Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jak zacházíme s odkazem pánů z Rožmberka

Čas nutný k přečtení
1 minuty
Již přečteno

Jak zacházíme s odkazem pánů z Rožmberka

0 comments
vb1.jpg Cisterciácký klášter ve Vyšším Brodě (založen 1259) slouží opět svému původnímu účelu - klášternímu životu se zde oddává 8 mnichů.
vb4.jpg Ač samotná budova kostela je vcelku opravena, na přilehlých hospodářských staveních, která patří ke klášteru a která chátrají od roku 1950, je neutěšený pohled.
vb3.jpg A jen sotva je ještě někdo dá do pořádku. Je smutné, že klášter mohl úspěšně fungovat téměř 700 let a nám stačilo čtyřicet. na naprostou devastaci.
vb2.jpg A štědří mecenáši, kteří by následovali odkaz pánů z Rožmberka, už asi vymřeli, vždyť sponzor se lépe zviditelní podporou jakéhosi sportovního utkání.
vb5.jpg Pohled na chátrající budovy opravdu není veselý, uvážíme-li navíc, že se jedná o architektonický skvost, který sotva má v evropském měřítku obdoby.
vb6.jpg Nejen modlitbou živ je mnich, i sem již dorazila moderní technika, zatím však snad stále věří v Boha na nebesích a nikoliv na Internetu.
Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
JONÁKOVÁ, Karolina. Jak zacházíme s odkazem pánů z Rožmberka. Ikaros [online]. 1997, ročník 1, číslo 5 [cit. 2023-12-05]. urn:nbn:cz:ik-10069. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/10069

automaticky generované reklamy