Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Informační zdroje o USA nově v Americkém centru

Čas nutný k přečtení
2 minut
Již přečteno

Informační zdroje o USA nově v Americkém centru

0 comments

Ve čtvrtek 7. prosince 2006 bylo na Malé Straně vedle amerického velvyslanectví slavnostně otevřeno nové Americké centrum, a to výstavou fotografických portrétů. Akce se zúčastnili mj. velvyslanec Richard Graber, ředitel Amerického centra Michael Hahn a bývalý senátor Josef Jařab. Přítomni byli ale i další zajímaví hosté z různých oborů, např. bývalý ministr zahraničí Alexandr Vondra či ředitel Městské knihovny v Praze Tomáš Řehák. Pan velvyslanec jen krátce objasnil funkci centra a vyjádřil přesvědčení o jeho užitečnosti. Dál obsáhleji hovořil o výstavě a její autorce profesor J. Jařab.

Činnost centra byla zahájena výstavou portrétů amerických spisovatelů s názvem "Jak jsem fotografovala americké spisovatele" od známé newyorské fotografky Nancy Cramptonové. Ve dvou místnostech byly rozmístněny fotografie s popisem jednotlivých spisovatelů a krátký úvod o autorce, která si přes třicet let budovala reputaci mj. svými portréty řady známých současných amerických autorů. V její knize "Writers" (Quantuck Lane Press, 2005) nalezneme například editora New Yorkeru Williama Shawna, dále Normana Mailera, Susan Sontagovou, Jamese Baldwina nebo Philipa Rotha.

Americké centrum bylo otevřeno za účelem pořádání a podílení se na konferencích, diskuzích, promítáních, výstavách či koncertech. Na webových stránkách centra jsou pak k dispozici audiozáznamy z vybraných akcí. V centru ale také naleznete soubor nejnovějších knih o americké zahraniční politice, diplomacii, kultuře a dalších tématech. Nabízí výběr z cca třiceti tištěných amerických časopisů, které jsou rozděleny do několika sekcí:

 • mezinárodní vztahy (International Relations),
 • ekonomika a obchod (Economy and Business),
 • bezpečnost a terorismus (Security and Terrorism),
 • žurnalistika a media (Journalism and Media),
 • právo (Law),
 • věda a technologie (Science and Technology) a
 • další (Other).

Rovněž nabízí přístup k online databázím (JSTOR, ProQuest, LexisNexis, Factiva) a také databázím na CD-ROM. Všechny zdroje jsou k dispozici zdarma k prezenčnímu využití. Centrum je určeno studentům, akademickým pracovníkům, ale i veřejnosti se zájmem o Spojené státy americké. Ve třech místnostech je zároveň počítačová studovna, knihovna a výstavní prostory. Nově otevřená instituce spolupracuje s Americkým centrem Plzeň a Moravskou zemskou knihovnou v Brně.


Otevírací hodiny:
každé pondělí až čtvrtek, 13:00-16:00
Americké centrum je zavřeno ve dnech českých a amerických svátků.
Adresa: Americké centrum, Tržiště 13, Praha 1 (vedle amerického velvyslanectví)

Slavnostní přestřižení pásky velvyslancem Richardem Graberem

Slavnostní přestřižení pásky velvyslancem Richardem Graberem

Hloučky diskutujících hostů

Hloučky diskutujících hostů

K přestřižení stuhy byly použity stejné nůžky jako při otevírání původního centra na počátku 90. let

K přestřižení stuhy byly použity stejné nůžky jako při otevírání původního centra na počátku 90. let

Prostory Amerického centra

Prostory Amerického centra

Prostory Amerického centra

Prostory Amerického centra

Zdroj obrazové dokumentace: Internetová prezentace Velvyslanectví Spojených států amerických v České republice

  Klíčová slova: 
  Hodnocení: 
  Zatím žádné hodnocení
  ŠEVČÍKOVÁ, Barbora. Informační zdroje o USA nově v Americkém centru. Ikaros [online]. 2007, ročník 11, číslo 3 [cit. 2024-07-21]. urn:nbn:cz:ik-12394. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/12394

  automaticky generované reklamy
  registration login password