Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Knihovna Evangelické teologické fakulty UK součástí projektu Elektronische Zeitschriftenbibliothek

Čas nutný k přečtení
3 minut
Již přečteno

Knihovna Evangelické teologické fakulty UK součástí projektu Elektronische Zeitschriftenbibliothek

0 comments

Elektronické časopisy se stávají integrální součástí knihovních fondů. S rozšířením časopisů na internetu se přístup k nim stává pro čtenáře nepřehledným. Časopisy jsou dostupné v různých formách - buď na stránce vydavatele - komerčního nakladatelství nebo vědecké instituce, mají vlastní webovskou stránku nebo jsou součástí velkých bibliografických či plnotextových databází.

Jedním z úspěšných projektů, jak ulehčit přístup k časopisům na internetu, je projekt Elektronische Zeitschriftenbibliothek (EZB). Jedná se o souborný katalog elektronických časopisů, který má sloužit k efektivnímu využívání vědeckých elektronických časopisů.

Projekt vznikl na půdě Univerzitní knihovny v Regensburgu ve spolupráci s Univerzitní knihov-nou Technické univerzity v Mnichově.V současnosti v EZB spolupracuje 193 institucí především z německé jazykové oblasti. Dále se k projektu připojily univerzitní knihovny v Bolzanu, Záhřebu a knihovna Evangelické teologické knihovny Univerzity Karlovy v Praze. V nejbližší době ji budou následovat také Univerzitní knihovna v Bratislavě a Národní knihovna v Praze.

Cílem EZB je shromáždit vědecké časopisy všech oborů, které nabízejí plné texty na internetu a poskytnout k nim rychlý přístup pomocí jednotného, strukturovaného uživatelského rozhraní.

V současnosti katalog obsahuje více než 12 000 časopisů ze všech oborů, mezi nimi zhruba 1200 časopisů existujících pouze v elektronické podobě. Kolem 3000 časopisů je volně dostupných pro všechny bez poplatků. Zúčastněné knihovny nabízejí svým uživatelům další přístup k plným textům časopisů, které předplácejí.

Každá ze zúčastněných knihoven může v katalogu opravovat, odstraňovat i přidávat záznamy. Katalog obsahuje také časopisy nabízené prostřednictvím tzv. agregátorů - ProQuest a EBSCO. Protože většina časopisů už v EZB má svůj bibliografický záznam, knihovna si jenom přidá URL adresu, přes kterou je pro ni časopis dostupný. Pokud knihovna nechce ručně vybírat a zadávat odkazy k jednotlivých časopisům u agregátorů, je možné požádat technickou podporu v Regensburgu o centrální "zapnutí" všech časopisů (stačí zaslat tz. master link a název databáze).

K jednoduché orientaci slouží seřazení časopisů podle oborů do 38 skupin. Ve skupině teologie a religionistika je např. zařazených asi 160 časopisů, z toho je 45 volně dostupných prostřednictvím internetu. Knihovna ETF UK má v této skupině přístup k dalším časopisům - 22 titulů předplácených přes dodavatele, 13 časopisů jsme vybrali z databáze ProQuest 5000 a 24 z EBSCO. Vybírali jsme časopisy indexované v ISI, recenzované, s alespoň pětiletou retrospektivou. Kromě toho EZB nabízí další možnosti abecedního zobrazení všech časopisů, vyhledávání podle názvu a dalších kritérií. Uživatel může do databáze navrhnout nový titul časopisu.

Každý záznam časopisu obsahuje kromě vydavatelských údajů i informace o formátu, dostupnosti a institucích, které časopis zpřístupňují. Linka názvu časopisu vede k plnému textu. Barevné sym-boly na principu semaforu ukazují každému zájemci, zda je oprávněn číst plný text hledaného časopisu:


Volně dostupné časopisy, které jsou zdarma dostupné na internetu. Každý uživatel má přístup k plným textům.


Plný text je dostupný jenom pro uživatele dané instituce (knihovna, příp. univerzi-ta) na základě předplatného.


Přístup k plným textům není povolen, daná instituce nemá časopis předplacený. Většinou je zdarma přístupný alespoň obsah a případně také abstrakty časopisu na stránce vydavatele.

U časopisů se žlutou značkou je možné přes odkaz "Readme" zjistit podmínky, za jakých je daný časopis dostupný. Odkaz vede přímo na domácí stránky instituce, která časopis předplácí a sama zpřístupňuje další informace o projektu ve vlastním jazyce. Po každém připojení (knihovna se vybírá v horním menu z Preferences/Einstellungen) se generuje aktuální seznam elektronických časopisů podle předplatného zvolené knihovny. Pro každou spolupracující knihovnu je proto seznam specifický.

Co nabízí EZB knihovnám?
  • společný katalog a údržbu titulů časopisů v jedné databázi
  • bibliografické záznamy periodik se sdílejí, stačí přidat vlastní přístupové URL
  • jednotné rozhraní pro předplácené a volné časopisy
  • německé a anglické uživatelské rozhraní
  • vlastní informace o projektu na stránkách knihoven v rodném jazyce
  • možnost zjistit, která knihovna má k hledanému časopisu přístup
  • nezávislou administraci předplácených časopisů
  • nástroje pro administraci konzorciálních nákupů

Odkaz na EBZ z pohledu knihovny ETF UK můžete najít na stránce knihovny nebo přímo na adrese http://rzblx1.uni-regensburg.de/ezeit/select.phtml?bibid=CUNI.

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
TRENKLEROVÁ, Mária. Knihovna Evangelické teologické fakulty UK součástí projektu Elektronische Zeitschriftenbibliothek. Ikaros [online]. 2002, ročník 6, číslo 12 [cit. 2023-12-03]. urn:nbn:cz:ik-11174. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/11174

automaticky generované reklamy