Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Karen zpochybnil ochrannou známku "Current Contents"

Čas nutný k přečtení
1 minuty
Již přečteno

Karen zpochybnil ochrannou známku "Current Contents"

0 comments
Washington, D. C. (Od naší zvláštní zpravodajky CC) - Známá osobnost českého informačního průmyslu ing. Vladimír Karen se za velkou louží domáhá zrušení ochranné známky pro produkt ISI "Current Contents" registrované pod číslem 0671569 u US Patent & Trademark Office. U soudu ve Washingtonu, D. C., který rozhoduje případy porušování práv v oblasti průmyslového vlastnictví, zatím proběhlo předběžné řízení, v němž proti sobě stál sám jediný V. Karen a trojice právních zástupců ISI. V. Karen svůj návrh odůvodnil tím, že tato ochranná známka je zaměnitelná s jeho příjmením, což potvrdil notářsky ověřeným rodným listem a občanským průkazem. Jako závažný důkaz předložil soudci výpis z matriky z fondu Státního oblastního archivu v Praze, z něhož vyplývá, že příjmení "Karen" se v jeho rodině objevuje v nezměněné podobě 227 let a navíc v letech 1681-1772 Karenovi předci používali přídomek "z Karentu", o čemž je zmínka i v zemských deskách. V. Karen žádá výmaz ochranné známky z databáze uvedeného úřadu, je však ochoten přistoupit na dohodu s ISI o prodeji vlastnických práv nebo licence na dlouhodobé užívání. O dalším vývoji v této kauze, která dosud nevzbudila v USA žádnou pozornost, ale dá se předpokládat, že se to změní, budeme čtenáře informovat.
Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
VOJTÁŠEK, Filip. Karen zpochybnil ochrannou známku "Current Contents". Ikaros [online]. 1999, ročník 3, číslo 12 [cit. 2024-07-19]. urn:nbn:cz:ik-11008. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/11008

automaticky generované reklamy
registration login password