Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Information services marketing case: small and medium ICT-enterprises in south-west Finland (Eeva Liisa Eskola)

Čas nutný k přečtení
méně než
1 minuta
Již přečteno

Information services marketing case: small and medium ICT-enterprises in south-west Finland (Eeva Liisa Eskola)

0 comments
Autoři: 
Dvouletý projekt (2006-2007) financovaný finským ministerstvem školství, který je zaměřen na využití ICT v informačních službách nabízených v regionálním informačním středisku menším firmám, které si nemohou dovolit takové služby provozovat ve vlastní režii. Projekt realizují čtyři univerzity. Je plánován přístup k internetu nebo pomocí mobilních telefonů. Cílem je také podpořit spolupráci soukromého sektoru a vysokých škol. Podle průzkumu je největší zájem o statistické, právní, patentové a obchodní informace. Mezi požadované zdroje patří i komerční databáze. Respondenti jako hlavní problém zmínili nalezení relevantních informací (důvodem je neznalost zdrojů nebo nedostatek zkušeností). Do školení se zapojí i studenti. (fv)
Klíčová slova: 
Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
IKAROS, redakce. Information services marketing case: small and medium ICT-enterprises in south-west Finland (Eeva Liisa Eskola). Ikaros [online]. 2007, ročník 11, číslo 1/2 [cit. 2024-06-18]. urn:nbn:cz:ik-12345. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/12345

automaticky generované reklamy
registration login password