve dvou formách - s knihkupeckou (CD-ROM s instalační příručkou) nebo krabicovou, která je ostatně pro komerční nabídku softwaru typická. Řadu programů pro Linux obsahují CD-ROM přiložené k odborným časopisům z oblasti IT. Nikoliv v poslední řadě lze aktuální verze programů stáhnout ze specializovaných internetových stránek (některé projekty mají své vlastní) - např. LinuxApps či Freshmeat. Stejným způsobem se dostaneme k posledním novinkám ze světa Linuxu (např. root.cz, Linuxworld aj.).

Distribuci SuSE 7.1 CZ v ceně 2310 korun (update 1440,- Kč) tvoří celkem osm CD-ROM (z toho jedno české), na nichž kromě operačního systému nalezneme asi dva tisíce programů (včetně správce oken KDE 2.0.1, lokalizovaného balíku StarOffice 5.2, multimediálních a síťových nástrojů atd.). Ještě větší pozornost vzbudil zřejmě program Win4Lin (Desktop Version 2.0), který umožňuje používat některé rozšířené windowsovské aplikace v prostředí Linuxu (stánek firmy Intac, která tento systém předváděla, byl tak jediným místem na LinuxExpo, kde jeho návštěvníci mohli narazit na Windows) - např. Microsoft Office, Adobe Photoshop, CorelDRAW, MS Internet Explorer aj. Windows na LinuxExpoZnamená to, že na své linuxové pracovní ploše se otevře plocha druhá, virtuální, kterou známe z Windows, a v ní můžeme pracovat se zmíněnými programy, aniž bychom opouštěli Linux. Nepopiratelnou předností Win4Lin je podpora češtiny. K tomu se sluší uvést, že Win4Lin je konkurencí pro jiné produkty - CodeWeavers Wine (GNU GPL) a VMWare.

Poněkud nečekaně zůstaly v pozadí další populární programy, které jsou spojeny s Linuxem - typografický editor TEX a databázový server MySQL (oba volně přístupné - MySQL spadá sice do kategorie freeware, není však šířen pod GPL), na němž (a také na skriptech v jazyce PHP) je založeno množství dynamických internetových systémů - mj. redakční publikační systémy. Na LinuxExpo se předváděly dva: Genesis 2 od firmy Mobil Media (donedávna nabízený pro zájemce z nekomerčního sektoru vpodstatě zdarma, což již dnes neplatí) a Quzo od Arachne Labs, který lze získat v rámci hostingu za velmi přijatelných podmínek.

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
VOJTÁŠEK, Filip. Linux se českému publiku představil z různých stran. Ikaros [online]. 2001, ročník 5, číslo 4 [cit. 2024-07-13]. urn:nbn:cz:ik-10702. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/10702

automaticky generované reklamy
registration login password