Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Kvůli transparentu přišly knihovny o milióny

Čas nutný k přečtení
2 minut
Již přečteno

Kvůli transparentu přišly knihovny o milióny

0 comments
Rubrika: 
Happening, který se uskutečnil na Staroměstské náměstí 18. října t. r. a který měl netradiční formou propagovat význam knihoven a současně ukázat jejich pracovníky v jiném světle, jako lidi, kteří se rádi baví, měl nakonec zcela opačný efekt. Tato nevinná akce, nabitá vtipem a lehkou ironií, byla sledována více, než by si organizátoři ve snu pomysleli, ale jinak, než by si mohli přát. Z informací, které má redakce k dispozici, se fotografie transparentu, na němž stálo "Knihovna - královna mezi veřejnými domy" se stala příčinou toho, že na jednání vlády týkajícím se akčního plánu státní informační politiky bylo rozhodnuto, že pro účely programu RISK bude vyčleněn namísto původních deseti miliónů korun částka desekrát menší. Veřejné informační služby zprostředkované právě knihovnami dopadly ještě hůře - nezbyla na ně ani koruna.

Marně argumentoval ministr kultury P. Dostál, rozšafně přehazuje šálu přes rameno, že "tvrzení na transparentu neplatí ve všech případech" a že "knihovníkům domluví, aby tolik nepobuřovali" - protest skupiny vlivných křesťansky orientovaných poslanců napříč politickým spektrem, kteří prohlásili v dopise premiérovi doslova, že "než abychom trpěli, aby se knihovny v hampejzy proměnily, nechť se hněv spravedlivých proti nim obrátí a stát od své podpory opustí", zněl natolik výhrůžně, že jim kabinet dal za pravdu ve snaze zajistit příznivý osud státního rozpočtu na příští rok.

Předseda SKIP dr. Vít Richter, který ještě minulý týden věřil v úspěch při lobbování ve prospěch navýšení dotací pro knihovny, byl stále otřesený, neschopen slova, když nám poskytoval rozhovor. "Tohle mi neměli dělat," říkal a hlavu měl v dlaních a myslel na ministry, ale pak rezolutně dodal a myslel přitom na knihovníky-vlajkonoše: "Příště zůstanou doma a nedostanou ani korunu, o to se postarám."

Tento případ měl ještě dohru v resortu, kde bychom to stěží očekávali. Dva strážníci Policie ČR, Eliška Ztracená a Jindřich Patočka, kteří během happeningu konali pořádkovou službu, byli na příkaz samotného ministra vnitra dočasně suspendováni za to, jak se praví v důvěrném interním materiálu, že "přihlíželi narušování veřejného pořádku nepřístojnými hesly, aniž by vší silou zákona zakročili, a ještě se nechali uplácet vínem osobami na demonstraci účastnícími se".

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
VOJTÁŠEK, Filip. Kvůli transparentu přišly knihovny o milióny. Ikaros [online]. 1999, ročník 3, číslo 12 [cit. 2024-07-13]. urn:nbn:cz:ik-11022. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/11022

automaticky generované reklamy