Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

INFORUM 2003 - sekce "Profesionální metody vyhledávání na volném a placeném Internetu"

Čas nutný k přečtení
3 minut
Již přečteno

INFORUM 2003 - sekce "Profesionální metody vyhledávání na volném a placeném Internetu"

0 comments

Místo úvodu: Sekce věnovaná vyhledávání na internetu byla hojně navštívena, tudíž očekávám, že se mohou objevit reakce dalších účastníků.

Program uvedené sekce už na první pohled vypadal informačně nabitý a v tomto směru určitě nezklamal. Už zmiňovaný zájem účastníků, kterých během přednášek příliš neubývalo, to potvrzuje.

Zařazení příspěvku Mary Ellen Bates na úvod sekce bylo zdařilým krokem. Nebyla jsem na jejím workshopu v rámci Infora, takže nemohu hodnotit, co v příspěvku zaznělo odlišného. Ale to určitě nebylo podstatné. Z pohledu "workshopového" nezasvěcence se mi příspěvek jevil jako odpovídající pro vstup do sekce na toto téma. Shrnoval postupy pro vyhledávání, které by měl mít každý rešeršér na paměti. Vystoupení paní Bates bylo po všech stránkách precizní.

Jako červená nit se touto sekcí táhl Google. Ve vyhledávání na internetu je to fenomén poslední doby, a tak není divu, že byl v každém příspěvku aspoň zmíněn. Podrobněji se mu věnoval Ondřej Pečený. Google z hlediska jeho historie, technického zabezpečení či zavedenosti značky a průniku tvarů slova google do slovníku, především v angličtině - podobné "zákulisní" informace snad nejpoužívanějšího vyhledávače působily jako příjemné zpestření tématu, které může na první pohled vypadat jako suše popisné. Konkrétní příklady vyhledávání byly už kvůli nedostatku času jen letmo zmíněny. I tak se povedlo uplatnit konkrétní příklady poukazující na další aktivity přednášejícího:-)

Po té, co jsme byli seznámeni s tím, jak vyhledávat a co nám v tomto směru dovolí Google, nám bylo Petrem Boldišem nastíněno, jak si informace získané na internetu ověřit. Problematika věrohodnosti informací na internetu je hojně diskutovaná. Suchá teorie byla opět doplněna konkrétními příklady stránek, které vzbudily patřičný zájem publika. Použitá terminologie však na první pohled působila poněkud složitě a krkolomně. Ovšem přednášející byl jako vždy seriózní, nikoli neautorizovaný:-)

Po přestávce odezněl příspěvek Kláry Kotlay na téma OPAC versus tematických bran v souvislosti s elektronickými zdroji. Mám pocit, že podobné téma se u nás objevuje už delší dobu a bylo o něm už dost řečeno. Nevím, jestli je to jen můj osobní dojem, ale z pohledu teoretického mi tento příspěvek nic nového nepřinesl. Není to samozřejmě špatně, s takovým tématem se v úvodu asi jinak naložit nedá. Zajímavější už byl konkrétní příklad Univerzitní knihovny v Debrecenu. Dalo se posoudit, jak si s tímto oříškem poradili, jaké technické a technologické postupy používají. Osobně mě zaujala automatická kontrola URL v bibliografických záznamech v OPACu a generování seznamů titulů na webové stránky.

Docentka Soňa Makulová jako vždy (aspoň co jsem zažila) přednesla informačně naditý příspěvek. Vyhledávání na internetu se už věnuje delší dobu a zkušenostmi jen srší. Příspěvek byl o to zajímavější, že byl založen na poměrně čerstvém průzkumu zájmu uživatelů internetu. Jednak průzkum vzbudil obecné veselí, jednak ukázal, po čem uživatelé internetu touží. Místo pro osvětu tu určitě je:-)

Vývoj internetu jde stále kupředu, a tak přišly na řadu i příspěvky směřující do budoucnosti. Přiznám se, že dalekosáhlé pohledy typu "co bude" poněkud hůře "zpracovávám", takže pokud až do teď moje fundovanost mohla pokulhávat, tak teď ztratila jednu nohu a druhá jí upadne co nevidět. Příspěvek o sémantickém webu ve mně ještě takový zmatek nevyvolal - nepochopené zkratky dohledám, myšlenku jsem snad neztratila, možnosti dalšího vývoje jsem snad vstřebala. Zato u posledního příspěvku Pavla Kocourka o dynamické klasifikaci už moje mozková kapacita překonala svou rysku "max.". Musím ocenit strhující výklad i zvolené příklady, které měly nastínit, co je předmětem popisované klasifikace. Ale přiznávám, že vidina stroje, který ví dřív než já, co vlastně chci, mě poněkud vyděsila a přišla mi z rodu sci-fi. Čas ale jistě ukáže, zda i tyto systémy najdou své místo na slunci.

Závěrem:
Zařazení sekce o metodách vyhledávání v prostředí internetu vidím jako velmi přínosné a podnětné. Přednesy řečníků byly vesměs velmi dobré, řízení sekce zvládnuté a také řazení příspěvků co do tematické návaznosti bylo vyvedené - obecnější úvod střídaly konkrétnější témata a na závěr nechyběly příspěvky výhledové až futuristické. I takových je třeba.

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
ŠŤASTNÁ, Petra. INFORUM 2003 - sekce "Profesionální metody vyhledávání na volném a placeném Internetu". Ikaros [online]. 2003, ročník 7, číslo 6 [cit. 2023-12-07]. urn:nbn:cz:ik-11353. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/11353

automaticky generované reklamy
registration login password