Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Informační zdroje v oblasti potravinářství

Čas nutný k přečtení
5 minut
Již přečteno

Informační zdroje v oblasti potravinářství

0 comments
V říjnovém čísle časopisu Ikaros jsme se rozhodli Vás blíže seznámit s některými vybranými tituly z oblasti "potravinářství". Oblast zaměření je pro Vás rovněž aktuální nabídkou, protože máte možnost zdarma si zažádat o testovací heslo, které je platné zhruba 4 týdny a platí pro databáze BIOTECHNOLOGY & BIOENGINEERING, FSTA, FOREGE, FOMAD a FROSTI.
Databáze, o kterých byste měli vědět a které si zaslouží Vaši pozornost: AGRICOLA, AGRIS, FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY ABSTRACTS (FSTA), FOREGE, FOMAD, FROSTI, FOOD LAW IN THE EU, JUSTIS EUROPEAN FOOD LAW, PACKAGING SCIENCE AND TECHNOLOGY ABSTRACTS, NUTRITIONCD. Databáze BIOTECHNOLOGY & BIOENGINEERING je sice z jiného oboru, ale obsahuje související záznamy, např. z oblasti geneticky manipulovaných potravin.AGRICOLA

Producent: National Agricultural Library
Vydavatel: The Dialog Corporation
SilverPlatter
Nejrozsáhlejší zdroj bibliografických záznamů z oblasti zemědělství a přírodních věd. Obsahuje citace článků z časopisů, monografií, tezí, patentů, software, audiovizuálních materiálů a technických zpráv pokrývající všechny aspekty zemědělství od roku 1970. Producentem databáze je americká Národní zemědělská knihovna. Na čtyřech discích jsou celkem 3,3 milióny záznamů, 20% záznamů obsahuje abstrakt.
Varianty přístupu
DIALOG AGRICOLA [10]
SilverPlatter CD-ROM AGRICOLA ON SILVERPLATTER
SilverPlatter online AGRICOLA ON SILVERPLATTER

AGRIS

Producent: FAO
Vydavatel: The Dialog Corporation
SilverPlatter
Producentem databáze je koordinační centrum AGRIS organizace Food and Agriculture Organization v rámci OSN. Databáze pokrývá všechny aspekty zemědělství, včetně živočišné výroby, lesnictví, vodního hospodářství, rybářství a lidské výživy z více než 135 členských států FAO. Sledovaná literatura zahrnuje unikátní zdroje - vědecké a technické studie, disertační práce, příspěvky z konferencí atd. Každoroční přírůstek je 130 000 dokumentů v angličtině s klíčovými slovy ve francouzštině a španělštině. Retrospektiva od roku 1975, celkem 2 milióny záznamů, z toho 15% s abstrakty.
Varianty přístupu DIALOG AGRIS INTERNATIONAL [203]
SilverPlatter CD-ROM AGRIS
SilverPlatter online AGRIS

FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY ABSTRACTS (FSTA)

Producent: IFIS
Vydavatel The Dialog Corporation
SilverPlatter
Databáze FSTA, jejímž producentem je International Food Information Service (IFIS), pokrývá potravinářskou vědu a technologii od roku 1969. Jsou zahrnuty oblasti jako mikrobiologie, toxikologie a hygiena, ekonomika a statistika, strojírenství, balení, dietní potraviny, alkoholické a nealkoholické nápoje, ovoce, zelenina, mléko a mléčné výrobky, maso, ryby, atd. Obsahuje nejdůležitější informace z 1800 odborných potravinářských časopisů vydávaných ve světě a z dalších relevantních zdrojů publikovaných ve 40 jazycích. Všech 470 000 dokumentů FSTA obsahuje anglický abstrakt. Roční přírůstek cca 20 000 záznamů.
Varianty přístupu DIALOG FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY ABSTRACTS [51]
DATASTAR FOOD SCIENCE & TECHNOLOGY ABSTRACTS FSTA
SilverPlatter CD-ROM FOOD SCIENCE & TECHNOLOGY ABSTRACTS

FOREGE ON CD-ROM - Current Food Legislation

Producent: Leatherhead Food
Vydavatel: SilverPlatter
Tento CD-ROM disk je unikátním zdrojem z přísad do jídla, složení a nálepková legislativa. Zdroj přísad podává detaily dovoleného použití přísad do jídla ve více než 90 zemích z celého světa. FOREGE standardní reference obsahují podrobné informace o požadavcích na jídlo v sedmi zemích EU a USA. FOREGE obsahuje 400 000 záznamů a umožňuje:
  • zjištění legálního stavu nových produktů
  • přizpůsobení existujících produktů nové legislativě
  • nalezení nových příležitostí
  • sladění etiket se zákonnými požadavky

FOMAD ON CD-ROM - Food and Drinks Market Data

Producent: Leatherhead Food
Vydavatel: SilverPlatter
Tento CD-ROM disk je jedním z kolekce tržních dat z potravinářství. Ideální a rychlý referenční zdroj pro klíčové tržní a podnikové informace, obsahují prodejní statistiky, tržní podíly, zákaznické trendy, propagaci, spotřebu, produkce a další obchodní statistiky. Informace jsou shromážděné z mezinárodního marketingu, obchodních časopisů, statistických ročenek, knih a tržních zpráv. Rozsáhlé informační zabezpečení je podmínkou úspěchu na světovém trhu. Zahrnuje Evropu, Severní Ameriku, Austrálii a také nové trhy ve Východní Evropě a Jižní Americe. Obsahuje 120 000 záznamů, roční přírůstek je cca 10000 záznamů.

