Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Hodnocení významnosti vědeckých časopisů (Werner Stephan)

Čas nutný k přečtení
méně než
1 minuta
Již přečteno

Hodnocení významnosti vědeckých časopisů (Werner Stephan)

0 comments
Autoři: 

Werner Stephan, ředitel Stuttgart University Library, seznámil účastníky konference s postupem hodnocení významnosti vědeckých časopisů, který zvolila rozsáhlá síť více jak 120 univerzitních knihoven jako důsledek stagnace, resp. snižování rozpočtu. Hodnocení se stalo základem nové celkové akviziční strategie, na jejímž základě se akvizice sítě knihoven změnila z "stock-oriented" na flexibilnější "demand-oriented". Proces výběru a hodnocení probíhalo na nejnižší úrovni formou osobního hodnocení každého z dostupných titulů vědeckými pracovníky univerzity, dále bylo toto hodnocení porovnáváno s celkovými finančními náklady na pořízení a rozsahem přínosu. Průběh hodnocení umožnil kromě výsledného snížení výdajů a reorganizace i zapojení odborných uživatelů těchto knihoven do spolurozhodování o kvalitě a budoucím profilu fondu.

(jas)

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
IKAROS, redakce. Hodnocení významnosti vědeckých časopisů (Werner Stephan). Ikaros [online]. 2004, ročník 8, číslo 5/2 [cit. 2024-07-13]. urn:nbn:cz:ik-11563. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/11563

automaticky generované reklamy