Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jak skončil Computer-Mediated Communication Magazine

Čas nutný k přečtení
2 minut
Již přečteno

Jak skončil Computer-Mediated Communication Magazine

0 comments
Autoři: 

Jestliže se vám obvykle a pravidelně snažíme v Ikarovi představovat elektronické zdroje, které "stojí za to" a které hodnotíme vysoce, pak nyní uděláme výjimku. Připravte se tedy na kritiku vpravdě kritickou.

Na adrese http://www.december.com/cmc/mag se dal kdysi najít "Computer-Mediated Communication Magazine" - a v něm nejeden článek, který by se dal označit minimálně za "nápaditý" či "podnětný". Bohužel, publikování časopisu bylo ukončeno v roce 1999, po šesti letech působení. Seznam přispěvovatelů za dané období obsahuje kolem 200 jmen, počet článků 460 položek - což na měsíčník není tak špatné, v průměru jde o něco více jak 6 článků na číslo. Archiv je ostatně přístupný i dnes - což je ale, zdá se, také takřka jediný důvod pro existenci stránek, které při životě drží (patrně) jediná osoba - jistý John December. Polehčující okolností je fakt, že od roku 2003 po dnešek jsou místo nových autorských článků pravidelně doplňovány názvy a odkazy na "aktuality v oboru zájmu" magazínu. Posun nejlépe vystihuje originální text CMCM, který lze najít pod odkazem "About":

"... [CMCM] is now published continuously on the Web and covers the latest news in the online world, including information technology, knowledge management, and e-business. Previously published as a monthly Web-based magazine from 1994 to 1999, CMC Magazine reported on people, events, technology, public policy, culture, practices, study, and applications related to human communication and interaction in online environments."

Je zde vidět jak jisté "rozbřednutí", tak pokles ambicí (patrně díky poklesu možností). A to nemluvím o faktu, že od roku 1999 evidentně nedošlo k žádnému pokroku či změně v designu stránek - styl konce tisíciletí je z dnešního pohledu opravdu vizuálně i ergonomicky nepřijatelný a jen stěží se v něm lze zorientovat.

CMC sice ztratil svůj původní ráz, charakter, kvalitu i zaměření, ale jako "nadstavba nad ním" či lépe "paralelně k němu" se na www.december.com dají najít rozhodně zajímavé věci. Pokud se vám podaří zorientovat ve změti navzájem podobných křížových odkazů, oceníte zejména kategorii "Uncover". Nachází se zde - opět pečlivě aktualizované (!) - odkazy na relevantní stránky z "technické oblasti" internetu, informace praktické (seznamy vyhledavačů, blogů ad.), kreativního psaní a samozřejmě komunikace a CMComm (nezvykle pod "CMC Information Sources"); to vše v podkategoriích jako organizace, dílčí témata, knihy, odkazy, technologie nebo práce.

Závěr

Na stránkách CMCM a obecně www.december.com můžeme krásně ukázat, jak mohou projekty online časopisů skončit či v co mohou vyústit, pokud jim "dojde dech". Z informačně relevantního zdroje se stane obyčejný, byť v lepším případě aktualizovaný, subjektivní seznam "Oblíbených" - jako doplněk k Archivu, který je škoda navždy "odpojit", jeho obsah odstranit ze sítě. A ruku v ruce s tím je vidět, jak rychle zastarává webový design, a to nejen z hlediska vizuální kvality stránek, ale též jejich ovládání - umístění a funkcí ovládacích prvků. Naštěstí ne všechna online periodika zůstala "zastaralá", jak dokazuje např. úprava designu konkurenčního "Journal of CMC" (s novou adresou http://jcmc.indiana.edu/).

Hodnocení www.december.com:
Obsah:
Forma:
Navigace:

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
ŠTOGR, Jakub. Jak skončil Computer-Mediated Communication Magazine. Ikaros [online]. 2005, ročník 9, číslo 4 [cit. 2024-07-21]. urn:nbn:cz:ik-11794. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/11794

automaticky generované reklamy