Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Kamarádka knihovna a Rytíři krásného slova

Čas nutný k přečtení
4 minut
Již přečteno

Kamarádka knihovna a Rytíři krásného slova

0 comments
Autoři: 

Jak už jsme své čtenáře informovali v článku v nedávném čísle Ikara, na podzim minulého roku byla vyhlášena soutěž „Kamarádka knihovna“. Organizátory byl Svaz knihovníků a informačních pracovníků (SKIP) a Klub dětských knihoven (KDK), a cílem byla volba nejlepší dětské knihovny (potažmo dětského oddělení v knihovně). Zveřejnění výsledků bylo naplánováno na letošní Den dětí, tedy na 1. červen 2007.

Kromě samotného vyhlášení Kamarádky knihovny čekala všechny přítomné ještě jedna slavnostní událost, a to pasování Rytířů krásného slova. Nejprve však trocha historie: v dávných dobách, někdy kolem roku 2000, se moudré knihovnické hlavy usnesly, že vznikne nový dětský projekt. Projekt dostal název „Kde končí svět“, a jednalo se o takový soubor výtvarných, literárních, divadelních a dalších tvůrčích aktivit pro děti. Při té příležitosti vznikl i věhlasný Řád krásného slova, jehož prvním rytířem byl spisovatel Zbyněk Malínský.

O návštěvníky nebylo v Zrcadlové kapli nouze

O návštěvníky nebylo v Zrcadlové kapli nouze

Akce se opakovala každý rok, a ti nejlepší, nekreativnější a nejúspěšnější mohli být do Řádu přijati. V současnosti má Řád už na 70 dětských i dospěláckých členů – včetně nových rytířů, kteří byli pasováni právě prvního června. Událost to byla velkolepá – Zrcadlovou kaplí Klementina zněly varhany, na které hrál hudební skladatel pan Otomar Kvěch, a na celé pasování dohlížel sám král všech knih se svojí chotí. Samotné pasování probíhalo tak, že budoucí rytíř poklekl před Rytířku Evu (vyzbrojenou obřadním mečem), a následně složil slib.

„Ve jménu pohádek, románů a básní, jménem literárních hrdinů a světů, jménem spisovatelů, knihovníků a interpretů, pasuji Tě do Řádu krásného slova, a jmenuji Tě členem Malé Rady. Měj v úctě slovo, ochraňuj knížky, a statečně se bij za všechno dobré, co je v nich psáno.“

Výše uvedenou přísahu si letos vyslechlo 11 malých rytířů, konkrétně Jiří Trubka z Písku, Zdislava Začalová ze Zlaté Hory, Kateřina Slížová z Bystřice nad Olší, Martin Hans z Uherského Hradiště, Tereza Vildová z Rokycan, Štěpán Ouřeský z Prahy, Kateřina Havlová z Přelouče, Hana Plachtová z Náchoda, Václav Svoboda z Dobříše, Adéla Skoupá z Moravské Třebové, a Martin Pažout z Turnova. Všem přijatým samozřejmě blahopřejeme.

Rytíři Malé Rady letos rozhodli, že z knihovnic bude pasována paní Božena Blažková, která stála u zrodu Klubu dětských knihoven. Rytíři Velké Rady se zase usnesli, že do Řádu přijmou další dva členy z „dospěláků“ – konkrétně paní Libuši Šafránkovou a Ivu Procházkovou. Libuše Šafránková si své pasování zasloužila jednak za nezapomenutelné role v pohádkách (např. Popelka) a také za krásnou audionahrávku knihy Astrid Lindgrenové, Děti z Bullerbynu. Iva Procházková je zase známá spisovatelka, která má na kontě celou řadu dětských knížek, a je držitelkou ceny Magnesia Litera 2007 (za knihu Myši patří do nebe). Obě nové rytířky se ovšem nemohly kvůli jiným povinnostem zúčastnit, a tak byly pasovány v zastoupení – za paní Libuši Šafránkovou přišel složit slib její manžel Josef Abrhám (a jako psychická opora i Jan Jiráň), a místo paní Procházkové přišla ilustrátorka a spisovatelka Markéta Prachatická.

Josef Abrhám spěchá uložit cenný dokument

Josef Abrhám spěchá uložit cenný dokument

Po tomto prvním vyhlašování byla na programu odpočinková část, kdy se mikrofonu chopil Arnošt Goldflam a podělil se s námi o své čtenářské historky (málokdo ví, že kvůli své čtenářské vášni musel kolikrát i pašovat knihy v kalhotách a schovávat je na záchodě!). Následně ho vystřídala Deirdre MacBean ze společnosti 3M Česko, a překvapivě skvělou češtinou pohovořila o celé soutěži, a také úloze společnosti 3M, která je generálním partnerem, a pro vítězné knihovny zajistila i ceny.

Arnošt Goldgflam a Deirdre MacBean & Zlata Houšková Arnošt Goldgflam a Deirdre MacBean & Zlata Houšková

Arnošt Goldgflam a Deirdre MacBean & Zlata Houšková

Po této klidné pasáži už ale přišel vrchol celého večera (tedy spíše dopoledne), a tím bylo pochopitelně slavnostní vyhlášení vítězů Kamarádky knihovny. Ze 104 přihlášených knihoven postoupilo do finále jedenáct, a z těchto jedenácti nejlepších porota nakonec vybrala tři vítězné. Tak tedy: na třetím místě se umístila Městská knihovna Havířov, na druhém místě stanula Městská knihovna Sedlčany, a první místo získala Městská knihovna Tišnov. Nejen všem vítězům, ale především všem zúčastněným patří veliká gratulace.

Speciální gratulaci si jistě zaslouží i neúnavná Zlata Houšková, která celou událost moderovala, a chopila se i vyhlašování výsledků. Nakonec se chopila i nejvytrvalejších účastníků a odvedla je na místo, kde bylo přichystané malé občerstvení. A dál? Dál už se nedělo nic. Dít se bude zase až za rok, kdy budou pasováni noví rytíři, a vyhlášeny další vítězné knihovny. Tedy vítězné… vítězné jsou přeci všechny. Protože nejde o počet počítačů nebo velikost fondu, ale hlavně o přístup. A byť jen jediné vystavené vysvědčení svědčí o tom, že svým malým čtenářům dělají radost – a to je hlavní.

Jen zlomek z tisíců krásných vysvědčení

Jen zlomek z tisíců krásných vysvědčení

Vít Richter připravený gratulovat

Vít Richter připravený gratulovat

Kamarádka knihovna a její kamarádi

Kamarádka knihovna a její kamarádi

Dráček Librosaurus byl ke konci již trochu společensky unavený :-)

Dráček Librosaurus byl ke konci již trochu společensky unavený :-)

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
RYLICH, Jan. Kamarádka knihovna a Rytíři krásného slova. Ikaros [online]. 2007, ročník 11, číslo 7 [cit. 2024-07-21]. urn:nbn:cz:ik-12573. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/12573

automaticky generované reklamy
registration login password