Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

I nudisté mají svoji knihovnu

Čas nutný k přečtení
2 minut
Již přečteno

I nudisté mají svoji knihovnu

0 comments
Autoři: 

Knihovna ANRL (American Nudist Research Library) se nachází v nudistické části Cypřišské soutěsky v Kissimmee, ve státě Florida v USA. ANRL byla založena s cílem dokumentovat historii nudistického hnutí a všech aktivit, které s ním souvisí, a to nejen v USA, ale na celém světe. ANRL je nezávislá nezisková organizace pracující pouze na dobrovolnické bázi. Je podporována svými členy, finančními dary sponzorů a bezplatnými materiálními dary.

Členství v ANRL má tři stupně.

  • Doživotní členství (500 dolarů) - člen získá osobní průkaz a jeho jméno je vyryto na plaketu, která trvale visí na stěně knihovny.
  • Trvalé členství (125 dolarů) - člen platí po dobu čtyř let roční příspěvek a po čtyřech letech získá doživotní členství.
  • Mimořádné členství - individuální (12 dolarů), pro dvojici (20 dolarů). Platí na jeden rok.

Členské průkazy opravňují majitele k využívání všech služeb knihovny a archivů. Členové dostávají půlroční bulletin ANRL Newsletter a mohou se zúčastňovat čtvrtletních setkání v knihovně.

Knihovna má spíše archivní charakter. Jejich služeb využívají především skupiny a jednotlivci, kteří praktikují nudistické aktivity, nebo ti, kteří se zajímají o historii tohoto sociálního hnutí, případně ti, kteří se chtějí na shromažďování informací a dokumentů sami podílet. Mezi nimi je i mnoho těch, kteří nudisty sami nejsou.

Knihovna je otevřena 7 dní v týdnu odpoledne od 13 do 16 hodin vyjma prázdnin. Badatelé a studenti zabývající se historii nudistického hnutí mají přístup kdykoliv dle předběžné dohody. Oblečení není pro vstup do knihovny povinné.

V katalozích najde návštěvník hesla zaměřená na historii nudismu v USA a v zahraničí, získá informace o organizacích, klubech, plážích, právních záležitostech hnutí a mnoha dalších přidružených aktivitách. Zvláštní úsilí je zaměřeno na získávání legislativních dokumentů.

U jednotlivých organizaci a klubů knihovna shromažduje vedle historie i programy akcí, tištěné aktuality, články z místního tisku a relace z médií. Samostatně je vytvářena databáze osobností Who is Who. Fotografie jsou členěny podle tematiky a událostí. Knihovna má zpracovánu fotografickou dokumentaci amerického nudismu od počátku až do současnosti.

Knihovna má rozsáhlý fond časopisů. Od r. 1920 do r. 1950 to byla právě publikační činnost, kterou se průkopníci nudismu snažili představit hnutí bez falešných senzací. Přičinili se tak o jeho sociální vymezení a o přijetí řady právních usnesení. Knih zaměřených tímto směrem je relativně málo, ale knihovna má ve svém fondu většinu z nich.

Audiovizuální fond obsahuje videonahrávky, filmy a magnetofonové kazety. Zajímavé jsou nahrávky rozhovorů s průkopníky nudismu, vlastníky klubů, organizátory akcí a znalci historie hnutí. AV dokumenty jsou k dispozici pouze prezenčně.

Atmosféru knihovny doplňují tematické obrazy a plakáty včetně nástěnné mapy USA s vyznačenými místy nudistických aktivit. Vystavena je i řada předmětů zaměřených na individuální a klubové aktivity, jako jsou klubové nášivky, medailonky a jmenovky.

Klíčová slova: 
Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
HRDÁ, Libuše. I nudisté mají svoji knihovnu. Ikaros [online]. 2006, ročník 10, číslo 13 [cit. 2024-07-21]. urn:nbn:cz:ik-12309. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/12309

automaticky generované reklamy
registration login password