Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

INFORUM podesáté (Vladimír Karen)

Čas nutný k přečtení
2 minut
Již přečteno

INFORUM podesáté (Vladimír Karen)

0 comments
Autoři: 

K 10. výročí INFORA byli účastníci konference provedeni jeho dlouhou historií, a to Vladimírem Karenem, tentokrát v roli předsedy organizačního výboru INFORA.

Historický exkurz začal již rokem 1993 připomínkou první tématicky zaměřené konference s názvem "Obchodní informace v tržní ekonimice" - a jak se ukázalo, našlo se v publiku Nové auly nemálo těch, kteří byli již tehdy jejími účastníky. Další zastávkou byl rok 1995 nazvaný "rok Eugena Garfielda", který přivítal účastníky konference s názvem "InfoMedia" v budově Planetária Praha jako doprovodného programu veletrhu Svět knihy. Rok 1996 byl významný např. tím, že objevily první www-stránky této konference. V roce 1997 se konaly první Workshopy, tentokrát ovšem v Průmyslovém paláci Výstaviště. Přelomovým se stal rok 1998, který svými 350 přihlášenými účastníky převýšil kapacitu pražského planetária a vysloužil si tím název "rok planetária praskajícího ve švech".

Název konference "InfoMédia" byl v roce 1999 změněn na dnešní "INFORUM" v souvislosti s osamostatněním se od veletrhu Svět knihy a konference definitivně zakotvila v budově VŠE, v prostorách právě dokončené Nové auly a jejího okolí. V tento významný rok byly i poprvé uděleny Ceny INFORA. Další ročník se zapsal do paměti účastníků zejména doprovodným programem, když si vynutil označení "rok prázdných stolů" - ve vzpomínce na tehdejší InfoMejdan. Zároveň bylo vzpomenuto na výstup účastníků InfoMejdanu na nově zpřístupněnou astrologickou věž Klementina. V roce 2001 proběhl ve spolupráci s elektronickým časopisem Ikaros první on-line přenos z konference.

Jestliže další ročník byl opět ve znamení doprovodného programu (zásluhou vystoupení Ireny Budweisserove v rámci InfoKoncertu), minulý ročník byl nazván prozaicky "rokem Richarda Papíka", který si - k překvapení všech účastníků - poprvé připravil svou prezentaci v PowerPointu(!), ač se opět jednalo "pouze" o jeho oblíbené "myšlenkové mapy", tentokrát nascanované...

Další průběh přípěvku byl narušen "technickými problémy", za které byl zodpovědný - jak se brzy ukázalo - Duch Desátého Infora. Jeho "DopaD byl Dosti Destruktivni", protože se jednalo o "Invazivní Infiltraci do Instalace Infora". Samozřejmě zDe byla snaha "Dojit s Duchem DohoDy". O to se postarali všichni účastníci pod veDením Vladimíra Karena, a to společným vyvoláváním Ducha Desátého Infora a "DoDržením Dlaní naD Deskami". Po sérii otázek a úDerů Ano/Ne v oDpověď se podařilo "Duchovni Detektivni kanceláři Dr.Kadlecka" zjistit, že lze "Dosíci Duchovi kliDu Dokonalého, Dopadne-li Desáté Inforum Dobře". Společným voláním "ODejDi, Duchu" byl "vtipně rušivý" element po závěrečném zvolání "Desátému INFORU ZDar!" zažehnán - zároveň se ukázalo, že za celým komplotem stála Ústřední technická základna dlící, která dlí ve vedlejší budově...

Příspěvek dále pokračoval několika statistikami, např.:

  • počet přihlášených účastníků celkem (z let 1995 až 2004): >4300
  • počet přednášek: 523, nejvíce v roce 2001, kdy běžely dokonce tři paralelní sekce

Následovala "hitparáda přednášejících", ve které se na medailových místech umístili:

  • na bronzové pozici Richard Papík (8 přednášek)
  • na stříbrném stupni svorně Stanislav Psohlavec a Pavel Kocourek (11 přednášek)
  • a na místě prvním Sjoerd Vogt s 16 přednáškami, které pravidelně zakončoval zpěvem - a s jedním nezapomenutelným výstupem navíc, s hrou na dudy v prostorách Klementina.

Příspěvek byl zakončen sborovým zpěvem "Hymny INFORA 2004":

(na nápev české lidové písně "Boleslav, Boleslav, překrásné město")

[: INFORUM, INFORUM, překrásná akce, :]
[: ať je zase poučné a ať je legrace. :]

(jas)

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
IKAROS, redakce. INFORUM podesáté (Vladimír Karen). Ikaros [online]. 2004, ročník 8, číslo 5/2 [cit. 2024-07-13]. urn:nbn:cz:ik-11561. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/11561

automaticky generované reklamy
registration login password