Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Knihovníkem v malé vědecké knihovně s Jednotnou informační bránou po pravé ruce

Čas nutný k přečtení
5 minut
Již přečteno

Knihovníkem v malé vědecké knihovně s Jednotnou informační bránou po pravé ruce

0 comments

Práce v malé vědecké knihovně mi před téměř pěti lety připadala díky nízkému platu a ospalé atmosféře státního sektoru nezajímavá. Při studiu jsem však na zkoušku nastoupila do knihovny Ústavu pro hydrodynamiku AV ČR a postupně poznávala, že zdání někdy klame a závěry není radno dělat bez zkušeností.

Vědečtí pracovníci se na mne zpočátku dívali dost nedůvěřivě. Téměř tři měsíce nesměle nakukovali do dveří knihovny a opět beze slova odcházeli. Studovnu v knihovně navštěvovali najisto. Každé pondělí přicházeli přečíst nová čísla několika titulů tištěných zahraničních a českých časopisů, na které ústav vyčlenil peníze, ale já nezapomínala pokaždé připomenout, že ten či onen titul je v elektronické podobě, že ze všech počítačů v ústavu je možné procházet databáze nakladatelství Springer a Elsevier, že kvalitní oborové časopisy je možné vytipovat např. v databázi Journal Citation Reports, že impakt faktory není třeba vyhledávat v papírových seznamech atd. Z ničeho nic se začaly množit obyčejné i neobyčejné dotazy a mně se pomalu splnilo přání stát se informačním článkem vědeckého týmu. Dnes mám plné ruce práce s objednáváním odborné literatury, dodáváním plných textů článků, ověřováním citací, vysvětlováním způsobů vyhledávání v jednotlivých databázích a prováděním rešerší.

V první polovině minulého roku byla veřejnosti zpřístupněna nová verze Jednotné informační brány (dále JIB), ve které jsem objevila vhodný nástroj pro usnadnění své práce. Autoři projektu zdůrazňují výhody systému, které spočívají především ve zrychlení a zjednodušení práce s databázemi a katalogy knihoven a v soustředění všech zdrojů na jednom místě. S JIB vás jistě nemusím blíže seznamovat, pojďme se tedy podívat na některé konkrétní přednosti práce v tomto prostředí.


UŽIVATELSKÉ HLEDISKO

Výhoda sdíleného účtu

Možnost založit uživateli účet v Jednotné informační bráně a sdílet ho spolu s uživatelem vám otevírá netušené obzory. V příkladu vidíte v levém menu "Složky E-schránky" s uloženými záznamy. Složku "Acidithiobacillus", "Chemistry changes" a "Thiobacillus knihy" jsem vytvořila já uložením vyhledaných záznamů z různých relací. Složky "Disertace" a "Pro zajímavost" si vytvořil uživatel sám přesunem pro něj zajímavých záznamů ze mnou vytvořených složek. Později mne uživatel elektronickou poštou požádal, abych mu dodala plné texty dokumentů, které jsou uloženy ve složce "Disertace". Já jsem vstoupila do uživatelova konta, zobrazila si záznamy ve zmíněné složce a u jednotlivých záznamů jsem vyvolala SFX služby, které mi nabídly plný text nebo možnosti, jak plný text dostat (např. přes VPK). Obyčejně by uživatel poslal seznam zkrácených citací, neboť jeho čas je drahý. Já bych zkratky luštila a pracně dohledávala, ve které databázi se časopis nachází.


Výhoda opatření záznamu poznámkou

Záznamy v E-schránce si můžete opatřit vlastní poznámkou (max. 200 znaků). Tuto možnost využívám například u záznamů na sdíleném kontě. Uživatele informuji touto formou o ceně za MMVS, o termínu dodání dokumentu, o možnosti půjčit publikaci v jiném jazyce či vydání, o prodejní ceně nové knihy, o možné výpůjční době apod. Uživatel se často na základě informace v poznámce rozhoduje, zda si dokument objednat či nikoliv.


