Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Inovace služeb knihoven v akademickém prostředí

Čas nutný k přečtení
6 minut
Již přečteno

Inovace služeb knihoven v akademickém prostředí

0 comments

Dne 1. 7. 2005 se ve Školicím středisku Státní technické knihovny v Praze pod názvem Národní technická knihovna jako "kolaboratoř" služeb ČVUT, STK a VŠCHT a jako model akademické znalostní sítě uskutečnil workshop Saši Skenderiji, PhD., který nyní působí v Knihovně Právnické fakulty na Cornellově univezitě (Cornell University Law Library) v Ithace (stát New York) jako koordinátor výzkumu technologií a webmaster.

S. Skenderija nejprve upozornil, že Státní technická knihovna je známa svými inovativními projekty, zmínil zejména projekt Integrované virtuální knihovny (INVIK) a návaznou Virtuální polytechnickou knihovnu (VPK). Národní technická knihovna (NTK) jako nová instituce pak bude představovat pro akademické prostředí další přidanou hodnotu z hlediska poskytovaných služeb.


Internet a nové služby knihoven na příkladu Cornell University Law Library

Internet v začátcích svého masového rozšíření převzal část kompetencí knihoven, zvláště se jednalo o oblast informačního managementu. Řada projektů, u nichž by byla očekávána přítomnost knihovny, začala vznikat v jiných prostředích. Bylo jasné, že knihovnictví musí projít radikální přeměnou, aby knihovna jako instituce obhájila svou existenci. Knihovny se tedy musí snažit poskytovat takovou přidanou hodnotu, kterou ještě nikdo jiný neposkytuje.

V akademické knihovně je nutno brát v úvahu také probíhající transformaci akademické komunikace. Dochází ke stírání rozdílu mezi zdrojem a službou, mezi informačním obsahem a kanálem, který tento obsah zprostředkovává, a konečně mezi tvůrcem, zprostředkovatelem a uživatelem informací.

V tomto směru se nabízí, aby se knihovníci například snažili přiblížit profesorům fenomén elektronického publikování. Přednášející v tomto ohledu zmínil také účast knihovny v kooperativních projektech digitálních repozitářů děl z oblasti právní vědy, zejména pak v NELLCO (The New England Law Library Consortium Legal Scholarship Repository).

Knihovníci mohou také zpracovávat publikační činnost profesorů (viz Faculty Publications, zpracovávané Cornell University Law Library), i když ve Spojených státech obecně není zatím zapojení knihovny do uvedené aktivity obvyklé.

Z dalších projektů realizovaných Cornell University Law Library S. Skenderija představil mj.:

 • službu typu current awareness InSITE,
 • personalizovaný přístup k elektronickým službám knihovny MyLibrary@Cornell,
 • každoroční program Sail into Summer, jehož cílem je připravit studenty práva na letní brigády v oboru,
 • a metodické pomůcky pro vyhledávání právních informací a práci s nimi.

Knihovna může také (i s menšími finančními prostředky) vypisovat granty pro univerzitní učitele nebo například poskytovat hosting zrcadlových serverů. V případě Cornell University Law Library se jedná kromě jiného o zrcadlový server Mezinárodní organizace práce (International Labour Organization, ILO).


Závěrečná diskuse

Podstatnou část workshopu tvořila diskuse o otázkách týkajících se zejména služeb a možných budoucích projektů, které by mohla realizovat NTK ve spolupráci s dalšími subjekty, a jejich personálního a finančních zabezpečení. Při živé diskusi byly přitom kreativně využity mnohé podněty prezentované S. Skenderijou v první části této odborné akce.


Doporučená literatura

K podrobnějšímu studiu tématu doporučuje S. Skenderija studium následujících zdrojů [uspořádány abecedně]:


 • 2003 OCLC Environmental Scan : a report to the OCLC membership [online]. Dublin (OH, USA) : OCLC, 2003 [cit. 2005-07-22]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.oclc.org/membership/escan/introduction/>.

 • ABELL, Angela. Skills for knowledge environments. Information Management Journal. July 2000, vol. 34, no. 3, s. 33-38, 40-41. Dostupný na World Wide Web: http://www.findarticles.com/p/articles/mi_qa3937/is_200007/ai_n8911795>.

