Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

INFORUM 2003 - workshop "Tipy pro pokročilé vyhledávání na Internetu"

Čas nutný k přečtení
2 minut
Již přečteno

INFORUM 2003 - workshop "Tipy pro pokročilé vyhledávání na Internetu"

0 comments

Vystoupení Mary Ellen Bates, legendy mezi informačními specialisty, bylo mnohými velice očekáváno. Myslím, že publikum tříhodinového worshopu v pondělí před vlastním zahájením konference Inforum 2003 bylo uspokojeno. Tato autorka četných konferenčních příspěvků, publikací a článků oslovila zejména tím, že mluvila po celou dobu z vlastní více než třicetileté zkušenosti se systémy pro uchovávání a vyhledávání informací.

Workshop se skládal ze čtyř částí: Co je třeba zajistit před vlastní rešerší, Rešeršní strategie, Jak pracují internetové vyhledávací služby a Neviditelný web. Následovala diskuse, ale otázky mohly být kladeny i v průběhu výkladu. To je ostatně i hlavní výhoda workshopu.

V první části o aktivitách prováděných před vlastní rešerší bylo doporučeno, abychom se pokusili nalézt a kontaktovat osoby, které se tématem rešerše zabývají. Nejen v případě, že se v oboru rešerše vůbec neorientujeme, je třeba prokonzultovat s jejími zadavateli důležité informační zdroje. Také je nutné si najít všechny důležité zkratky a termíny oboru. Nejtěžší je pro rešeršéra vědět, kdy skončit. To byly rady, ke kterým rešeršér nakonec může dojít i sám.

Ve druhé části jsme se však mohli dozvědět některé speciálnější tipy pro vyhledávání. Kromě metody "nabalování perly" (tj. rozšiřování dotazu za pomoci dalších klíčových slov), kterou spíše než u vyhledávání na Webu použijeme v případě profesionálních vyhledávacích systémů, je dobré si (pokud to systém umožňuje) vytvořit nějaká makra pro často zadávané dotazy. Měli bychom počítat se dvěma vyhledávacími relacemi – jednou orientační a druhou zpřesňující.

Ve třetí části byla zmíněna některá omezení internetových vyhledávacích služeb (neumí např. většinou spolehlivě rozpoznat text na obrázcích ani vyhledávat audiovizuální dokumenty podle jejich obsahu) a bylo posluchačům doporučeno hledat kvalitní zdroje místo pouhých informací v obsažných vyhledávačích jako je např. Google. Je třeba se každou chvíli přesvědčovat, zda neodbíháme od tématu a vyhledáváme efektivně.

V části o neviditelném webu byl např. předveden způsob hledání vstupních stránek do různých databází na internetu pomocí přidání slov jako "database" nebo "search" do našeho dotazu. Kromě toho byl zmíněn vyhledávač Teoma a jeho funkce Resources zobrazující odkazy na další zdroje.

Ve výkladu nechyběly konkrétní příklady vyhledávání a postupů, se kterými se přednášející během své praxe setkala. Z pronášených slov byl cítit opravdový zápal pro obor a nechyběla zde ani určitá dávka humoru, např. když na otázku "Co děláte proto, abyste získala klienta?" odpovídala, že "vlastně nedělá nic".

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
PEČENÝ, Ondřej. INFORUM 2003 - workshop "Tipy pro pokročilé vyhledávání na Internetu". Ikaros [online]. 2003, ročník 7, číslo 6 [cit. 2023-12-07]. urn:nbn:cz:ik-11359. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/11359

automaticky generované reklamy
registration login password