Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Linoryty Josefa Čapka on-line

Čas nutný k přečtení
3 minut
Již přečteno

Linoryty Josefa Čapka on-line

0 comments
Anglicky
English title: 
Josef Čapek´s linocuts on-line
English abstract: 
This article includes informations about the portal eSbírky and publication of a collection of Josef Čapek´s linocuts from the Department of Book Culture in the National Museum Library.

Oddělení knižní kultury Knihovny Národního muzea zveřejnilo na portálu eSbírky (www.esbirky.cz) v těchto dnech v digitalizované podobě velmi cenné linorytové štočky Josefa Čapka, které uchovává ve svých sbírkách. Soubor čtyř desítek linorytových štočků dokumentuje výtvarníkovu knižní tvorbu ve 20. letech 20. století. Pestrá kolekce obsahuje Čapkem ručně zhotovené tiskové desky pro knižní obálky především pro nakladatelství Čin.

Štočky, z nichž některé sloužily pro dvou i vícebarevný soutisk, jsou dokladem tvorby významné osobnosti české knižní kultury, a zároveň ukazují leckdy náročné pracovní postupy knižního grafika. Linoryt byl při vzniku Čapkových knižních obálek častou technikou, především kvůli snadné cenové dostupnosti materiálu. Zdánlivě obyčejný materiál však pozitivně ovlivnil výtvarný charakter výsledného díla. Čapkovy obálky a ilustrace jsou velmi charakteristické a sběratelsky vyhledávané. Zveřejněny jsou fotografie sbírkových předmětů a katalogizační záznamy, samozřejmostí je vyhledávání podle různých kritérií.

Pro katalogizaci sbírkových předmětů výtvarné povahy využívá oddělení knižní kultury databázi JanusArchiv. Ta obsahuje podrobné popisy včetně rejstříků; na portál eSbírky jsou pak exportovány záznamy zkrácené. Zkrácený záznam by měl být pro badatele přehlednější – jeho součástí je především označení autora předmětu, popis námětu, bibliografický záznam knihy, ke které daná ilustrace nebo štoček vznikly, datace předmětu, grafická nebo výtvarná technika a inventární číslo.

Linorytový štoček pro obálku

Linorytový štoček pro obálku. Machen, A.: Tři podvodníci. Praha : V. Petr, 1927.

Před vystavením na internetovém portálu jsou XML data z databáze JanusArchiv nejprve převáděna do sbírkového evidenčního systému Museion, který publikování v požadované podobě umožňuje (to znamená tak, aby se dané informace zobrazovaly ve „správných“ polích prohlížeče). V systému Museion je možné provádět ještě změny, úpravy nebo korektury záznamů.

Portál eSbírky samozřejmě dostatečným způsobem chrání vystavený obsah proti zneužití – využívá ochranný elektronický prvek v podobě loga muzea umístěného přes část fotografie. Snímky jsou obvykle také  zveřejňovány v úspornější kvalitě (formát JPG, rozlišení 200 dpi, maximální velikost delší strany obrázku 10 centimetrů). Původní skeny nebo fotografie jsou mnohem kvalitnější, uchovávají se bezpečně ve dvou kopiích na dvou různých úložištích ve formátu TIF, rozlišení 400 dpi a skutečné velikosti. Badatelé tak mohou předměty zkoumat nejen na internetovém portálu odkudkoliv na světě, ale mají-li zájem o detailnější prohlídku, je jim umožněno digitální kopie v původní kvalitě studovat v prostorách Knihovny Národního muzea (pokud nutně nepotřebují ke svému studiu originál). Tato kvalita je dostatečná i při případném využití pro tisk, například při přípravě odborných publikací nebo katalogů a dalších tiskovin k výstavám. Předmět se tedy nemusí znovu digitalizovat, a pokud není výstavně využit, ani vyjímat z depozitáře. Tím je zajištěna maximální ochrana cenných originálů.

Linorytový štoček pro dvoubarevný soutisk

Linorytový štoček pro dvoubarevný soutisk. Muir, A.: Třetí výstraha. Praha : V. Petr, 1926.

Digitalizace probíhá obvykle na plochém stolním skeneru; v případě Čapkových štočků bylo použito digitálního fotoaparátu. Štočky se vzhledem k tomu, že mají poměrně tmavou barvu a náměty nejsou příliš kontrastní, fotografovaly dost obtížně. Jako nejlepší řešení se ukázalo použití silnějšího bočního světla, které zvýraznilo stíny v prohlubních a tím samotné výtvarné náměty. Nutno podotknout, že publikování sbírkových předmětů je výrazně limitováno zněním autorského zákona. Na internetových portálech je možné vystavit pouze předměty, na které se již autorská práva nevztahují (uplynula zákonná ochranná lhůta), anebo předměty, u kterých má muzeum souhlas autora nebo dědiců autorských práv.

Na portálu eSbírky je vystaveno již více než 2500 předmětů ze sbírek oddělení knižní kultury Knihovny Národního muzea – kromě štočků jsou to ilustrace, plakáty, exlibris, svaté obrázky a zbožné vzpomínky. Další předměty z bohatých fondů oddělení budou přibývat i nadále. Čapkovy štočky jsou přístupné v databázi esbirky.cz.

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
BOTOVÁ, Veronika. Linoryty Josefa Čapka on-line. Ikaros [online]. 2012, ročník 16, číslo 11 [cit. 2024-07-13]. urn:nbn:cz:ik-13985. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/13985

automaticky generované reklamy
registration login password