 • ATKINS, Daniel E. Keeping Academic Libraries at the Center of the University. In Digital libraries : a vision for the 21st century : a festschrift in honor of Wendy Lougee on the occasion of her departure from the University of Michigan. [Edited by] Patricia Hodges et al. Ann Arbor (MI, USA) : Scholarly Publishing Office, the University of Michigan Library, 2003. Sborník dostupný na World Wide Web: <http://name.umdl.umich.edu/bbv9812>.

 • ATKINS, Daniel E. Research Libraries and Digital Library Research for Cyberinfrastructure-enabled Knowledge Communities (CKCs). In FURUI, Zhan (ed.). The Procedings of Digital Library : Advance the Efficiency of Knowledge Utilization. Beijing : Scientific and Technical Documents Publishing House, 2004. Preprint příspěvku dostupný na World Wide Web: http://www.communitytechnology.org/products/china_dl_paper.pdf>. Prezentace dostupná na World Wide Web: <http://www.communitytechnology.org/recordings/Atkins-CCDL9-04a.pdf>.

 • ATKINS, Daniel E. Transformation through Cyberinfrastructure-Based Knowledge Environments. In First International Conference on the Economic and Social Implications of Information Technology : Conference papers and supplementary materials for Transforming Enterprise [online]. 31 s. Sborník dostupný na World Wide Web: <http://transformingenterprise.com/>. Příspěvek dostupný na World Wide Web: <http://www.si.umich.edu/~kahin/hawk/htdocs/atkinspaper.pdf> či <http://www.communitytechnology.org/products/Trans_thru_CI.pdf>.

 • BAZILLION, R. J.; BRAUN, C. Academic libraries as high-tech gateways : a guide to design and space decisions. 2nd ed. Chicago (IL, USA) : American Library Association, 2001. xi, 250 s. ISBN 0-8389-0792-X.

 • BAZILLION, Richard J. Academic Libraries in the Digital Revolution. EDUCAUSE Quaterly. 2001, vol. 24, no. 1, s. 51-55. Dostupný také na World Wide Web: <http://www.educause.edu/ir/library/pdf/EQM0119.pdf>.

 • DUDERSTADT, James J.; ATKINS, Daniel E.; VAN HOUWELING, Douglas. Higher education in the digital age : technology issues and strategies for American colleges and universities. Westport (CT, USA) : Praeger, 2002. xi, 288 s. ISBN 1-57356-520-2.

 • FOX, Edward A.; GONÇALVES, Marcos André; SHEN, Rao. The role of digital libraries in moving toward knowledge environments. In From integrated publication and information systems to virtual information and knowledge environments : essays dedicated to Erich J. Neuhold on the occasion of his 65th birthday. Editors: Matthias Hemmje, Claudia Niederee, Thomas Risse. Berlin ; New York : Springer, c2005. Lecture Notes in Computer Science, vol. 3379/2005. Elektronická verze je dostupná pro oprávněné uživatele na World Wide Web: <http://springerlink.metapress.com/>. ISBN 3-540-24551-0, DOI 10.1007/b105978.

 • GENNARI, J., et al. Preparatory Observations - Ubiquitous Knowledge Environments : The Cyberinfrastructure Information Ether. In Wave of the Future : NSF Post Digital Library : papers [online]. June 2003 [cit. 2005-07-22]. Sborník je dostupný na World Wide Web: http://www.sis.pitt.edu/~dlwkshop/papers.html>. Příspěvek je dostupný na World Wide Web: http://www.sis.pitt.edu/~dlwkshop/paper_spring.html>.

 • GINSPARG, Paul. Creating a global knowledge network. In Electronic Publishing in Science : proceedings [online]. Paris : UNESCO, 2001 [cit. 2005-07-22]. Sborník dostupný na World Wide Web: http://www.unesco.org/science/publication/electronic_publishing_2001/pro.... Příspěvek dostupný také na World Wide Web: http://arxiv.org/blurb/pg01unesco.html>.

 • HAFNER, Katie. Old search engine, the library, tried to fit into a Google world. New York Times. June 21, 2004. Dostupný také na World Wide Web: <http://www.usabilityviews.com/uv008160.html>.

 • HENRY, Chuck. Redefining the Role of the Library : an Interview with Chuck Henry on how academic libraries can survive and have purpose in a fluid environment. UBiquity [online]. August 13-26, 2003, vol. 4, issue 25 [cit. 2005-07-22]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.acm.org/ubiquity/interviews/v4i25_henry.html>.