HLEDISKO VYHLEDÁVÁNÍ

Výhoda vyhledávání v několika zdrojích najednou na příkladu MMVS

Možnost vyhledávat až v deseti informačních zdrojích najednou, které lze vybírat z kompletní nabídky nebo z vlastního seznamu, oceníte při vyhledávání monografií, plných textů i bibliografických záznamů. Praktickým příkladem může být vyhledávání v katalozích českých a zároveň zahraničních knihoven. Rychle a pohodlně zjistíte, ve kterých knihovnách se publikace nachází a je-li svazek možné vypůjčit (v současné době je třeba výskyt publikace v ČR ověřit i ve zdrojích, které JIB zatím nenabízí - např. katalogy ČVUT a AV ČR - v budoucnu se však se zařazením těchto zdrojů do JIB počítá). Vyjde-li u českých knihoven nulový výsledek a u zahraničních kladný, můžete při vyplňování objednávky MMVS uvést signaturu a zahraniční knihovnu, která dokument vlastní. Tak ušetříte čas pracovníkům MMVS a pravděpodobně tím o dost zkrátíte dobu dodání dokumentu.


Výhoda odstranění duplicit

Záznamy prohledávaných databází se někdy mohou krýt a dohledávání duplicit velmi zdržuje práci. JIB u výsledků vyhledávání nabízí funkci "Sloučit" (max. 999 záznamů). Jediným poklepáním na ikonu odpadá mravenčí práce. Podívejme se na příklad vyhledávání článků z roku 2002 s klíčovými slovy "fluid mechanics" v názvu. Systém záznamy prvotně porovná podle ISSN/ISBN. Chybí-li tyto údaje, porovnává systém pole Autor, Název a další. Z ukázky je zřejmé, že 4 záznamy byly duplicitní.


Výhoda interaktivity klíčových slov v záznamu

Klíčová slova ze záznamů lze kliknutím vložit do dotazové řádky s příslušným polem a provést nové vyhledávání. Kliknete-li na jméno autora, bude se prohledávat pole Autor, u klíčových slov pole Předmět atd. Tato funkce je užitečná například při rozšiřování nebo naopak zužování rešerše. Provedla jsem vyhledávání podle velmi úzkého předmětového hesla "Thiobacillus ferrooxidans" a navíc omezila rešerši obdobím 2002-2003. Výsledkem vyhledávání bylo 13 záznamů. Z jednoho z nich jsem vybrala předmětové heslo vhodné pro vyhledávané téma a kliknutím ho vložila do dotazové řádky. Výsledkem bylo 9 relevantních záznamů.


Další výhody JIB, které nepotřebují komentář:

 • výhoda vlastního seznamu zdrojů
 • výhoda kategorizace zdrojů
 • výhoda popisu zdrojů
 • výhoda předdefinovaných formulářů Citation Linkeru
 • výhoda posílání záznamů e-mailem a ukládání záznamů na počítač
 • výhoda sledování historie dotazování

Nevýhody JIB, které také nepotřebují komentář:

 • chybí důležité oborové zdroje
 • chybí katalogy některých velkých knihoven
 • avíza hlásí, že přibyly nové záznamy, ale už není možné zjistit, které to jsou
 • u vyhledaných záznamů chybí funkce "Označ vše"
 • odkaz na Citation Linker se nachází na info stránce JIB a na přihlašovací stránce do JIB, ale vždy mimo uživatelský účet

Zmíněné nevýhody však nijak neznevažují užitečnost JIB - jsou spíše podnětem pro další rozvoj. Vím, že řešitelský tým JIB neustále pracuje na zdokonalování systému, a věřím, že se jistě ještě dočkáme mnohých příjemných překvapení.
Použité zdroje:
1. Stoklasová, Bohdana; KRBEC, Pavel. Jednotná informační brána. Praha : Národní knihovna České republiky, 2002. 43 s.
2. Stoklasová, Bohdana; Pospíšilová, Jindřiška. Dva pohledy na Jednotnou informační bránu : pohled strategický a pohled služeb. In Automatizace knihovnických procesů 9. Praha : ČVUT - Výpočetní a informační centrum, 2003, s. 31-41.
Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
NOVOTNÁ, Michaela. Knihovníkem v malé vědecké knihovně s Jednotnou informační bránou po pravé ruce. Ikaros [online]. 2003, ročník 7, číslo 10 [cit. 2023-12-07]. urn:nbn:cz:ik-11411. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/11411

automaticky generované reklamy
registration login password