FROSTI ON CD-ROM - Food Science and Technology

Producent: Leatherhead Food
Vydavatel: SilverPlatter
Tento CD-ROM disk podává vyčerpávající a nejaktuálnější informace vydané na poli potravinářství a potravinářské technologie. Pokrývá všechny aspekty potravinářství, výrobní technologie a technologie ingrediencí, balení, výživu, analýzy a potravinářskou mikrobiologii, společně s ostatními předměty zájmu potravinářského průmyslu včetně managementu a biotechnologií. Obsahuje přes 380 000 záznamů od roku 1972 do současnosti, roční přírůstek je 25 000 záznamů.

FOOD LAW IN THE EU

Producent: Chapman & Hall
Vydavatel: Chapman & Hall
"Průvodce pro uplatňování potravinářských předpisů EU v praxi" je podnázev tohoto nového titulu, jehož cílem je shromáždit údaje o řadě aspektů evropské legislativy v oblasti potravin a poskytnout je uživatelům ve srozumitelné a snadno ovladatelné podobě. Obsahuje nejen analýzu práva, ale i všechny plné texty relevantní legislativy EU v konsolidované podobě, vícejazyčný slovník, národní variace předpisů a glosář technické terminologie. Koncepce produktu umožňuje uživatelům m.j. snadné a rychlé vyhodnocení vlivů, které má legislativa EU na konkrétní potravinářské produkty. Titul vychází ve spolupráci s European Advisory Services a je určen především výrobcům potravinářského zboží a jejich exportérům, právníkům a konzultantům a vládním úřadům. Možnost vyzkoušení zdarma na 7 dní.

JUSTIS EUROPEAN FOOD LAW

Vydavatel: Context
Databáze, kterou vydává Context spolu s organizací IFIS (International Food Information Service), je určena zejména výrobcům potravin a nápojů, kteří chtějí své výrobky uplatňovat na evropském trhu, a pochopitelně také odpovědným státním institucím. Databáze pokrývá problematiku právních předpisů v oblasti hygieny, bezpečnosti potravin, ochrany spotřebitele, standardů kvality, aditiv, residuí, balení a organických látek. Obsahuje úplné texty více než 4.000 relevantních direktiv a zákonů a často i odkazy na implementaci těchto předpisů v jednotlivých národních legislativách. Každý záznam je doplněn odborným komentářem.

PACKAGING SCIENCE AND TECHNOLOGY ABSTRACTS

Producent: International Food Information Service
Vydavatel: The Dialog Corporation
Sleduje odbornou a výzkumnou literaturu z oblasti obalových materiálů, obalové technologie a výroby, včetně testování, dopravy, skladování. Retrospektiva od r. 1982, aktualizace cca 5x ročně.
Varianty přístupu
DATASTAR PACKAGING SCIENCE & TECHNOLOGY ABSTRACTS PSTA DIALOG PACKAGING SCIENCE AND TECHNOLOGY ABSTRACTS [252]

NUTRITIONCD

Producent: CAB International
Vydavatel: CAB International
Databáze NutritionCD vychází z téměř 25 let vědeckého výzkumu v oblasti výživy, preventivní výživy, klinické a terapeutické výživy, fyziologie výživy, toxikologie, složení potravy apod. Obsahuje bibliografické záznamy s abstrakty o více než 180.000 primárních dokumentech z 1200 časopisů ze 130 zemí. Ročně přibývá cca 10.000 záznamů. Databáze využívá software WinSPIRS a je kompatibilní s tituly firmy SilverPlatter.

BIOTECHNOLOGY & BIOENGINEERING

Producent: Cambridge Scientific Abstracts
Vydavatel: Cambridge Scientific Abstracts
The Dialog Corporation
Celkem 2000 primárních pramenů sleduje tato skupina databází zaměřená na biotechnologie a biotechnologické strojírenství. Retrospektiva 5 nebo 10 let, 500 000 záznamů, ročně 52 000 záznamů. Určeno především farmaceutickým, chemickým, biologickým, strojírenským, zemědělským a potravinářským podnikům a pracovištím.
Varianty přístupu
CSA Internet Database Service BIOTECHNOLOGY AND BIOENGINEERING SET DIALOG ONDISC BIOTECHNOLOGY & BIOENGINEERING od r. 1984


Jistě by se našla ještě celá řada dalších zajímavých informačních zdrojů v oblasti potravinářství, ale s těmi se setkáte v některém z dalších pokračování seriálu.

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
ČEPKOVÁ, Lenka. Informační zdroje v oblasti potravinářství. Ikaros [online]. 1998, ročník 2, číslo 8 [cit. 2024-05-18]. urn:nbn:cz:ik-11096. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/11096

automaticky generované reklamy
registration login password