 • How Academic Librarians Can Influence Students` Web-Based Information Choices : white paper on the information habits of college students [online]. Dublin (OH, USA) : OCLC, June 2002 [cit. 2005-07-25]. Dostupný na World Wide Web: <http://www5.oclc.org/downloads/community/informationhabits.pdf>.

 • KENNEY, Anne R. Voting with Their Fingers : What Research Libraries Can Learn from User Behavior [online]. March 2004 [cit. 2005-07-22]. Prezentace ve formátu PPT přednesená na Columbia Reference Symposium. Dostupná na World Wide Web: <http://www.library.cornell.edu/iris/publications/columbia_files/frame.htm>.

 • MARKOFF, John; WYATT, Edward. Google Is Adding Major Libraries to Its Database. New York Times. December 14, 2004. Dostupný také na World Wide Web: <http://donswaim.com/nytimes.google.html>.

 • National Research Council (U.S.). Panel on the Impact of Information Technology on the Future of the Research University. Preparing for the revolution : information technology and the future of the research university. Washington (DC, USA) : National Academies Press, 2002. ix, 80 s. Dostupný také na World Wide Web: <http://www.nap.edu/catalog/10545.html>. ISBN 0-309-08640-X.

 • OBLINGER, Diana G.; OBLINGER, James L. (ed.). Educating the Net Generation [online]. Washington (DC, USA) : EDUCAUSE, c2005. 264 s. Chapter 13, Net Generation Students and Libraries. Elektronická kniha dostupná na World Wide Web: <http://www.educause.edu/educatingthenetgen/>. Kapitola dostupná na World Wide Web: <http://www.educause.edu/NetGenerationStudentsandLibraries/6067>.

 • Online physics archive that is transforming global science communication, `arXiv.org,` is moving from Los Alamos to Cornell University. Cornell News [online]. July 16, 2001 [cit. 2005-07-25]. Dostupný na World Wide Web: http://www.news.cornell.edu/releases/July01/ginsparg.archive.ws.html>.

 • PETŘÍČEK, Miroslav. Síť čili tělo bez orgánů. Filosofický časopis. 1998, roč. 46, č. 1, s. 67-72. Dostupný také na World Wide Web: <http://www1.cuni.cz/~rihad/med/petricek.pdf>. ISSN 0015-1831.

 • RASCHKE, Carl A. The digital revolution and the coming of the postmodern university. London ; New York : RoutledgeFalmer, 2003. 144 s. ISBN 0-415-36984-3.

 • Revolutionizing Science and Engineering Through Cyberinfrastructure : Report of the National Science Foundation Blue-Ribbon Advisory Panel on Cyberinfrastructure [online]. Arlington (VA, USA) : National Science Foundation, January 2003 [cit. 2005-07-22]. Dostupný také na World Wide Web: http://www.communitytechnology.org/nsf_ci_report/report.pdf>.

 • ROONEY, David. Applied Epistemology and Knowledge Management in Universities : A Strategic Approach. On The Horizon. July 2000, vol. 8, no. 4, s. 11-13. Dostupný také na World Wide Web: <http://eprint.uq.edu.au/archive/00000758/01/>.

 • SKENDERIJA, Saša. Library within Cyberspace Paradigm : the Integrated Virtual Library Concept. In Knowledge Management und Kommunikationssysteme, Workflow Management, Multimedia, Knowledge Transfer : Proceedings des 6. Internationalen Symposiums für Informationswissenschaft (ISI `98), Prag 3.-7. November 1998. Hrsg.: Harald H. Zimmermann, Volker Schram. 1. Aufl. Konstanz : UVK Universitätsverlag, 1998, s. 253-255. Dostupný také na World Wide Web: <http://www1.cuni.cz/~skenders/ISI98.pdf>.

 • Wave of the Future : NSF Post Digital Library : background [online]. June 2003 [cit. 2005-07-22]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.sis.pitt.edu/~dlwkshop/background.html>.
Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
SKOLKOVÁ, Linda. Inovace služeb knihoven v akademickém prostředí. Ikaros [online]. 2005, ročník 9, číslo 8 [cit. 2024-04-14]. urn:nbn:cz:ik-11898. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/11898

automaticky generované reklamy